Hoppa till huvudinnehåll
Avtal

Visstidsanställning – vad gäller?

Visstid har blivit en vanlig anställningsform. Men den skiljer sig åt beroende på om du har kollektivavtal eller inte och vilket kollektivavtal du i så fall omfattas av. I vissa avtal finns ”allmän visstid” överhuvudtaget inte. Kollega reder ut vad som gäller.
Linnea Andersson Publicerad 7 september 2015, kl 13:30
Anställningsavtal.
Det är viktigt att du har koll på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats och vilket avtal som gäller. Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Grundregeln är att man har en tillsvidareanställning om man inte har kommit överens om annat. Den löper på tills du eller din arbetsgivare säger upp dig på grund av till exempel arbetsbrist. En visstidsanställning innebär i stället att det finns ett slutdatum på din anställning.

Arbetsplats med kollektivavtal: Finns det kollektivavtal på din arbetsplats är det vanligt att avtalet har egna regler om tidsbegränsad anställning som ersätter eller kompletterar lagens regler. Reglerna skiljer sig åt mellan olika branscher och olika avtal.

Exempel: Emma och Emelie jobbade som tjänstemän på olika e-handelsföretag och borde sannolikt ha omfattats av tjänstemannaavtalet mellan Unionen och Svensk Handel, om det hade funnits kollektivavtal på deras tidigare arbetsplatser. Hade de däremot varit inhyrda via ett bemanningsföretag hade de i stället omfattats av tjänstemannaavtalet mellan Unionen och Almega.

I kollektivavtalet mellan Unionen och Svensk Handel har man valt att inte ta in ”allmän visstid” utan avtalet bygger på en gammal version av Las (lagen om anställningsskydd) medan allmän visstid kan finnas i vissa av Almegaavtalen. Även om allmän visstid inte finns i ett kollektivavtal kan en arbetsgivare ta in extrapersonal vid tillfälliga arbetstoppar, men arbetstoppen ska då ha en tydlig start och ett tydligt slut och inte används slentrianmässigt i stället för att anställa mer personal. Det kan till exempel vara vid en översvämning eller en flytt då man behöver extra arbetskraft under en månad eller två.

Hur lång uppsägningstid du har skiljer sig också åt beroende på vad du har för typ av anställningsform och om det finns kollektivavtal eller inte. Det är därför viktigt att du har koll på om det finns kollektivavtal och i så fall vilket avtal som gäller för dig.

Arbetsplats som saknar kollektivavtal: Finns det inget kollektivavtal på din arbetsplats gäller i stället lagen om anställningsskydd, Las, som tillåter tidsbegränsad anställning för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när du som arbetstagare har fyllt 67 år.

Har du varit allmänt visstidsanställd hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Ta kontakt med facket om du är osäker på vad som gäller på din arbetsplats. Här kan du läsa mer om olika kollektivavtal.

Avtal

Nytt huvudavtal mellan PTK och Fremia

Arbetsgivarorganisationen Fremia och PTK har tecknat nytt huvudavtal. Nu jobbas på att bygga upp en omställningsorganisation, för att ge anställda inom ideella organisationer såväl omställnings- som kompetensstöd från 2023.
Johanna Rovira Publicerad 3 november 2022, kl 13:05
Handslag.
Fremia och PTK har kommit överens om ett nytt huvudavtal. Foto: Anders Wiklund/TT

I september strandade förhandlingarna mellan Privattjänstemannakartellen, PTK, och arbetsgivarorganisationen Fremia. Detta fick till följd av att 9 000 Unionenmedlemmar inom ideella sektorn från och med oktober stod helt utan omställningsstöd i händelse av att de blev av med jobbet.

Avtal

Strandade förhandlingar mellan PTK och Fremia

Lina Björk Publicerad 22 september 2022, kl 13:33
Strandade förhandlingar mellan PTK och Fremia
Martin Wästfelt, Unionen och Fremias loggo.
Strandade förhandlingar mellan PTK och Fremia

Förhandlingarna upptogs dock en kort tid senare och i veckan tecknades en nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan parterna.

Det är mycket glädjande att vi nu kunnat teckna ytterligare ett huvudavtal som stärker anställningstryggheten och kraftigt förbättrar möjligheterna för anställda att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden, säger Martin Linder, ordförande för PTK, i ett pressmeddelande.

PTK

  • Samverkansorganisationen arbetar på uppdrag av 25 fackförbund.
  • Arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten för privatanställda på jobbet, mellan jobb och efter arbetslivet.
  • Till PTK:s uppgifter hör att förhandla kollektivavtal, samverka med fackförbund och utbilda förbundsanställda och förtroendevalda.