Hoppa till huvudinnehåll
Jämställdhet

Växande löneskillnader mellan män och kvinnor

För första gången på femton år ökar löneskillnaderna mellan män och kvinnor i Sverige.
Elisabeth Brising Publicerad 21 juni 2022, kl 12:21
En blå och en röd spelpjäs som står på olika stora myntstaplar.
Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar för första gången på 15 år, enligt siffror från Medlingsinstitutet. Foto: Shutterstock.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat sedan 2007. Men år 2021 stannade utjämningen av och skillnaden ökade i stället. Jämfört med året innan ökade löneskillnaden med 0,2 procentenheter år 2021.
Det verkar vara kopplat till pandemin. Men det är omöjligt att säga om det sker en återhämtning nästa år, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo. 

Kvinnors genomsnittliga månadslön var 35 100 kronor år 2021, vilket är 90,1 procent av männens 39 000 kronor. En skillnad på 9,9 procent. 

Ökningen av löneskillnader 2021 skedde främst inom gruppen privatanställda arbetare där många varslats och förlorat tillfälliga anställningar.

Vi tror delvis det beror på att många sagts upp och olika tillägg försvunnit för obekväm arbetstid. Om många män inom till exempel taxi och buss försvinner kommer snittlönen för män i de yrkena som är kvar att bli högre. De högavlönade har jobbet kvar, säger Irene Wennemo

En annan orsak kan vara den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som påverkat lönerevisioner och statistik.

Störst skillnad mellan tjänstemän

Störst skillnad i lön utifrån kön finns mellan privatanställda tjänstemän, även om skillnaden fortsätter att minska. I gruppen tjänar kvinnor 15 procent mindre än män. De har 84,7 procent av mäns löner enligt den nya rapporten.
 Det är där de största löneskillnaderna finns även om de har minskat, säger Irene Wennemo.

Vad beror det på?
– De avtal som finns i de sektorerna ger större möjlighet till individuell lönesättning, det är mer styrt inom andra områden.

I genomsnitt tjänar en privatanställd tjänsteman som är kvinna 41 800 kronor och en privatanställd tjänsteman som är man 49 400 kronor, en skillnad på 7 600 kronor. Genomsnittslönen för privata tjänstemän var 46 000 kronor 2021.

Medlingsinstitutet är en myndighet som ansvarar för medling i arbetstvister, en väl fungerande lönebildning och lönestatistik.

Skillnader i lön utifrån kön kan bero på en mängd olika faktorer, till exempel att kvinnor inte arbetar heltid eller att löner är olika i olika sektorer av samhället.

När man i rapporten tar hänsyn till förklarande faktorer finns fortfarande en oförklarad skillnad i lön mellan könen på 4,5 procent.
Till rapporten

Elisabeth Brising
[email protected]