Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Spotify kör kampanj mot kollektivavtal

Under veckan har Spotify delat ut flygblad utanför sitt kontor. Budskapet är att ett kollektivavtal skulle försämra medarbetarnas villkor.
David Österberg Publicerad 21 april 2023, kl 16:02
Broschyr från Spotify
Under veckan har Spotify delat ut flygblad utanför sitt kontor. Budskapet är att ett kollektivavtal skulle försämra medarbetarnas villkor. Foto: Josefine Hellroth Larsson.

Förra onsdagen skickade Unionen, tillsammans med Akavia och Sveriges Ingenjörer, en begäran till Spotify om att inleda förhandlingar om kollektivavtal. Samma vecka stod fackförbunden utanför Spotifys kontor för att informera anställda om fördelarna med kollektivavtal.

Nu gör Spotify likadant – fast med motsatt budskap. I ett inlägg på Facebook skriver Josefine Hellroth Larsson hur hon i onsdags såg en kaffevagn där man kunde få gratis kaffe utanför Spotifys kontor på Tulegatan i Stockholm. Bredvid stod en person som delade ut flygblad riktade till Spotifys anställda.

På flygbladen fanns två kolumner. I den ena listades de förmåner som anställda på Spotify har, i den andra om förmånen finns med i det kollektivavtal som bland andra Unionen vill att företaget ska teckna. Bland förmånerna finns ”jobba på distans”, ”privat sjukförsäkring”, ”betald föräldraledighet” och ”friskvårdsvecka”. I kolumnen för kollektivavtal står N/A (ej tillgängligt).

Argument för kollektivavtal

Spotify listar också argument för ett kollektivavtal och argumenterar sedan emot: ”Kollektivavtal anger en miniminivå, men arbetsgivare kan betala mer än riktmärket.”

Ett företag av vår storlek måste gå med i en arbetsgivarorganisation som förhandlar för många arbetsgivare. Det kommer att förväntas av oss att vi anpassar oss och inte sticker ut.

”Ett kollektivavtal ger tillgång till mer information och inflytande.”

Ett kollektivavtal delegerar tillgång till information och inflytande från individen till den lokala klubben. Vi tror på direktdialog mellan företaget och alla våra anställda.

Unionen hoppas på avtal

Henry Catalini Smith är ordförande på Unionens klubb på Spotify. I en kommentar till Kollega skriver han att företagets kampanj har varit bra för engagemanget bland de anställda: "Folk är uppmärksamma nu och ställer viktiga frågor. Techmänniskor fokuserar på detaljer. Det är viktigt för Unionen att förstå hur fördelarna med kollektivavtal ska förklaras så att människor inom tech förstår."   

Kollega har frågat Unionen hur förbundet ser på flygbladen. I en mejlkommentar skriver Johanna Green, pressekreterare: ”Unionen väljer att inte kommentera flygbladen då vi, med medlemmarna på Spotify bakom oss, precis inlett förhandlingar om kollektivavtal med Spotify. Vår förhoppning är att förhandlingarna leder till att vi kommer överens om avtal och till dess håller vi våra samtal med Spotify i förhandlingsrummet.”

Spotify: "Facken gör våra medarbetare obekväma"

I en kommentar till Kollega skriver Spotify att fackförbundens närvaro utanför kontoret har "väckt frågor och "gjort många medarbetarna obekväma". Enligt företaget är det de anställda själva som har efterfrågat information som gör det möjligt att jämför Spotifys villkor med villkoren i ett kollektivavtal.

Spotify skriver också att de är besvikna på fackförbunden för att de "väljer att föra frågan via media och hotar med strejk före vårt inplanerade möte med dem."

Fackligt

Anmäl en usel arbetsmiljö - så funkar det

Visste du att skyddsombud kan anmäla företag med ohälsosam arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket? Det kallas för 6:6A.
David Österberg Publicerad 10 maj 2024, kl 06:05
En chef skäller på sina medarbetare.
Har du en ohälsosam arbetsmiljö och har försökt ha en dialog med chefen utan att få gehör. Då kan en 6:6a-anmälan av ett arbetsmiljöombud vara sista utvägen. Foto: Shutterstock

1. VAD BETYDER EGENTLIGEN 6:6A? 

I arbetsmiljölagen finns bestämmelser för att se till att arbetsmiljön är bra. Kapitel 6, paragraf 6A, handlar om vad ett arbetsmiljöombud (heter också skyddsombud) ska göra om arbetsmiljön är dålig. Ombudet ska enligt lagen vända sig till arbetsgivaren och begära att något görs för att fixa problemen – det kallas för en 6:6A-anmälan. 

2. HUR GÖR MAN? 

Om ni anser att det finns risker i arbetsmiljön som arbetsgivaren struntar i vänder ni er till arbetsmiljöombudet/skyddsombudet. Då kan den personen lämna en 6:6A-anmälan. I dokumentet ska det stå vilka problemen är, hur de kan lösas och hur lång tid arbetsgivaren har på sig att arbeta med frågorna. Arbetsgivaren ska bekräfta att anmälan har kommit in och ”utan dröjsmål” meddela vad som ska göras åt problemen.

VAD SKA ARBETSGIVAREN GÖRA?

Olika åtgärder kan behövas, beroende på vilka problemen är. Det kan handla om allt från medarbetarenkäter och skyddsronder till riskbedömningar och handlingsplaner. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är bra, men det är klokt att försöka ha en dialog på arbetsplatsen.


OM PROBLEMEN INTE FIXAS?

Om arbetsmiljöombudet tycker att arbetsgivaren ignorerar frågan, tar för lång tid på sig eller inte gör tillräckligt för att förbättra arbetsmiljön kan hen skicka anmälan till Arbetsmiljöverket. Då blir det oftast inspektion, som följs av ett inspektionsmeddelande, ett föreläggande eller ett förbud. Det första är den snällaste varianten, där myndigheten meddelar vilka brister som finns. Förelägganden och förbud måste arbetsgivaren följa. Om inget görs kan vite dömas ut av Arbetsmiljöverket. 

Så skriver du anmälan som arbetsmiljöombud

Här anmäler man åtgärder för brister i arbetsmiljön som skyddsombud/arbetsmiljöombud, som det kallas i Unionen. 

Fler tips från Unionen: 
Begäran om arbetsmiljöåtgärder (6:6a)