Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Spotify kör kampanj mot kollektivavtal

Under veckan har Spotify delat ut flygblad utanför sitt kontor. Budskapet är att ett kollektivavtal skulle försämra medarbetarnas villkor.
David Österberg Publicerad 21 april 2023, kl 16:02
Broschyr från Spotify
Under veckan har Spotify delat ut flygblad utanför sitt kontor. Budskapet är att ett kollektivavtal skulle försämra medarbetarnas villkor. Foto: Josefine Hellroth Larsson.

Förra onsdagen skickade Unionen, tillsammans med Akavia och Sveriges Ingenjörer, en begäran till Spotify om att inleda förhandlingar om kollektivavtal. Samma vecka stod fackförbunden utanför Spotifys kontor för att informera anställda om fördelarna med kollektivavtal.

Nu gör Spotify likadant – fast med motsatt budskap. I ett inlägg på Facebook skriver Josefine Hellroth Larsson hur hon i onsdags såg en kaffevagn där man kunde få gratis kaffe utanför Spotifys kontor på Tulegatan i Stockholm. Bredvid stod en person som delade ut flygblad riktade till Spotifys anställda.

På flygbladen fanns två kolumner. I den ena listades de förmåner som anställda på Spotify har, i den andra om förmånen finns med i det kollektivavtal som bland andra Unionen vill att företaget ska teckna. Bland förmånerna finns ”jobba på distans”, ”privat sjukförsäkring”, ”betald föräldraledighet” och ”friskvårdsvecka”. I kolumnen för kollektivavtal står N/A (ej tillgängligt).

Argument för kollektivavtal

Spotify listar också argument för ett kollektivavtal och argumenterar sedan emot: ”Kollektivavtal anger en miniminivå, men arbetsgivare kan betala mer än riktmärket.”

Ett företag av vår storlek måste gå med i en arbetsgivarorganisation som förhandlar för många arbetsgivare. Det kommer att förväntas av oss att vi anpassar oss och inte sticker ut.

”Ett kollektivavtal ger tillgång till mer information och inflytande.”

Ett kollektivavtal delegerar tillgång till information och inflytande från individen till den lokala klubben. Vi tror på direktdialog mellan företaget och alla våra anställda.

Unionen hoppas på avtal

Henry Catalini Smith är ordförande på Unionens klubb på Spotify. I en kommentar till Kollega skriver han att företagets kampanj har varit bra för engagemanget bland de anställda: "Folk är uppmärksamma nu och ställer viktiga frågor. Techmänniskor fokuserar på detaljer. Det är viktigt för Unionen att förstå hur fördelarna med kollektivavtal ska förklaras så att människor inom tech förstår."   

Kollega har frågat Unionen hur förbundet ser på flygbladen. I en mejlkommentar skriver Johanna Green, pressekreterare: ”Unionen väljer att inte kommentera flygbladen då vi, med medlemmarna på Spotify bakom oss, precis inlett förhandlingar om kollektivavtal med Spotify. Vår förhoppning är att förhandlingarna leder till att vi kommer överens om avtal och till dess håller vi våra samtal med Spotify i förhandlingsrummet.”

Spotify: "Facken gör våra medarbetare obekväma"

I en kommentar till Kollega skriver Spotify att fackförbundens närvaro utanför kontoret har "väckt frågor och "gjort många medarbetarna obekväma". Enligt företaget är det de anställda själva som har efterfrågat information som gör det möjligt att jämför Spotifys villkor med villkoren i ett kollektivavtal.

Spotify skriver också att de är besvikna på fackförbunden för att de "väljer att föra frågan via media och hotar med strejk före vårt inplanerade möte med dem."

Fackligt

Nedstämd stämning på Spotify - facket får inte påverka

Sedan nedskärningarna i december har Unionens lokala fackklubb på Spotify haft bråda dagar. Förhandlingarna är avslutade och de flesta varslade har valt avgångsvederlag. Ett fåtal har omplacerats. Men i den fortsatta omorganisationen är inte facket inbjudna.
Elisabeth Brising Publicerad 24 januari 2024, kl 13:11
Fasadbild, Spotifys kontor i Stockholm.
Sedan nedskärningarna på Spotify i december är förhandlingarna avslutade och de flesta har valt avgångsvederlag. Stämningen är låg och i den fortsatta omorganisationen är inte facket inbjudna. Foto: Janerik Henriksson/TT.

De anställda på Spotify fick i december ett meddelande från vd:n om att företaget ska skära ned 17 procent av personalstyrkan. Det ska vara omkring 240 svenska medarbetare som fått sluta enligt en uppgift från Sveriges Ingenjörer. Musikföretaget har inte berättat utåt hur många medarbetare som drabbats.

Jonas Sundberg i Unionens lokala fack-klubb om nedskärningarna: 

– Det är såklart ett väldigt jobbigt besked precis vid slutet av året. Det är tråkigt att se så många kollegor som har lagt ned hårt arbete drabbas. Vi har sett att osäkerheten varit extra stor för kollegor i mer utsatta situationer, som de som har flyttat hit och ska förnya sitt uppehållstillstånd eller de som planerar att bli föräldrar, berättade han för Kollega före jul.  

Erbjudna omplacering 

Nu i januari har en stor majoritet av de som varslats accepterat avgångsvederlag, utom några få fackmedlemmar som ska erbjudas omplacering. Förhandlingarna med klubben kring nedskärningen är därmed avslutad enligt klubbordföranden: 

– De medlemmar som tackat nej till avgångsvederlaget har blivit erbjudna andra positioner. Tyvärr ledde det även till att Spotify valde att avsluta provanställningen för ytterligare en kollega, säger Jonas Sundberg.  

Hur är stämningen nu?

– Klart att det är lite nedstämd stämning. En del behöver fortfarande klaras ut, många delar av företaget ska organiseras om.  

Svårt att få information

Han upplever att det är svårt för Unionenklubben att få insyn i vad som sker när det gäller nedskärningarna som helhet. 

– Många har skött förhandlingen själva och vi i klubben har inte heller fått en lista av Spotify på alla berörda. 

Är ni i Unionen delaktiga i omorganisationen?

– Nej. 

Borde ni inte vara det utifrån lagen om medbestämmande, MBL?

– Vi vill gärna vara mer delaktiga, men i dagsläget ser Spotify omorganisationen från en internationell synvinkel och hävdar att de inte kan titta på organisationen i Sverige separat från resten av företaget.  

Kollega har sökt Spotify.

Facklig organisering på Spotify

¤ I januari 2023 meddelade Spotify att sex procent av personalen skulle sägas upp. Runt 100 personer fick lämna Spotify i Sverige. Då struntade företaget i att förhandla med Unionen. 

¤ I januari 2023 bildades också den första lokala Unionen-klubben på Spotify - Spotify Workers Unionen. 

¤ Under våren 2023 ville Unionen teckna kollektivavtal på företaget. Förhandlingar inleddes, men efter att Unionen stått utanför Spotifys kontor för att berätta om fördelarna med kollektivavtal svarade Spotify med att dela ut en flyer till sina anställda där de var emot ett fack-avtal. 
I juni drog sig företaget ur förhandlingarna.

¤ I december 2023 meddelade Spotify att personalen skärs ner med 17 procent, vilket ska motsvara 240 personer i Sverige enligt Sveriges ingenjörer. Den här gången fick Unionens klubb information om neddragningarna i förväg i enlighet med medbestämmandelagen, MBL. 

¤  Spotify har låtit anställda arbeta natt i strid med arbetstidslagen 2022. För det ska företaget betala en sanktionsavgift på 356 000 kronor enligt beslut av Arbetsmiljöverket. 

Företaget ansökte om dispens för nattarbete tidigt under 2023 men nekades av myndigheten. Spotify överklagade avslaget i förvaltningsdomstolen. 17 januari 2024 nekade även domstolen företagets överklagan om dispens. 

¤ Situationen på Spotify påminner om den fackliga konflikten på Klarna 2023. Oreglerat nattarbete förekom på Klarna tidigare. Klarna ålades en miljonavgift för detta av Arbetsmiljöverket, något som företaget överklagat till domstol. Målet är inte avgjort.

Arbetsmiljöverket gav i juni 2023 Klarna dispens att låta 800 anställda jobba natt från och med den 14 juni 2023 och ett år framåt enligt Finansliv.  Klarna tecknade i november 2023 kollektivavtal som reglerar arbetsvillkoren. 

¤ Spotify ligger även i domstolstvist med Integritetsskyddsmyndigheten, Imy. Det fallet handlar om en straffavgift på 58 miljoner kronor för hur företaget hanterat användarnas rätt att få tillgång till sina lagrade personuppgifter. Även i det fallet har företaget överklagat myndighetens beslut till förvaltningsrätten.