Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Klarna kör kampanj mot kollektivavtal

Klarna gör samma sak som Spotify gjorde i våras. I ett flygblad riktat till de anställda hävdar företaget att ett kollektivavtal skulle försämra villkoren och försvåra dialogen mellan arbetsgivare och medarbetare.
David Österberg Publicerad 27 oktober 2023, kl 13:19
Klarnas flygblad till vänster, Klarnas huvudkontor till höger.
Klarna gör som Spotify - delar ut flygblad med budskapet är att ett kollektivavtal skulle försämra medarbetarnas villkor. Foto: Simon Rehnström/SvD/TT.

I våras försökte Unionen få till ett kollektivavtal på Spotify. Då stod företrädare för fackförbundet utanför Spotifys kontor för att informera om fördelarna med ett kollektivavtal.

Kort efteråt satte Spotify samman ett flygblad med information om att kollektivavtal skulle vara dåligt för de anställda. Det delades ut tillsammans med gratis kaffe till anställda på väg in till kontoret.

Nu gör Klarna likadant. Företaget har kopierat formen – och delvis också innehållet – på Spotifys flygblad. På ena sidan finns påståenden om fördelar med kollektivavtal som företaget sedan argumenterar emot: ”Kollektivavtal anger ett golv, inte ett tak, men arbetsgivare kan betala mer än riktmärket.”

Ett företag av vår storlek blir tvungna att gå med i en arbetsgivarorganisation som förhandlar för många arbetsgivare. Det kommer att förväntas av oss att vi anpassar oss och inte sticker ut.

”Ett kollektivavtal ger tillgång till mer information och inflytande.”

En av idéerna med kollektivavtal är att främja kommunikation, men för oss skulle det faktiskt innebära ett steg bakåt från den öppna dialog vi har i dag. Vi tror att våra medarbetare vill höra förstahandsinformation och själva delta i dialogen, snarare än att delegera den till andra.

Listar förmåner på Klarna

På andra sidan av flygbladet finns två kolumner, precis som i Spotifys flygblad. I den ena listas de förmåner som anställda på Klarna har, i den andra om förmånen finns med i det kollektivavtal som bland andra Unionen vill att företaget ska teckna. Bland förmånerna finns ”arbeta 20 dagar utomlands”, ”kontorssnacks, fika och frukt” och ”influensavaccin och glasögonbidrag”. I kolumnen för kollektivavtal står ”ej inkluderat”.

"Olyckligt att Klarna sprider felaktig information"

Sen Kanner är Unionens klubbordförande på Klarna. I en skriftlig kommentar till Kollega säger hon att det är väldigt olyckligt att Klarna väljer att sprida den här typen av felaktig information: ”Jag ser Klarna som en trendsättare och banbrytare, så jag förväntade mig inte att Klarna så uppenbart skulle kopiera Spotify. Det är väldigt olyckligt att Klarna väljer att sprida den här typen av felaktig information. Jag tror att det hade varit bättre för medarbetarna om vi hade skapat en informationsfolder tillsammans, i samarbetsanda”, skriver hon.

"Flera felaktigheter i foldern"

Även Unionen centralt anser att flygbladet innehåller flera felaktigheter. Pressavdelningen skriver till Kollega att det inte finns några hinder för företaget att erbjuda lösningar som är bättre än kollektivavtalet: "I foldern lyfter man exempelvis frukt på jobbet, möjlighet att jobba från annan plats, friskvård och fria vaccinationer. Detta är förmåner som väldigt många företag erbjuder sina anställda och som överhuvudtaget inte regleras i kollektivavtal. Många företag inom tech (...) har tecknat kollektivavtal, och naturligtvis är det inte så att de dragit in möjligheten för sina anställda att äta frukt på jobbet."

"Kollektivavtal ger inte lägre lön"

Att lönen skulle påverkas negativt av ett kollektivavtal är inte heller sant, enligt Unionen: "Vilken lön en enskild medarbetare ska ha regleras inte i kollektivavtalet utan är en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Däremot ger kollektivavtalet medarbetare rätt till en årlig lönerevision."

Unionen anser inte heller att dialogen mellan medarbetare och arbetsgivare försämras av kollektivavtal: "Klarna har alla möjligheter och befogenheter att fortsätta kommunicera öppet med hela sin personal. Dock kan de inte, vilket vi vet att det gjort tidigare, strunta i att kommunicera stora omorganisationer och nerdragningar."

"Medarbetarna är i chock"

Kollega har sökt Klarna för en kommentar till flygbladet, men hittills utan resultat. På X (tidigare Twitter) skriver Klarnas vd att medarbetarna är i chock efter att Unionen och Sveriges Ingenjörer varslat om strejk på Klarna för att få till ett kollektivavtal:

”Primärt fokus för oss just nu är våra anställda som är i chock över att:

De har trott att de själva får bestämma om de vill strejka eller inte

Facken säger att de blir uteslutna och förlorar sin ersättning om de inte strejkar

Facken säger att de hamnar på en lista och inte får bli medlemmar någonsin mer hos andra fack om de inte strejkar

Facken meddelar än så länge inte specifikt vilka anställda det är, och de som inte är med i dessa fack är oroliga för vad som händer

Detta skapar en enorm stress hos våra anställda och vårt primära fokus är deras välmående. Vi återkommer längre fram.

Fackligt

Risk att vara med i fel fackförbund

Det är viktigt att vara med i rätt fackförbund, i synnerhet om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Ändå är många Unionenmedlemmar felorganiserade.
Johanna Rovira Publicerad 3 april 2024, kl 06:00
Tecknad illustration av tre personer ovanpå en människoarm och en person stående under den.
Unionen tar även hand om dem som är felorganiserade, men hjälpen kan bli begränsad. Illustration: Bo Lundberg.

Drygt 12 000 av Unionens medlemmar borde egentligen vara med i ett annat fackförbund eftersom de jobbar på en arbetsplats som tillhör ett annat facks sfär.  Så länge allt är frid och fröjd spelar det kanske inte så stor roll om du är felorganiserad, som det heter, men den dag det smäller kan det få allvarliga konsekvenser, enligt Agnes Blom, verksamhetssamordnare på Unionens rådgivning.

– Vi uppmanar alltid felorganiserade medlemmar att ta kontakt med rätt fackförbund. Sedan tvingar vi aldrig någon att byta fack. Det är upp till medlemmen att avgöra, säger Agnes Blom.

Många av de felorganiserade är nog omedvetna om riskerna med att vara med i fel fack, gissar Agnes Blom. En del väljer troligen medvetet att stanna i förbundet efter att de börjat ett nytt jobb, för att deras ”rätta” förbund kanske har sämre, eller helt saknar, inkomstförsäkring. Andra blir kvar enbart för att de gillar förbundet eller ogillar förändring. 

Enda skälet till att faktiskt skjuta på byte av fackförbund är om du har en pågående tvist eller befarar att du snart kan behöva förhandlingshjälp. Fackförbunden har ofta en karenstid innan de ger nya medlemmar individuell hjälp. 

Begränsad hjälp till felorganiserade

Unionen hjälper visserligen alla sina medlemmar, oavsett om de är felorganiserade eller inte, men hjälpen blir begränsad, i synnerhet om det finns ett kollivavtal med ett annat förbund på arbetsplatsen, enligt Agnes Blom.

– Vi gör så klart så gott vi kan, men vi kan inte ge medlemmen full valuta för sitt medlemskap. En lönefordran kan vi exempelvis hjälpa till med, men handlar det om övertidsersättning som är reglerad i kollektivavtal tar det stopp. 

Det tar stopp vid alla tvister som handlar om brott mot kollektivavtal, till exempel fel sjuklön, utebliven semesterersättning eller orätt föräldralön.

– Det är oerhört frustrerande att möta medlemmar som hamnat i en svår situation och som vi inte kan hjälpa på grund av att de är felorganiserade. Vi vill hjälpa men är tyvärr bakbundna, säger Agnes Blom

Inte heller vid uppsägningar kan Unionens bistå den felorganiserade medlemmen fullt ut. 

– I normalfall kan vi på ett tidigt stadium ifrågasätta, i bästa fall förhindra eller mildra överilade beslut från arbetsgivarens sida. Men när det gäller felorganiserade kommer vi i regel in för sent, där kan vi bara bevaka att uppsägningen blir rätt hanterad, säger Agnes Blom. 

Ingen strejkersättning

Om förbundet skulle gå i strejk i samband med avtalsförhandlingar ligger man också pyrt till om man är felansluten eftersom man inte har rätt till konfliktersättning.

 – Vi har ingen möjlighet alls att hjälpa till vid arbetsmiljöfrågor, där måste man vända sig till det fackförbund som har kollektivavtal, säger Agnes Blom.

Ett sätt att gardera sig mot riskerna, om man nu av olika skäl vill fortsätta vara Unionenmedlem, är att vara dubbelansluten, alltså att vara med i två förbund samtidigt. Men Unionen har numer enbart dubbelanslutningsavtal med fyra andra förbund, så såvida man inte vill betala dubbla fackföreningsavgifter, är det få medlemmar förunnat att dra nytta av den möjligheten. 

 Dubbelslutningsavtal finns med följande förbund:

Svenska Journalistförbundet. Dubbelanslutningen avser enbart journalister som verkar inom Unionens avtalsområde och i huvudsak har journalistiska arbetsuppgifter. 

Vårdförbundet. Gäller enbart sjuksköterskor som arbetar inom apotek och inbyggd företagshälsovård 

Fackförbundet Scen & Film (tidigare Teaterförbundet) För att bli dubbelansluten krävs att arbetet är 50 procent inom vardera båda förbundens organisationsområden (eller återkommande inom båda förbundens områden). 

Fackförbundet ST Certifierade flygledare med privata arbetsgivare har möjlighet att ansöka om dubbelanslutning.