Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Klarna kör kampanj mot kollektivavtal

Klarna gör samma sak som Spotify gjorde i våras. I ett flygblad riktat till de anställda hävdar företaget att ett kollektivavtal skulle försämra villkoren och försvåra dialogen mellan arbetsgivare och medarbetare.
David Österberg Publicerad 27 oktober 2023, kl 13:19
Klarnas flygblad till vänster, Klarnas huvudkontor till höger.
Klarna gör som Spotify - delar ut flygblad med budskapet är att ett kollektivavtal skulle försämra medarbetarnas villkor. Foto: Simon Rehnström/SvD/TT.

I våras försökte Unionen få till ett kollektivavtal på Spotify. Då stod företrädare för fackförbundet utanför Spotifys kontor för att informera om fördelarna med ett kollektivavtal.

Kort efteråt satte Spotify samman ett flygblad med information om att kollektivavtal skulle vara dåligt för de anställda. Det delades ut tillsammans med gratis kaffe till anställda på väg in till kontoret.

Nu gör Klarna likadant. Företaget har kopierat formen – och delvis också innehållet – på Spotifys flygblad. På ena sidan finns påståenden om fördelar med kollektivavtal som företaget sedan argumenterar emot: ”Kollektivavtal anger ett golv, inte ett tak, men arbetsgivare kan betala mer än riktmärket.”

Ett företag av vår storlek blir tvungna att gå med i en arbetsgivarorganisation som förhandlar för många arbetsgivare. Det kommer att förväntas av oss att vi anpassar oss och inte sticker ut.

”Ett kollektivavtal ger tillgång till mer information och inflytande.”

En av idéerna med kollektivavtal är att främja kommunikation, men för oss skulle det faktiskt innebära ett steg bakåt från den öppna dialog vi har i dag. Vi tror att våra medarbetare vill höra förstahandsinformation och själva delta i dialogen, snarare än att delegera den till andra.

Listar förmåner på Klarna

På andra sidan av flygbladet finns två kolumner, precis som i Spotifys flygblad. I den ena listas de förmåner som anställda på Klarna har, i den andra om förmånen finns med i det kollektivavtal som bland andra Unionen vill att företaget ska teckna. Bland förmånerna finns ”arbeta 20 dagar utomlands”, ”kontorssnacks, fika och frukt” och ”influensavaccin och glasögonbidrag”. I kolumnen för kollektivavtal står ”ej inkluderat”.

"Olyckligt att Klarna sprider felaktig information"

Sen Kanner är Unionens klubbordförande på Klarna. I en skriftlig kommentar till Kollega säger hon att det är väldigt olyckligt att Klarna väljer att sprida den här typen av felaktig information: ”Jag ser Klarna som en trendsättare och banbrytare, så jag förväntade mig inte att Klarna så uppenbart skulle kopiera Spotify. Det är väldigt olyckligt att Klarna väljer att sprida den här typen av felaktig information. Jag tror att det hade varit bättre för medarbetarna om vi hade skapat en informationsfolder tillsammans, i samarbetsanda”, skriver hon.

"Flera felaktigheter i foldern"

Även Unionen centralt anser att flygbladet innehåller flera felaktigheter. Pressavdelningen skriver till Kollega att det inte finns några hinder för företaget att erbjuda lösningar som är bättre än kollektivavtalet: "I foldern lyfter man exempelvis frukt på jobbet, möjlighet att jobba från annan plats, friskvård och fria vaccinationer. Detta är förmåner som väldigt många företag erbjuder sina anställda och som överhuvudtaget inte regleras i kollektivavtal. Många företag inom tech (...) har tecknat kollektivavtal, och naturligtvis är det inte så att de dragit in möjligheten för sina anställda att äta frukt på jobbet."

"Kollektivavtal ger inte lägre lön"

Att lönen skulle påverkas negativt av ett kollektivavtal är inte heller sant, enligt Unionen: "Vilken lön en enskild medarbetare ska ha regleras inte i kollektivavtalet utan är en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Däremot ger kollektivavtalet medarbetare rätt till en årlig lönerevision."

Unionen anser inte heller att dialogen mellan medarbetare och arbetsgivare försämras av kollektivavtal: "Klarna har alla möjligheter och befogenheter att fortsätta kommunicera öppet med hela sin personal. Dock kan de inte, vilket vi vet att det gjort tidigare, strunta i att kommunicera stora omorganisationer och nerdragningar."

"Medarbetarna är i chock"

Kollega har sökt Klarna för en kommentar till flygbladet, men hittills utan resultat. På X (tidigare Twitter) skriver Klarnas vd att medarbetarna är i chock efter att Unionen och Sveriges Ingenjörer varslat om strejk på Klarna för att få till ett kollektivavtal:

”Primärt fokus för oss just nu är våra anställda som är i chock över att:

De har trott att de själva får bestämma om de vill strejka eller inte

Facken säger att de blir uteslutna och förlorar sin ersättning om de inte strejkar

Facken säger att de hamnar på en lista och inte får bli medlemmar någonsin mer hos andra fack om de inte strejkar

Facken meddelar än så länge inte specifikt vilka anställda det är, och de som inte är med i dessa fack är oroliga för vad som händer

Detta skapar en enorm stress hos våra anställda och vårt primära fokus är deras välmående. Vi återkommer längre fram.

Fackligt

Klubben på Spotify hoppas fortfarande på kollektivavtal

I somras drog sig Spotify ur förhandlingarna om kollektivavtal. Men för den lokala klubben är frågan fortfarande aktuell.
– Vi ser ett värde i att säkerställa att anställda kan lita på att villkoren kommer att finnas kvar, säger Jonas Sundberg, klubbordförande på Spotify.
David Österberg Publicerad 23 november 2023, kl 06:03
Till vänster Jonas Sundberg, Unionenklubbens ordförande på Spotify, till höger Spotifys huvudkontor i Stockholm.
I somras drog sig Spotify ur förhandlingarna om kollektivavtal. Men för den lokala klubben är frågan fortfarande aktuell, enligt klubbordförande Jonas Sundberg. Foto: Peter Knutsson/Magnus Hjalmarsson Neideman/TT.

I januari i år bildades den första Unionen-klubben på Spotify. Strax efteråt meddelade företaget att personalstyrkan skulle minskas med sex procent – vilket innebar runt 100 personer i Sverige.

– Då blev de fackliga frågorna extra aktuella. Det gjorde också att vi fick fler engagerade. I dag är engagemanget fortfarande stort, men inte på den nivån som vi hade i januari, säger Jonas Sundberg som är klubbordförande sedan några månader tillbaka.

Spotify körde kampanj mot kollektivavtal

Under våren hamnade Spotify åter i rampljuset när Unionen krävde kollektivavtal på företaget. Förhandlingar inleddes och tonen mellan företag och fack var bitvis hätsk. Efter att Unionen stått utanför Spotifys kontor för att informera om fördelarna med kollektivavtal svarade Spotify med att dela ut en flyer till sina anställda. På den fanns två kolumner. I den ena listades de förmåner som anställda på Spotify har, i den andra om förmånen finns med i det kollektivavtal som bland andra Unionen vill att företaget ska teckna. Budskapet var att ett kollektivavtal skulle försämra villkoren på Spotify. 

I juni drog sig företaget ur förhandlingarna.

– Vi träffades några gånger, men kom aldrig in på exakt hur ett kollektivavtal skulle kunna se ut innan Spotify drog sig ur. Vi är förstås missnöjda med det och vill gärna återuppta diskussionerna, säger Jonas Sundberg. 

Har ni fått några sådana signaler?

– Vi har inte hört något i dagsläget. Just nu fokuserar klubben mer på vilka sakfrågor som medlemmarna vill att vi ska driva, oavsett om det är via kollektivavtal eller inte.

Finns det intresse bland medlemmarna att ha kollektivavtal?

– Det finns ett intresse att reglera anställningsvillkoren. Vårt mål är att förbättra och säkerställa villkoren för de anställda och kollektivavtal är det vanligaste verktyget för att göra det.

Håller ni med arbetsgivaren om att villkoren är väldigt goda?

– Över lag så gör vi det. Men villkoren är i dag till stor del är ensidiga utfästelser från arbetsgivarens sida vilket innebär att de har möjlighet att förändra villkoren på egen hand. Vi ser ett värde i att säkerställa att anställda kan lita på att villkoren kommer att finnas kvar, även om de ekonomiska förutsättningarna förändras eller företagsledningen byts ut, till exempel. 

Vilka frågor jobbar klubben med just nu?

– Att säkerställa att de villkor vi har kommer att finnas kvar och att få mer transparens kring lönesättning och lönerevision. Ytterligare en fråga är en ny policy för att kunna välja om man vill arbeta från kontoret eller på distans. I dag säger policyn att Spotify kan besluta om olika lösningar för varje enskild anställd. Vi vill att den regleras tydligare så att man som anställd kan lita på att man får fortsätta jobba på distans, så att man till exempel vågar flytta från de orter där vi har kontor.