Hoppa till huvudinnehåll
Avtal

NYTT AVTAL – så fördelas pengarna

Fack och arbetsgivare inom industrin har enats om ett nytt löneavtal på 7,4 procent fördelat på två år. Nu ska löneökningarna fördelas på miljontals arbetstagare. Det här behöver du veta för att ha koll på din nya lön.
Ola Rennstam Publicerad 3 april 2023, kl 10:17
Presskonferens med representanterna för facken inom industrin.
Det tvååriga avtalet som blev klart under fredagen innebär att lönerna höjs med 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Det tvååriga avtalet som blev klart under fredagen innebär att lönerna höjs med  4,1 procent första året och 3,3 procent andra året. Förutom löneökningar har avtalet även avsättningar till deltids och flexpension och satsning på lägstalöner med 1 350 kronor det första året. Avtalet gäller från den 1 april i år. 

Märket:

Facken inom industrin och arbetsgivarsidan förhandlar fram vilken löneökningstakt som ska gälla för den internationellt konkurrensutsatta industrin. Denna procentsats brukar kallas Märket och sätter nivån för löneökningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Unionen har över 80 centrala kollektivavtal som bland annat styr hur lönerna ska sättas på företagen i respektive bransch. Alla avtal ser olika ut men utgår alla från nivån i Märket. På Unionens hemsida kan du se vad som gäller i just ditt avtal.
 

Två modeller är vanligast:

CENTRALT AVTAL UTAN BESTÄMT LÖNEUTRYMME
I dessa avtal lämnas det till Unionens lokala klubb och arbetsgivaren att förhandla fram de löneökningar som passar just det bolaget.

Skulle parterna inte komma överens finns en så kallad stupstock, vilket innebär att löneökningar följer nivån på Märket.
 

CENTRALT AVTAL MED BESTÄMT LÖNEUTRYMME – LÖNEPOTT
I dessa avtal finns en fastslagen procentsats, som utgår från Märket, om hur mycket lönerna ska öka. Löneutrymmet, eller lönepotten, är den summa som ska fördelas mellan de löntagare som omfattas av lönerevisionen.

Observera att pottens storlek inte säger något om hur stor just din löneökning kommer att bli. Fördelningen sker genom förhandlingar mellan företaget och den lokala fackklubben. Det innebär att medlemmarna får olika individuella lönepåslag utifrån prestation och lönekriterier.
 

När det saknas fackklubb

Då förhandlar arbetsgivaren lönepåslaget med varje enskild medarbetare på arbetsplatsen. Som Unionenmedlem kan du få råd och stöd från förbundet inför din förhandling.

 

Individgaranti

I vissa av Unionens löneavtal finns det en lägsta lönehöjning som alla medlemmar är garanterade när potten fördelas. Alla centrala löneavtal medger att lönepåslaget kan vara större än vad som anges i avtalet – dock inte lägre.

Kollektivavtal saknas - varning!

Om din arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal bör du vara lite extra uppmärksam – då är du nämligen inte garanterad någon årlig löneökning. För att attrahera och behålla personal följer dock dessa företag i regel den nivå på löneökningar som fack och arbetsgivare enats om centralt.

Källa: Unionen

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Avtal

Unionen stämmer Folkuniversitetet i AD

Unionen stämmer Folkuniversitet efter att 18 medlemmar som jobbar som coacher och yrkesvägledare omfattats av Sveriges Lärares kollektivavtal för cirkelledare. Ett brott mot avtalet, menar Unionen, som vill att Arbetsdomstolen reder ut vad som gäller.
Linnea Andersson Publicerad 31 augusti 2023, kl 11:33
Skylt med texten Folkuniversitetet.
Unionen stämmer Folkuniversitet för vad man menar är ett avtalsbrott. Foto: Linnea Andersson.

Folkuniversitetet har kollektivavtal med både fackförbunden Unionen och Sveriges Lärare. Sedan en längre tid tillbaka har 18 Unionenmedlemmar – i stället för att omfattas av sitt fackförbunds kollektivavtal – gått på lärarnas cirkelledaravtal.

– Vi menar att det är fel att arbetsgivaren har tillämpat Sveriges Lärares avtal och att det i stället är vårt kollektivavtal inom civilsamhället som ska tillämpas, säger Carl Siljehamre, en av två förbundsjurister på Unionen som driver målet i AD.

Vill inte kommentera

Enligt Siljehamre menar Folkuniversitet å sin sida att Cirkelledaravtalet visst kan tillämpas även på coacher och yrkesvägledare och att man inte gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott.

Unionen kräver att Folkuniversitetet både ska betala skadestånd på 100 000 kronor till förbundet för brott mot kollektivavtalet och skadestånd till de 18 medlemmarna på 40 000 kronor vardera. Medlemmarna har, enligt Unionen, inte förlorat någon lön, däremot har de bland annat gått miste om pensionsinbetalningar till deltidspension på 1,2 procent.

Kollega har sökt Folkuniversitetet för en kommentar som hänvisat vidare till sin arbetsgivarorganisation Fremia. Fremia vill i sin tur inte lämna någon kommentar med hänvisning till att de ännu inte kommit med svaromål i ärendet.

Gränsdragning

På arbetsplatser där det jobbar flera yrkesgrupper finns i vissa fall gränsdragningar mellan facken för att det ska bli tydligt vilket fackförbund en anställd kan vara medlem i och vilket kollektivavtal som ska gälla. En sådan gränsdragning finns till exempel mellan Unionen och IF Metall för tjänstemän respektive arbetare.

Mellan Unionen och Sveriges Lärare finns inget sådant på förhand bindande gränsdragningsavtal.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige och utomlands.