Hoppa till huvudinnehåll
Socialförsäkring

Allt du behöver veta om vab

Magsjukor, snoriga näsor och hostiga nätter. Småbarnsåren kan vara påfrestande, särskilt när de små blir sjuka stup i kvarten och du måste vabba igen och igen. Lugn bara, det blir bättre. Men under tiden har Kollega svaren på alla dina frågor om vab.
Petra Rendik Publicerad 3 februari 2020, kl 07:00
Försäkringskassans app för vab.
Måste jag anmäla vab? Hur får jag ersättning? Kan jag vabba barn över tolv år? Kollega har svaren på dina frågor om vab. Foto: Claudio Bresciani/TT

Det är mer regel än undantag att barn blir sjuka, särskilt under vintern då virus och baciller härjar skoningslöst. Under 2019 betalade Försäkringskassan ut drygt 963 000 dagar för vård av sjukt barn under februari som är den månaden då sjukdagarna brukar peaka.

Att få ihop ekvationen barn och jobb den här perioden kan kännas som en omöjlig uppgift. Är ni två föräldrar så finns ju alltid möjligheten att dela på vabben. Men verkligheten ser annorlunda ut. Fortfarande är det majoriteten kvinnor som drar det tyngsta lasset när det kommer till att stanna hemma med krassliga ungar.

Vab leder inte bara till sömnbrist utan också för många jobbångest. Vem gör mina arbetsuppgifter när jag är hemma?

Men att vabba är också en fantastisk förmån, det kan vara bra att påminna sig om under vabruari. Det är föräldrars rättighet, enligt föräldraledighetslagen, att kunna stanna hemma från jobbet med sina sjuklingar. Och det är chefens uppgift, inte din, att se till att jobbhögen på skrivbordet inte växer när du vabbar.

Din skyldighet är att anmäla till arbetsgivaren att du ska vabba. Och att du inte ska begära ersättning från Försäkringskassan om du vobbar.

När får jag vabba?

Du har rätt till ersättning för vård av barn (vab), eller tillfällig föräldrapenning som det också kallas, om du måste stanna hemma från jobbet för att ta hand om ditt sjuka barn som ännu inte fyllt 12 år. (I vissa fall kan du även vabba äldre barn, läs mer nedan.)

Du kan också begära ersättning om du behöver följa med barnet till exempel till vårdcentralen eller tandläkaren. Eller om den som är hemma med barnet blir sjukt.

Hur ansöker jag om ersättning?

När barnet är friskt igen kan du ansöka om erästtning för de dagar du stannat hemma från jobbet eller avstått a-kassa. Det gör du enklast genom att logga in på mina sidor på Försäkringskassan. Där kan du med hjälp av Kassakollen räkna ut hur mycket pengar du får. Sedan 2019 behöver du inte anmäla första dagen som barnet är sjukt. Men kom ihåg, detta måste göras senast 90 dagar från första sjukdagen.

Du kan få ersättning för max 120 dagar per år och barn, om ni är fler som vabbar kan ni dela på dagarna.

Måste jag lämna in läkarintyg till Försäkringskassan och arbetsgivaren när jag vabbar?

För barn under 12 år behövs inget läkarintyg första sjukveckan. Det är du som förälder som bedömer om barnet inte kan gå till förskolan eller skolan. Från dag åtta vill Försäkringskassan ha ett intyg. Arbetsgivaren har däremot ingen rätt att kräva det, men du är skyldig att meddela jobbet att du ska vabba.

Kan jag dela på en vabdag med min partner?

Föräldraförsäkringen är väldigt flexibel i det avseendet och ni kan avlösa varandra och vabba 75, 50, 25 eller 12,5 procent av dagen. Ni kan alltså dela på dagen eller ta varannan dag.

I dag är det fortfarande majoriteten, drygt 60 procent, kvinnor som står för vabbandet. Det påverkar inte bara ekonomin negativt i stunden utan även löneutvecklingen och pensionen på längre sikt.

Kan farfar vabba?

Ja. En släkting eller kompis kan också vabba och få ersättning. Det förutsätter att personen jobbar och går miste om lön. Men först måste man kontakta Försäkringskassan så att ett samband mellan barnet och den som ska vabba kan registreras, därefter får den anhöriga fylla i en blankett.

Kan jag vobba och vabba samtidigt?

Nej. Vabba har du alltid rätt att göra. Att vobba är däremot ingen rättighet, eller någon skyldighet. En chef kan inte kräva att du jobbar hemma med sjuka barn. Vill och kan du göra det måste du stämma av med arbetsgivaren att det är okej. Var tydlig gentemot arbetsgivaren om du vabbar eller vobbar. Vabbar du så är det Försäkringskassan som betalar ersättning, vobbar du ska du få lön från arbetsgivaren.

Min chef säger att jag inte får vabba just nu när det är så mycket på jobbet. Kan hen göra så?

Nej, så får det inte gå till. En chef får inte lägga sig i om och hur mycket du vabbar och inte heller kräva intyg, oavsett hur många dagar du är hemma med ditt barn. Det kan röra sig om ett brott mot föräldraledighetslagen och även diskrimineringslagen och kan leda till att arbetsgivaren får betala skadestånd.

Får jag vabba min tonåring?

Äldre barn blir sällan sjuka lika ofta och när de blir det, kan och vill de ofta klara sig själva. Det är några anledningar till att uttaget av vab minskar rejält från 12-årsåldern. En annan förklaring kan också vara att många inte känner till att det är möjligt att vabba 12-16 åringar.

– Vabbandet går ner mycket för barn i 11- till 12-årsåldern. Försäkringskassan har ingen utvärdering som visar på att det skulle bero på okunskap bland föräldrarna även om jag skulle kunna tror att det är så, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Så svaret på frågan om din 13-åring ska vara ensam hemma är, nej inte nödvändigtvis. Du kan vabba barn mellan 12 och 16 år men då krävs ett läkarintyg från dag ett. Det är doktorn, inte du som avgör om barnet behöver tillsyn av en vuxen.

För ungdomar mellan 16 och 18 år kan ersättning beviljas om denne omfattas av LSS, lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade.

Verktyg vid vab

På Försäkringskassans hemsida och om du loggar in på ”Mina sidor” kan du läsa mer om vad som gäller vid vab. Där kan du räkna ut din ersättning, se vilka undantag som finns och få svar på andra vanliga frågor som rör tillfällig föräldrapenning.

På ”Mina sidor” hittar du också vab-kalendern, där du och/eller den andra föräldern kan ha koll på när och hur mycket ni har vabbat.

Försäkringskassan

Socialförsäkring

Får min chef neka mig föräldraledighet?

Kan din chef eller arbetsgivare neka dig att vara föräldraledig? Svaret är i stort sett nej, men det finns vissa regler du bör förhålla dig.
Oscar Broström Publicerad 4 maj 2022, kl 06:56
Pappa bär barn på sina axlar utomhus.
Kan chefen neka föräldraledighet? I stort sett inte, men det finns saker att hålla koll på. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Rätten att vara ledig med ditt barn är lagstadgad. Alla har rätt att vara föräldralediga, oavsett anställningsform och hur länge du arbetat på din arbetsplats. Hur länge du kan vara föräldraledig och hur föräldrapenningen fungerar kan du läsa om nedan.

Som arbetstagare är du nästintill inte förpliktigad till någonting när det kommer till att vara föräldraledig. Lagen står för det mesta på din sida, gentemot arbetsgivaren, om det skulle uppstå frågetecken eller konflikt.

 Arbetsgivaren kan i princip inte neka föräldraledighet, säger Cecilia Arklid, förbundsjurist på Unionen.

Det enda du som förälder – eller blivande förälder – behöver göra är egentligen att meddela din arbetsgivare i någorlunda god tid att du ämnar vara ledig.

Samråd med chefen

Enligt lagen ska din ansökan och din planering av föräldraledighet ske i samråd med din arbetsgivare. Det innebär i praktiken att ni ska ha en dialog om när den ska börja och ungefär när den lär sluta.

Arbetsgivaren har dock väldigt lite att säga till om. Enligt lagen får inte en flytt av föräldraledigheten innebära något besvär för dig som anställd.

– Om det inte blir någon olägenhet för arbetstagaren kan man flytta föräldraledigheten, men om du har ett barn att ta hand om innebär det ju ofta en olägenhet om föräldraledigheten skulle flyttas. Så det är ett väldigt litet utrymme för arbetsgivaren, säger Cecilia Arklid.

Två månader innan

I föräldraledighetslagen står det att du ska ansöka om föräldraledighet senast två månader innan du tänker påbörja den, och om så inte kan ske ska du be om ledighet så snart som möjligt (enligt lagen). Det sistnämnda betyder i praktiken att arbetsgivaren inte kan neka dig föräldraledighet om du och din partner av något skäl som inte kunde förutses behöver byta vem som är hemma med barnet. Ett annat skäl till att man inte anmält föräldraledigheten innan kan vara att barnet föds för tidigt.

Mammaledighet

Mammaledighet är en särskild form av föräldraledighet, som gäller sju veckor innan och sju veckor efter förlossningen. I paragrafen om mammaledighet framgår att vid ledighet för att amma barnet behöver en arbetstagare inte i förväg anmäla föräldraledigheten.

Om ni är oense

Om din arbetsgivare nekar dig föräldraledighet står rätten, i de flesta fall, på din sida. De allra flesta vill såklart undvika konflikt, men om ni inte kan komma överens är ett första steg att kontakta ditt fackförbund för stöd och rådgivning. 

Din arbetsgivare kan bryta mot lagen om den försöker neka dig föräldraledighet, vilket kan innebära den blir skadeståndsskyldig. Som arbetstagare krävs det dock att du medvetet och med illvilja anmält föräldraledigheten för sent, för att störa arbetsgivarens verksamhet, för att du ska anses bryta mot anställningsavtalet och i förlängningen riskera din anställning.