Hoppa till huvudinnehåll
Avtal

Anställda på ideella föreningar utan omställningsstöd

Från och med 1 oktober står 9 000 Unionenmedlemmar inom ideella organisationer utan omställningsstöd via kollektivavtalet. Förhandlingarna har strandat mellan PTK och arbetsgivarorganisationen Fremia.
Lina Björk Publicerad 22 september 2022, kl 13:33
Martin Wästfelt, Unionen och Fremias loggo.
Förhandlingarna mellan PTK och Fremia har strandat. På bilden: Martin Wästfelt, chefsförhandlare för PTK. Foto: Unionen och Creative Common.

I år sammanfaller fler stora ändringar inom svensk arbetsrätt. Bland annat uppdateras lagen om anställningsskydd (las) och ett nytt omställningsstudiestöd börjar gälla i höst. Men för att kunna ta del av det kollektivavtalade stödet måste din arbetsgivarorganisation vara ansluten till PTK:s huvudavtal.

Nu har Fremia, arbetsgivarorganisationen för Unionenanställda inom bland annat ideella organisationer och kooperativa företag, avbrutit förhandlingarna med PTK. Det innebär att de från och med 1 oktober varken omfattas av det nya eller gamla avtalet och inte får någon ekonomisk utfyllnad via kollektivavtalet vid arbetsbrist.  
 

Jesper Neuhaus
Jesper Neuhaus Foto: Fremia

– Vi vill ha det här avtalet på plats, men det måste vara en lösning som bägge parter tror på och där är vi inte i dag, säger Jesper Neuhaus, förhandlingschef på Fremia.

Nu blir det i stället upp till varje arbetsgivare att förmedla hjälp och stöd till de anställda vid en arbetsbrist. Något som kan bli kännbart för mindre företag med färre resurser.

En ny omställningsorganisation blir dyr för medlemmarna

En av stötestenarna i förhandlingarna har varit att Fremia vill att alla anställda ska omfattas av samma förmåner inom en omställningsorganisation, medan PTK anser att Fremia bör bygga upp en egen organisation för tjänstemän, som ska betalas av medlemmarna.

– Det skulle ta tid och kräva mycket kapital. Det är en dyr reform och många av våra medlemmar har små marginaler. Vi hade hellre sett att vår befintliga omställningsorganisation Ciko skulle få ett utökat uppdrag, men där sa PTK nej, säger Jesper Neuhaus.

Martin Wästfelt
Martin Wästfeldt Foto: Juliana Wiklund

Att inte vara ansluten till huvudavtalet innebär också att arbetsrättsliga villkor kan se lite olika ut. Till exempel kan arbetsgivaren inte undanta 15 procent av dem som sägs upp på grund av arbetsbrist, något som en arbetsgivare som är ansluten till avtalet kan göra. För den som tvistar med sin arbetsgivare och går hela vägen till tingsrätten eller Arbetsdomstolen kommer det heller inte finnas möjlighet att få en kompletterande ersättning till a-kassan medan tvisten pågår.

– Det är beklagligt att Fremia valde att lämna förhandlingarna. Vår ambition är att överenskommelsen ska vara så bred som möjligt och såklart möjliggöra för så många medlemmar som möjligt att få stöd och trygghet, säger Martin Wästfelt,  ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef på Unionen

Ännu finns inget datum för att återuppta förhandlingarna.

 

Stöd mellan jobb

Genom omställningsorganisationerna, exempelvis TRR kan den som sagts upp på grund av arbetsbrist eller sjukdom i dag få stöd för att få ett nytt jobb. Ekonomiskt stöd för att studera är en av flera insatser.

Det nya kompletterande studiestödet innebär tillsammans med omställningsstudiestödet en förstärkning av det ekonomiska stödet under studier. Det gäller även dem vars visstid avslutas.

Huvudavtalet

Ett huvudavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och anställda som förhandlas och skrivs under av de organisationer som representerar arbetsmarknadens parter. 

Avtalet ligger sedan till grund för de kollektivavtal som förhandlas fram mellan branschernas olika parter på en mer anpassad och lokal nivå.

Avtal

Nu inleds förhandlingar på Spotify

I dag inleder Unionen och Spotify förhandlingarna om kollektivavtal. Parterna står långt ifrån varandra. Skulle de inte komma överens utesluter facket inte konfliktåtgärder.
Publicerad 8 maj 2023, kl 06:00
Till vänster flygblad från Spotify där företaget menar att kollektivavtal är sämre för medarbetarna. Till höger represententer från fackföreningar informerar om fördelar med kollektivavtal.
I dag inleder Unionen och Spotify förhandlingarna om kollektivavtal. Efter veckor av kampanjande genom flygblad med budskap för- och emot kollektivavtal. Foto: Josefine Hellroth Larsson/Ola Rennstam.

För tre veckor sedan kunde Kollega berätta att representanter för Spotify delade ut flygblad utanför bolagets kontor i Stockholm. Budskapet från musikjätten var att ett kollektivavtal skulle försämra medarbetarnas anställningsvillkor.

Aktionen var ett svar på att Unionen, Akavia och Sveriges Ingenjörer en vecka tidigare stått utanför Spotifykontoren för att informera anställda om fördelarna med avtal. Detta samtidigt som de tre fackförbunden skickat in en begäran till företaget om att inleda förhandlingar om kollektivavtal.

Spotifys vd, Daniel Ek, skickade senare ut ett internt meddelade till personalen, som Svenska Dagbladet tog del av, där han konstaterade att fackens agerande inte byggde förtroende. ”Efter ett kort första samtal och försäkran om en god ton, valde de att kommunicera och ställa krav via media”, skrev vd:n.

Utesluter inte konflikt

I dag, måndag, inleds alltså de första förhandlingarna mellan parterna. Och det är uppenbart att de står långt ifrån varandra i frågan om kollektivavtalens förtjänster och brister. Båda sidor är förtegna inför de stundande förhandlingarna. På Kollegas frågor svarar Spotify att man av respekt för den pågående dialogen med fackföreningarna inte vill kommentera "utanför de officiella processerna". Unionens pressekreterare Johanna Green skriver i mejlsvar:
"Unionen ser fram emot konstruktiva förhandlingar med Spotify och vår förhoppning är att förhandlingarna leder till att vi kommer överens om ett avtal".

Källor till Kollega uppger att det sannolikt kommer krävas många förhandlingstillfällen för att få till ett avtal. Skulle Spotify säga blankt nej utesluter facken inte att ta till konfliktvapnet, det vill säga att ta ut medarbetare i strejk.

Arbetsrättsexpert: "Tror att Spotify ändrar sig"

Även om parterna står långt ifrån varandra när de sätter sig vid förhandlingsbordet måste de fullgöra sin förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen, mbl.

– Det finns ingen skyldighet eller tvång att sluta kollektivavtal. Men man måste lyssna på motpartens argument och förklara sin egen ståndpunkt, till exempel varför man inte vill teckna avtal, säger Birgitta Nyström, professor i arbetsrätt vid Lunds universitet.

Historiskt sett, när fackförbund krävt kollektivavtal och arbetsgivare satt sig på tvären, brukar det sluta med att arbetsgivarsidan får ge sig.
– Men det finns exempel på företag som istället valt att flytta eller lägga ner verksamheten. Men i det här fallet handlar det om arbetstagare som är oerhört attraktiva på arbetsmarknaden, de kanske också kan hota med att sluta och söka sig till en arbetsgivare med avtal, säger Birgitta Nyström.

Hur tror du att det går, kommer Spotify att teckna kollektivavtal till slut?

– Ja, jag tror faktiskt det. Grundat på deras sunda förnuft, när de ser vad de riskerar och vad de kan vinna. Men jag tror att det kommer att läggas ett varsel.