Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Hyrpersonal är en facklig utmaning

Medlemmar spridda över landet och på många olika slags företag. De fackliga utmaningarna inom bemanningsbranschen är speciella. Både för konsulter och förtroendevalda.
Lina Björk Publicerad 26 april 2023, kl 06:00
Pamela Valenzuela
Pamela Valenzuela jobbar heltid med de fackliga frågorna på bemanningsföretaget Randstad. Foto: Christopher Hunt

Att arbeta som konsult inom bemanningsbranschen kan vara ensamt. Du är en del av arbetsplatsens anställda, men står ändå utanför. Vem backar till exempel upp dig om du inte får ut din lön eller blir lovad mer timmar än du får jobba?

På Manpower och Randstad jobbar Ylva Eriksson respektive Pamela Valenzuela Silva fackligt på heltid för att se till att medlemmarnas intressen tas tillvara. Bemanningsföretagen skiljer sig en del från andra företag och bjuder på en del utmaningar för de förtroendevalda. 

Ylva Karlsson
Ylva Karlsson Unionen

– Visst är det speciellt att jobba fackligt när våra medlemmar är spridda över landet och har väldigt skilda uppdrag. En utmaning är att få förtroendevalda, men den svårigheten finns ju i alla branscher, säger Ylva Eriksson, klubbordförande på Manpower.

 

Var föregångare att träffas digitalt

Ett sätt för klubbarna att möta medlemmar är via digitala möten. Under pandemin, när både arbetsgivare och fackförbund var tvungna att byta arbetssätt för att informera och diskutera med de anställda, var skillnaden för Manpower och Randstads fackklubbar inte särskilt stor – de hade jobbat digitalt i många år.

– Vi försöker att vara så tillgängliga det går och då är det ett bra sätt och där låg vi i framkant när pandemin kom, säger Pamela Valenzuela Silva, klubbordförande på Randstad.

Vanliga frågor som kommer från konsulter ute på uppdrag kan exempelvis handla om arbetsmiljön för de inhyrda, om man har fått rätt lön eller hur man som konsult och förtroendevald ska stämma av ledigheter och debitera för sin tid.

Men även om klubben och arbetsgivaren har skapat rutiner för att man ska få till sin förtroendearbetstid, är det svårt för en konsult som hyrs in som resurs att få en ersättare med kort varsel.

– Vi har våra styrelsemöten på kvällstid för att inte behöva ta ledigt. Då får man en timlön för sitt förtroendeuppdrag, säger Ylva Eriksson.

 

Randstad först med kollektivavtal inom branschen

Mycket har förändrats sedan det legaliserades att bedriva personaluthyrning för 30 år sedan. Då såg många på branschen med skepsis, inte minst facken som ansåg att anställningstryggheten skulle försämras. Men i dag är bilden delvis en annan. Många företag har upptäckt fördelarna med att hyra in tjänster och personal på konsultbasis, för att möta arbetstoppar och konjunkturförändringar.

Och arbetsrätten har hängt med, åtminstone för de stora jättarna. Randstad har till exempel haft kollektivavtal längre tid än genomsnittsåldern på sina anställda.

– Vi var först med kollektivavtal och har jobbat med de fackliga frågorna sedan starten. Sedan branschen blivit mer accepterad handlar många av våra frågor om samma saker som på andra företag, som lön och arbetstid, säger Pamela Valenzuela Silva.

I bemanningsbranschens linda var inte tillsvidareanställningar norm och det betalades inte ut någon lön mellan uppdrag. I dag har samtliga tjänstemän en garantilön på 90 procent av snittlönen och en prestationslön som varierar beroende på hur många timmar de varit uthyrda.

– Vi har kommit långt trots att vi fortfarande ses som en relativ ung bransch. Men även om vi fått igenom mycket måste vi också bevaka så att de schysta villkoren behålls, säger Ylva Eriksson.

Fackligt

Spotify kör kampanj mot kollektivavtal

Under veckan har Spotify delat ut flygblad utanför sitt kontor. Budskapet är att ett kollektivavtal skulle försämra medarbetarnas villkor.
David Österberg Publicerad 21 april 2023, kl 16:02
Broschyr från Spotify
Under veckan har Spotify delat ut flygblad utanför sitt kontor. Budskapet är att ett kollektivavtal skulle försämra medarbetarnas villkor. Foto: Josefine Hellroth Larsson.

Förra onsdagen skickade Unionen, tillsammans med Akavia och Sveriges Ingenjörer, en begäran till Spotify om att inleda förhandlingar om kollektivavtal. Samma vecka stod fackförbunden utanför Spotifys kontor för att informera anställda om fördelarna med kollektivavtal.

Nu gör Spotify likadant – fast med motsatt budskap. I ett inlägg på Facebook skriver Josefine Hellroth Larsson hur hon i onsdags såg en kaffevagn där man kunde få gratis kaffe utanför Spotifys kontor på Tulegatan i Stockholm. Bredvid stod en person som delade ut flygblad riktade till Spotifys anställda.

På flygbladen fanns två kolumner. I den ena listades de förmåner som anställda på Spotify har, i den andra om förmånen finns med i det kollektivavtal som bland andra Unionen vill att företaget ska teckna. Bland förmånerna finns ”jobba på distans”, ”privat sjukförsäkring”, ”betald föräldraledighet” och ”friskvårdsvecka”. I kolumnen för kollektivavtal står N/A (ej tillgängligt).

Argument för kollektivavtal

Spotify listar också argument för ett kollektivavtal och argumenterar sedan emot: ”Kollektivavtal anger en miniminivå, men arbetsgivare kan betala mer än riktmärket.”

Ett företag av vår storlek måste gå med i en arbetsgivarorganisation som förhandlar för många arbetsgivare. Det kommer att förväntas av oss att vi anpassar oss och inte sticker ut.

”Ett kollektivavtal ger tillgång till mer information och inflytande.”

Ett kollektivavtal delegerar tillgång till information och inflytande från individen till den lokala klubben. Vi tror på direktdialog mellan företaget och alla våra anställda.

Unionen hoppas på avtal

Henry Catalini Smith är ordförande på Unionens klubb på Spotify. I en kommentar till Kollega skriver han att företagets kampanj har varit bra för engagemanget bland de anställda: "Folk är uppmärksamma nu och ställer viktiga frågor. Techmänniskor fokuserar på detaljer. Det är viktigt för Unionen att förstå hur fördelarna med kollektivavtal ska förklaras så att människor inom tech förstår."   

Kollega har frågat Unionen hur förbundet ser på flygbladen. I en mejlkommentar skriver Johanna Green, pressekreterare: ”Unionen väljer att inte kommentera flygbladen då vi, med medlemmarna på Spotify bakom oss, precis inlett förhandlingar om kollektivavtal med Spotify. Vår förhoppning är att förhandlingarna leder till att vi kommer överens om avtal och till dess håller vi våra samtal med Spotify i förhandlingsrummet.”

Spotify: "Facken gör våra medarbetare obekväma"

I en kommentar till Kollega skriver Spotify att fackförbundens närvaro utanför kontoret har "väckt frågor och "gjort många medarbetarna obekväma". Enligt företaget är det de anställda själva som har efterfrågat information som gör det möjligt att jämför Spotifys villkor med villkoren i ett kollektivavtal.

Spotify skriver också att de är besvikna på fackförbunden för att de "väljer att föra frågan via media och hotar med strejk före vårt inplanerade möte med dem."