Hoppa till huvudinnehåll
Avtal

Kollektivavtal: Här är största fördelarna

Ett kollektivavtal är för en enskild anställd värt tiotusentals kronor per år och ger dig mer makt på arbetsplatsen. Här är några av de största fördelarna med kollektivavtal.
Oscar Broström Publicerad 17 mars 2022, kl 08:56
Fem personer sätter knytnävarna mot varandra på arbetsplats.
Det är kollektivavtalets dag. Här är de största fördelarna med att ha kollektivavtal. Foto: Shutterstock.

Mer pengar i plånboken

Att ha kollektivavtal ger dig tiotusentals kronor per år. Enligt Unionen är avtalet i runda slängar värt 80 000 kronor, tack vare olika överenskommelser. Här är ett större axplock:

 • Föräldralön. En extra slant under tiden du är föräldraledig, utöver föräldrapenningen från försäkringskassan. Föräldralönen ligger på tio procent av din lön och Unionens kollektivavtal ger dig rätt till som mest sex månaders föräldralön.
 • Semestertillägg. När du har semester får du ett extra tillägg för varje semesterdag. Ifall du tjänar 30 000 kronor i månaden, och tar ut 20 semesterdagar, blir semestertillägget 4 800 kronor med kollektivavtal och 2 580 kronor utan.
 • Tjänstepension. Med Unionens avtal betalar arbetsgivaren in 4,5 procent av din månadslön till tjänstepension. Det innebär 1 350 kronor i månaden, eller 16 200 kronor per år, om du tjänar 30 000 kronor i månaden.
 • Sjuklön. Om du är sjukskriven mer än fjorton dagar (dag 1–14 har du rätt till lagstadgad sjuklön från arbetsgivaren) får du från dag 15 ersättning från Försäkringskassan. Men om du har kollektivavtal kan du också få extra ersättning – tio procent av din lön – i upp till 75 dagar.
 • Lönehöjning. En bra sak med kollektivavtal är en årlig löneökning. Ifall kollektivavtal saknas är det inte säkert att du får något påslag på lönen.
 • Övertidsersättning. Att få ersättning för övertid eller OB regleras i ditt kollektivavtal.

Mer makt på arbetsplatsen

När ett företag tecknar kollektivavtal börjar förtroendemannalagen (fml) att gälla, vilket innebär att de anställdas inflytande på arbetsplatsen ökar på flera olika sätt. Här är några exempel på hur kollektivavtal ökar medarbetares makt:

 • Klubb. Det första steget, i många fall, efter att ett företag tecknat kollektivavtal är att anställda går ihop och bildar fackklubb. Det är också ett av de mest kraftfulla sätten att få vara med och påverka. Att ha klubb möjliggör organisering och ger rättigheter och skydd till den som tar ett fackligt uppdrag.
 • Facklig tid. Fml ger dig rätt att arbeta med fackliga frågor på arbetstid. Du får också rätt att utbilda dig i fackliga frågor.
 • Arbetsplatsombud. Har ni kollektivavtal på arbetsplatsen kan ni utse arbetsplatsombud. Den är sedan kontaktperson mellan medlemmarna, arbetsgivaren och ombudsmän på fackets regionkontor. Arbetsplatsombudet kan även förhandla, å medlemmarna vägnar, om det så önskas.
 • Information och förhandling. Har ni kollektivavtal har ni rätt att få information innan större och viktiga förändringar, samt rätt att få förhandla om dessa förändringar. Saker som kan bli föremål för förhandling kan vara: Lönesänkning, större förändring av arbetsuppgifter, ändring i arbetstid eller placering till annan ort.
Avtal

Nytt huvudavtal mellan PTK och Fremia

Arbetsgivarorganisationen Fremia och PTK har tecknat nytt huvudavtal. Nu jobbas på att bygga upp en omställningsorganisation, för att ge anställda inom ideella organisationer såväl omställnings- som kompetensstöd från 2023.
Johanna Rovira Publicerad 3 november 2022, kl 13:05
Handslag.
Fremia och PTK har kommit överens om ett nytt huvudavtal. Foto: Anders Wiklund/TT

I september strandade förhandlingarna mellan Privattjänstemannakartellen, PTK, och arbetsgivarorganisationen Fremia. Detta fick till följd av att 9 000 Unionenmedlemmar inom ideella sektorn från och med oktober stod helt utan omställningsstöd i händelse av att de blev av med jobbet.

Förhandlingarna upptogs dock en kort tid senare och i veckan tecknades en nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan parterna.

Det är mycket glädjande att vi nu kunnat teckna ytterligare ett huvudavtal som stärker anställningstryggheten och kraftigt förbättrar möjligheterna för anställda att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden, säger Martin Linder, ordförande för PTK, i ett pressmeddelande.

PTK

 • Samverkansorganisationen arbetar på uppdrag av 25 fackförbund.
 • Arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten för privatanställda på jobbet, mellan jobb och efter arbetslivet.
 • Till PTK:s uppgifter hör att förhandla kollektivavtal, samverka med fackförbund och utbilda förbundsanställda och förtroendevalda.