Hoppa till huvudinnehåll
Avtal

Anställda på ideella föreningar utan omställningsstöd

Från och med 1 oktober står 9 000 Unionenmedlemmar inom ideella organisationer utan omställningsstöd via kollektivavtalet. Förhandlingarna har strandat mellan PTK och arbetsgivarorganisationen Fremia.
Lina Björk Publicerad 22 september 2022, kl 13:33
Martin Wästfelt, Unionen och Fremias loggo.
Förhandlingarna mellan PTK och Fremia har strandat. På bilden: Martin Wästfelt, chefsförhandlare för PTK. Foto: Unionen och Creative Common.

I år sammanfaller fler stora ändringar inom svensk arbetsrätt. Bland annat uppdateras lagen om anställningsskydd (las) och ett nytt omställningsstudiestöd börjar gälla i höst. Men för att kunna ta del av det kollektivavtalade stödet måste din arbetsgivarorganisation vara ansluten till PTK:s huvudavtal.

Nu har Fremia, arbetsgivarorganisationen för Unionenanställda inom bland annat ideella organisationer och kooperativa företag, avbrutit förhandlingarna med PTK. Det innebär att de från och med 1 oktober varken omfattas av det nya eller gamla avtalet och inte får någon ekonomisk utfyllnad via kollektivavtalet vid arbetsbrist.  
 

Jesper Neuhaus
Jesper Neuhaus Foto: Fremia

– Vi vill ha det här avtalet på plats, men det måste vara en lösning som bägge parter tror på och där är vi inte i dag, säger Jesper Neuhaus, förhandlingschef på Fremia.

Nu blir det i stället upp till varje arbetsgivare att förmedla hjälp och stöd till de anställda vid en arbetsbrist. Något som kan bli kännbart för mindre företag med färre resurser.

En ny omställningsorganisation blir dyr för medlemmarna

En av stötestenarna i förhandlingarna har varit att Fremia vill att alla anställda ska omfattas av samma förmåner inom en omställningsorganisation, medan PTK anser att Fremia bör bygga upp en egen organisation för tjänstemän, som ska betalas av medlemmarna.

– Det skulle ta tid och kräva mycket kapital. Det är en dyr reform och många av våra medlemmar har små marginaler. Vi hade hellre sett att vår befintliga omställningsorganisation Ciko skulle få ett utökat uppdrag, men där sa PTK nej, säger Jesper Neuhaus.

Martin Wästfelt
Martin Wästfeldt Foto: Juliana Wiklund

Att inte vara ansluten till huvudavtalet innebär också att arbetsrättsliga villkor kan se lite olika ut. Till exempel kan arbetsgivaren inte undanta 15 procent av dem som sägs upp på grund av arbetsbrist, något som en arbetsgivare som är ansluten till avtalet kan göra. För den som tvistar med sin arbetsgivare och går hela vägen till tingsrätten eller Arbetsdomstolen kommer det heller inte finnas möjlighet att få en kompletterande ersättning till a-kassan medan tvisten pågår.

– Det är beklagligt att Fremia valde att lämna förhandlingarna. Vår ambition är att överenskommelsen ska vara så bred som möjligt och såklart möjliggöra för så många medlemmar som möjligt att få stöd och trygghet, säger Martin Wästfelt,  ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef på Unionen

Ännu finns inget datum för att återuppta förhandlingarna.

 

Stöd mellan jobb

Genom omställningsorganisationerna, exempelvis TRR kan den som sagts upp på grund av arbetsbrist eller sjukdom i dag få stöd för att få ett nytt jobb. Ekonomiskt stöd för att studera är en av flera insatser.

Det nya kompletterande studiestödet innebär tillsammans med omställningsstudiestödet en förstärkning av det ekonomiska stödet under studier. Det gäller även dem vars visstid avslutas.

Huvudavtalet

Ett huvudavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och anställda som förhandlas och skrivs under av de organisationer som representerar arbetsmarknadens parter. 

Avtalet ligger sedan till grund för de kollektivavtal som förhandlas fram mellan branschernas olika parter på en mer anpassad och lokal nivå.

Avtal

Unionen stämmer Folkuniversitetet i AD

Unionen stämmer Folkuniversitet efter att 18 medlemmar som jobbar som coacher och yrkesvägledare omfattats av Sveriges Lärares kollektivavtal för cirkelledare. Ett brott mot avtalet, menar Unionen, som vill att Arbetsdomstolen reder ut vad som gäller.
Linnea Andersson Publicerad 31 augusti 2023, kl 11:33
Skylt med texten Folkuniversitetet.
Unionen stämmer Folkuniversitet för vad man menar är ett avtalsbrott. Foto: Linnea Andersson.

Folkuniversitetet har kollektivavtal med både fackförbunden Unionen och Sveriges Lärare. Sedan en längre tid tillbaka har 18 Unionenmedlemmar – i stället för att omfattas av sitt fackförbunds kollektivavtal – gått på lärarnas cirkelledaravtal.

– Vi menar att det är fel att arbetsgivaren har tillämpat Sveriges Lärares avtal och att det i stället är vårt kollektivavtal inom civilsamhället som ska tillämpas, säger Carl Siljehamre, en av två förbundsjurister på Unionen som driver målet i AD.

Vill inte kommentera

Enligt Siljehamre menar Folkuniversitet å sin sida att Cirkelledaravtalet visst kan tillämpas även på coacher och yrkesvägledare och att man inte gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott.

Unionen kräver att Folkuniversitetet både ska betala skadestånd på 100 000 kronor till förbundet för brott mot kollektivavtalet och skadestånd till de 18 medlemmarna på 40 000 kronor vardera. Medlemmarna har, enligt Unionen, inte förlorat någon lön, däremot har de bland annat gått miste om pensionsinbetalningar till deltidspension på 1,2 procent.

Kollega har sökt Folkuniversitetet för en kommentar som hänvisat vidare till sin arbetsgivarorganisation Fremia. Fremia vill i sin tur inte lämna någon kommentar med hänvisning till att de ännu inte kommit med svaromål i ärendet.

Gränsdragning

På arbetsplatser där det jobbar flera yrkesgrupper finns i vissa fall gränsdragningar mellan facken för att det ska bli tydligt vilket fackförbund en anställd kan vara medlem i och vilket kollektivavtal som ska gälla. En sådan gränsdragning finns till exempel mellan Unionen och IF Metall för tjänstemän respektive arbetare.

Mellan Unionen och Sveriges Lärare finns inget sådant på förhand bindande gränsdragningsavtal.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige och utomlands.

Avtal

Spotify vill inte fortsätta förhandla

David Österberg Publicerad 9 augusti 2023, kl 11:51
Spotify vill inte fortsätta förhandla
Skylt utanför Spotifys huvudkontor i Stockholm.
Spotify vill inte fortsätta förhandla