Hoppa till huvudinnehåll
Avtal

Anställda på ideella föreningar utan omställningsstöd

Från och med 1 oktober står 9 000 Unionenmedlemmar inom ideella organisationer utan omställningsstöd via kollektivavtalet. Förhandlingarna har strandat mellan PTK och arbetsgivarorganisationen Fremia.
Lina Björk Publicerad 22 september 2022, kl 13:33
Martin Wästfelt, Unionen och Fremias loggo.
Förhandlingarna mellan PTK och Fremia har strandat. På bilden: Martin Wästfelt, chefsförhandlare för PTK. Foto: Unionen och Creative Common.

I år sammanfaller fler stora ändringar inom svensk arbetsrätt. Bland annat uppdateras lagen om anställningsskydd (las) och ett nytt omställningsstudiestöd börjar gälla i höst. Men för att kunna ta del av det kollektivavtalade stödet måste din arbetsgivarorganisation vara ansluten till PTK:s huvudavtal.

Nu har Fremia, arbetsgivarorganisationen för Unionenanställda inom bland annat ideella organisationer och kooperativa företag, avbrutit förhandlingarna med PTK. Det innebär att de från och med 1 oktober varken omfattas av det nya eller gamla avtalet och inte får någon ekonomisk utfyllnad via kollektivavtalet vid arbetsbrist.  
 

Jesper Neuhaus
Jesper Neuhaus Foto: Fremia

– Vi vill ha det här avtalet på plats, men det måste vara en lösning som bägge parter tror på och där är vi inte i dag, säger Jesper Neuhaus, förhandlingschef på Fremia.

Nu blir det i stället upp till varje arbetsgivare att förmedla hjälp och stöd till de anställda vid en arbetsbrist. Något som kan bli kännbart för mindre företag med färre resurser.

En ny omställningsorganisation blir dyr för medlemmarna

En av stötestenarna i förhandlingarna har varit att Fremia vill att alla anställda ska omfattas av samma förmåner inom en omställningsorganisation, medan PTK anser att Fremia bör bygga upp en egen organisation för tjänstemän, som ska betalas av medlemmarna.

– Det skulle ta tid och kräva mycket kapital. Det är en dyr reform och många av våra medlemmar har små marginaler. Vi hade hellre sett att vår befintliga omställningsorganisation Ciko skulle få ett utökat uppdrag, men där sa PTK nej, säger Jesper Neuhaus.

Martin Wästfelt
Martin Wästfeldt Foto: Juliana Wiklund

Att inte vara ansluten till huvudavtalet innebär också att arbetsrättsliga villkor kan se lite olika ut. Till exempel kan arbetsgivaren inte undanta 15 procent av dem som sägs upp på grund av arbetsbrist, något som en arbetsgivare som är ansluten till avtalet kan göra. För den som tvistar med sin arbetsgivare och går hela vägen till tingsrätten eller Arbetsdomstolen kommer det heller inte finnas möjlighet att få en kompletterande ersättning till a-kassan medan tvisten pågår.

– Det är beklagligt att Fremia valde att lämna förhandlingarna. Vår ambition är att överenskommelsen ska vara så bred som möjligt och såklart möjliggöra för så många medlemmar som möjligt att få stöd och trygghet, säger Martin Wästfelt,  ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef på Unionen

Ännu finns inget datum för att återuppta förhandlingarna.

 

Stöd mellan jobb

Genom omställningsorganisationerna, exempelvis TRR kan den som sagts upp på grund av arbetsbrist eller sjukdom i dag få stöd för att få ett nytt jobb. Ekonomiskt stöd för att studera är en av flera insatser.

Det nya kompletterande studiestödet innebär tillsammans med omställningsstudiestödet en förstärkning av det ekonomiska stödet under studier. Det gäller även dem vars visstid avslutas.

Huvudavtalet

Ett huvudavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och anställda som förhandlas och skrivs under av de organisationer som representerar arbetsmarknadens parter. 

Avtalet ligger sedan till grund för de kollektivavtal som förhandlas fram mellan branschernas olika parter på en mer anpassad och lokal nivå.

Avtal

Nytt huvudavtal mellan PTK och Fremia

Arbetsgivarorganisationen Fremia och PTK har tecknat nytt huvudavtal. Nu jobbas på att bygga upp en omställningsorganisation, för att ge anställda inom ideella organisationer såväl omställnings- som kompetensstöd från 2023.
Johanna Rovira Publicerad 3 november 2022, kl 13:05
Handslag.
Fremia och PTK har kommit överens om ett nytt huvudavtal. Foto: Anders Wiklund/TT

I september strandade förhandlingarna mellan Privattjänstemannakartellen, PTK, och arbetsgivarorganisationen Fremia. Detta fick till följd av att 9 000 Unionenmedlemmar inom ideella sektorn från och med oktober stod helt utan omställningsstöd i händelse av att de blev av med jobbet.

Förhandlingarna upptogs dock en kort tid senare och i veckan tecknades en nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan parterna.

Det är mycket glädjande att vi nu kunnat teckna ytterligare ett huvudavtal som stärker anställningstryggheten och kraftigt förbättrar möjligheterna för anställda att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden, säger Martin Linder, ordförande för PTK, i ett pressmeddelande.

PTK

  • Samverkansorganisationen arbetar på uppdrag av 25 fackförbund.
  • Arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten för privatanställda på jobbet, mellan jobb och efter arbetslivet.
  • Till PTK:s uppgifter hör att förhandla kollektivavtal, samverka med fackförbund och utbilda förbundsanställda och förtroendevalda.