Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Spelföretaget Avalanche ska teckna kollektivavtal

Avalanche Studios Group vill teckna kollektivavtal med Unionen. Love Arvidsson är ordförande i Unionenklubben på företaget:
– Kollektivavtalet ger de anställda den representation de saknat.
Elisabeth Brising Publicerad 29 april 2024, kl 06:04
The Hunter game Avalanche och Love Arvidsson
The Hunter är ett av spelföretaget Avalanche Studios Groups spel. Th Love Arvidsson är lokal klubbordförande för Unionen och nöjd med att arbetsgivaren nu vill teckna kollektivavtal. Foto: Avalanche Studio Group Press/Privat

Ni ska teckna kollektivavtal. Varför?

– Det fanns ett missnöje bland de anställda som var grundat i en brist på inflytande och transparens. Många kände att ledningen inte lyssnade på deras åsikter. Kollektivavtalet är vår lösning, det ger de anställda den representation de saknat.

Berätta om resan dit.

Love Arvidsson.
Love Arvidsson. Foto: Privat

– Vi började prata om att organisera oss år 2022 och bildade klubben för nästan exakt ett år sedan. Att vi ville ha kollektivavtal var prio ett från första dagen. Vårt fokus låg på att rekrytera medlemmar och skaffa ett bra underlag innan vi skickade in förhandlingsframställan. 

Hur har dialogen med arbetsgivaren varit?

– Den har överlag varit väldigt bra. Tonen på förhandlingsmötena har varit konstruktiv och företaget har varit väldigt transparent. Mycket av samtalen har kretsat kring oro från ledningen. Man har varit rädd att ett kollektivavtal kan sakta ner verksamheten och försvåra. Genom att visa exempel på hur facket kan integreras i processerna kunde vi lätta oron.

Avalanche Studios Group
Spelutvecklarföretaget Avalanche Studios Group har aviserat att de avser att teckna kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer för sina anställda i Sverige. 

Företagets vd Stefanía Guðrún Halldórsdóttir kommenterar överenskommelsen i ett officielt uttalande:  

“Over the past years, we’ve taken significant steps toward making Avalanche one of the best workplaces in the games industry. Our inclusive, warm, and welcoming culture, sound work-life balance, profit sharing, and parental leave policy – just to name a few – are a testament to that. These are all things that set us apart and allow us to focus on making great games. We hope that signing a CBA will be yet another step in that same direction.”

Överenskommelsen har även uppmärksammats på spelnyhetssajten IGN Nordic.

Fackligt

Anmäl en usel arbetsmiljö - så funkar det

Visste du att skyddsombud kan anmäla företag med ohälsosam arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket? Det kallas för 6:6A.
David Österberg Publicerad 10 maj 2024, kl 06:05
En chef skäller på sina medarbetare.
Har du en ohälsosam arbetsmiljö och har försökt ha en dialog med chefen utan att få gehör. Då kan en 6:6a-anmälan av ett arbetsmiljöombud vara sista utvägen. Foto: Shutterstock

1. VAD BETYDER EGENTLIGEN 6:6A? 

I arbetsmiljölagen finns bestämmelser för att se till att arbetsmiljön är bra. Kapitel 6, paragraf 6A, handlar om vad ett arbetsmiljöombud (heter också skyddsombud) ska göra om arbetsmiljön är dålig. Ombudet ska enligt lagen vända sig till arbetsgivaren och begära att något görs för att fixa problemen – det kallas för en 6:6A-anmälan. 

2. HUR GÖR MAN? 

Om ni anser att det finns risker i arbetsmiljön som arbetsgivaren struntar i vänder ni er till arbetsmiljöombudet/skyddsombudet. Då kan den personen lämna en 6:6A-anmälan. I dokumentet ska det stå vilka problemen är, hur de kan lösas och hur lång tid arbetsgivaren har på sig att arbeta med frågorna. Arbetsgivaren ska bekräfta att anmälan har kommit in och ”utan dröjsmål” meddela vad som ska göras åt problemen.

VAD SKA ARBETSGIVAREN GÖRA?

Olika åtgärder kan behövas, beroende på vilka problemen är. Det kan handla om allt från medarbetarenkäter och skyddsronder till riskbedömningar och handlingsplaner. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är bra, men det är klokt att försöka ha en dialog på arbetsplatsen.


OM PROBLEMEN INTE FIXAS?

Om arbetsmiljöombudet tycker att arbetsgivaren ignorerar frågan, tar för lång tid på sig eller inte gör tillräckligt för att förbättra arbetsmiljön kan hen skicka anmälan till Arbetsmiljöverket. Då blir det oftast inspektion, som följs av ett inspektionsmeddelande, ett föreläggande eller ett förbud. Det första är den snällaste varianten, där myndigheten meddelar vilka brister som finns. Förelägganden och förbud måste arbetsgivaren följa. Om inget görs kan vite dömas ut av Arbetsmiljöverket. 

Så skriver du anmälan som arbetsmiljöombud

Här anmäler man åtgärder för brister i arbetsmiljön som skyddsombud/arbetsmiljöombud, som det kallas i Unionen. 

Fler tips från Unionen: 
Begäran om arbetsmiljöåtgärder (6:6a)