Hoppa till huvudinnehåll
Jämställdhet

Vanligare att kvinnor tömmer diskmaskinen

Kvinnor gör betydligt mer osynligt arbete än män på jobbet. Det leder till sjukskrivningar och sämre trivsel. Listor, samtal och tydliga rutiner kan lösa problemet.
David Österberg Publicerad 12 januari 2023, kl 06:00
Person tömmer diskmaskin.
Vem tar hand på disken på arbetsplatsen? I de flesta fall är det kvinnor, enligt Ida Östensson, författare till boken "Allt vi inte ser". Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det finns många arbetsuppgifter som behöver utföras men inte ingår i någons arbetsbeskrivning. Det kan till exempel handla om att ta anteckningar vid möten, introducera nya kollegor, köpa fika, tömma diskmaskinen eller vattna blommor. Majoriteten av den här typen av osynligt arbete utförs av kvinnor, enligt boken ”Allt vi inte ser”.

– Den danska professorn Lise Vesterlund kallar det icke-meriterande arbete. Hennes forskning visar att kvinnor lägger upp till 200 fler timmar per år på sådant arbete jämfört med män. Det är dessutom 50 procents större risk att en kvinna blir tillfrågad att utföra icke-meriterande arbete och 50 procents större chans att hon tackar ja, säger Ida Östensson, en av bokens två författare och ordförande i organisationen Make equal.

Leder till sjukskrivningar

Att kvinnor lägger mer av sin arbetstid på osynligt arbete än män får stora konsekvenser.

– Det leder till ojämlika löner och karriärmöjligheter. Det ökar också risken för kvinnor att drabbas av utmattning och sjukskrivningar, säger Ida Östensson.

Trots att det finns stora vinster för företag att jobba med frågan verkar de flesta inte ta den på allvar. Enligt en Sifo-undersökning som Make equal beställt är det bara 17 procent av arbetsgivarna som arbetar med att fördela det osynliga arbetet jämnt.

– Det handlar om att kartlägga vilken typ av osynligt arbete som finns på en arbetsplats och hur det ska fördelas så att det blir rättvist. Det går att ha rutiner för vem som tar hand om köket eller vem som för anteckningar. Om de uppgifterna ska ligga på en viss person ska de vara meriterande och ingå i arbetsbeskrivningen, säger Ida Östensson.

Värre med slimmade organisationer

Peter Tai Christensen är jämställdhetsexpert på Unionen. Han delar bilden att kvinnor gör mer osynligt arbete än män. En anledning är att vi riskerar att reproducera könsmönster om vi inte aktivt arbetar med att bryta dem.

– Osynligt arbete är en jämställdhetsutmaning, men samtidigt är frågan förhållandevis okontroversiell, jämfört med exempelvis metoo. Det handlar om att börja diskutera vilka uppgifter som behöver göras och hur de uppgifterna ska fördelas på ett jämställt sätt. Om man tar itu med frågan utan att skuldbelägga tror jag att man kan lösa problemet utan konflikter. Det är också viktigt att man som chef är medveten om vem man ber om att göra olika uppgifter.

Går utvecklingen åt rätt håll?

– Jag tror att problemet på ett sätt har förvärrats i takt med att företagen har slimmats. Tidigare fanns det ofta anställda som bland annat hade till uppgift att fixa fika, köpa avtackningspresenter eller vattna blommorna. Men jag tror också att det finns goda förutsättningar att hitta lösningar om vi bara börjar prata om problemet och komma överens om konkreta lösningar.

Så kan ni jobba med osynligt arbete

Vill ni minska risken för att vissa personer alltid får göra det osynliga arbetet? Gör en lista på sysslor som behöver utföras och fundera på vem som gör dem och om fördelningen borde vara annorlunda.

Här är några exempel från sajten osynligtarbete.se:

  • Fixar insamlingar till födelsedagar.
  • Ser till så att alla kommer in i gruppen.
  • Hjälper kollegor med strulande teknik.
  • Rengör toaletten efter andras besök.
  • Vattnar blommor.
  • Fyller på papper i kopieringsmaskinen.
  • Plockar i diskmaskinen.
  • Tar anteckningar.
  • Introducerar nya medarbetare.
  • Ställer i ordning mötesrum inför möten.
Jämställdhet

Män vabbar allt mindre

Män vabbar allt mindre – och vab-dagarna sjunker totalt sett i Sverige. Det visar ny statistik från Försäkringskassan.
Noa Söderberg Publicerad 12 januari 2024, kl 13:03
Kvinna torkar näsan på förkylt småbarn.
Svenska män vabbar allt mindre. För andra året i rad minskar antalet svenska män som tar ut vab-dagar. Det visar färska siffror från Försäkringskassan. Foto: Martina Holmberg/TT.

Vabbandet har blivit mer jämställt sedan 2009 – men nu går utvecklingen i motsatt riktning för andra året i rad. Ny statistik från Försäkringskassan visar att andelen av vab-dagarna som utbetalats till män återigen sjunker med 0,6 procentenheter.

De senaste två åren har det gått bakåt för jämställdheten, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

Statistiken visar också att vab-dagarna minskade totalt sett, från 8,6 miljoner dagar 2022 till knappt 8 miljoner dagar 2023. Trots inflationen sjönk därför det utbetalade beloppet med 1,8 procent.

Män vabbar mindre än kvinnor

Det ökade vabbandet vid skolstart på hösten som vi sett de senaste åren var inte lika tydligt 2023, det var mer i nivå med hur det såg ut innan pandemin, säger Försäkringskassans analytiker Charlotte Limé i pressmeddelandet.

Siffrorna skiljer sig åt i olika delar av landet. Utvecklingen mot mindre jämställdhet sker dock i samtliga län förutom två: Kalmar, där männens andel av vabbandet ligger still, och Kronoberg, där det har ökat med 0,3 procentenheter.

På andra sidan finns Västerbotten, där männens andel av vab-dagarna minskade med 1,4 procentenheter under 2023.

Jämställdhet

På techföretaget Elvenite är hälften kvinnor

It-företaget Elvenite har lyckats där många andra arbetsgivare i branschen gått bet. På det Karlstadgrundade techbolaget jobbar 47 procent kvinnor och i ledningsgruppen är de i majoritet.
Linnea Andersson Publicerad 8 december 2023, kl 06:01
Techföretaget Elevnite har inte bara lyckats med att tillsätta kvinnor på nästan varannan tjänst, i ledningsgruppen är 55 procent kvinnor.
Techföretaget Elevnite har inte bara lyckats med att tillsätta kvinnor på nästan varannan tjänst, i ledningsgruppen är 55 procent kvinnor. Foto: Linn Malmén.

Trots att man allt oftare hör om it- och techföretag som vill anställa fler kvinnor, domineras branschen fortfarande av män. Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige är andelen kvinnor 30 procent bland medarbetare och 32 procent på chefspositioner.

Men det finns undantag. Techföretaget Elevnite har inte bara lyckats med att tillsätta kvinnor på nästan varannan tjänst, i ledningsgruppen är 55 procent kvinnor.

Maria Moss. Foto: Linn Malmén.

Maria Moss har under sina över 20 år på olika it-företag upplevt en bransch som är starkt mansdominerad. Efter åtta år på Elvenite blir hon ibland hemmablind, det är lätt att glömma att många andra arbetsgivare inte är lika jämställda.

– Men det blir slående när vi åker på mässor och sådant att det fortfarande är övervägande män, säger Maria Moss, som är systemvetare i grunden och kombinerar rollen som affärsanalytiker med att vara personalchef.

Ledarskapet viktigt för jämställdheten

Åsa Klevmarken.
Åsa Klevmarken. Foto: Linn Malmén.

Just ledarskapet är en springande punkt i att bolaget lyckats med sitt jämställdhetsarbete, i alla fall om man får tro Åsa Klevmarken, COO och en av företagets grundare. Dels har Elevnite jobbat mycket med individens ledarskap, medarbetarskapet, dels med cheferna som förväntas vara förebilder och leva som de lär.

– Som grundare, chef och ledare är jag en viktig ambassadör för mina kollegor. Jag ska uppmuntra till att involvera personalen i jämställda beslut och till ett klimat där man vågar säga vad man tycker, säger Åsa Klevmarken.

För att nå dit krävs enligt henne chefer som är raka och tydliga mot personalen. Både i form av vilka möjligheter och vilka krav och förväntningar som finns på medarbetarna.

Sveriges bästa arbetsplats

Elvenite utsågs nyligen till landets bästa arbetsplats och Europas nionde bästa, bland medelstora företag i medarbetarundersökningen Great place to work. I undersökningen får anställda bedöma sina arbetsgivare utifrån kriterier som respekt, rättvisa, stolthet och gemenskap. Och medarbetarna verkar trivas, det är faktiskt andra gången som Elvenite rankar högt i utvärderingen.

Trots att Maria Moss har trivts även på tidigare arbetsplatser som varit mer mansdominerade, tycker hon att dynamiken blir bättre med en blandad könsfördelning. Hon tror också att det är en fördel i rekryteringssamanhang att det syns att det är många kvinnor på företaget.

– Jag tror att det lockar yngre kvinnor och att det blir en snöbollseffekt, att det fortsätter tack vare att vi fått den där bollen i rullning.

Hennes råd till techföretag som inte kommit lika långt med jämställdheten är att bli tydligare med varför man gör saker – inte minst när man rekryterar.

– Jag tror att det kan locka på ett annat sätt än att bara prata om tekniken och ”här får du programmera”. Vi har ju vårt varför – att göra livsmedelsindustrin smartare. Det gör vi med hjälp av tekniken, men vi gör det tillsammans och mot ett större mål.

På frågan om det varit svårt att hitta rätt kompetens i Karlstad och samtidigt vara jämställda, svarar Åsa Klevmarken att rekryteringen självklart är en utmaning i en bransch som lider av kompetensbrist.

– Vi är inte ett företag som köper vår personal, säger hon och skrattar lite. Vi är kanske inte de som erbjuder den högsta lönen utan vi tänker långsiktigt och vi vill vara uthålliga.

Elvenite

Elvenite är ett it-konsultföretag var vision är att göra livsmedelsindustrin smartare. Grundades 2007 och har i dag nära 100 anställda. Huvudkontoret finns i Karlstad och finns även i Stockholm, Göteborg, Malmö och sedan några veckor även i Helsingfors.

Jobbar mot stora tillverkande företag, främst i Norden men har flera kunder som finns i hela världen. Ett exempel är kunden mjukosttillverkaren Kavli. Elvenite hjälper Kavli att använda all den data som de får fram i sina system så att de kan fatta smarta beslut.