Hoppa till huvudinnehåll
Avtal

Facket vill ha stöd för företag i kris

Fack och arbetsgivare driver på för att det statliga krisstödet ska gälla också enskilda företag och oavsett konjunkturläge.
Niklas Hallstedt Publicerad 27 februari 2020, kl 07:33
Kris- och korttidsavtal är tillfälliga lösningar som kan rädda jobb – men om företaget senare ändå går i konkurs förlorar du dubbelt.Illustration: Bo Lundberg

Efter finanskrisen 2008 skapades ett system där företag kunde få statligt stöd vid en kraftig lågkonjunktur. Med hjälp av stödet kan man låta anställda gå ned i arbetstid och på så vis undvika uppsägningar.

Men systemet har sina begränsningar jämfört med hur det ser ut i andra länder. Det påpekade Anders Ferbe, tidigare ordförande för IF Metall, som på regeringens uppdrag utredde frågan om hur ett framtida system skulle kunna se ut.

Läs mer: Coronaviruset kan leda till varsel

I sin utredning konstaterade han att stöden i länder som Tyskland, Frankrike och Finland ger företagen bättre omställningsförmåga vid tillfälliga störningar, alltså inte bara vid djup lågkonjunktur. Han föreslog därför ett nytt stöd till korttidsarbete som kan ges under en begränsad tid till företag som råkar i ekonomiska problem på grund av tillfälliga svårigheter.

Läs mer: Krisavtal kan bli dyrt för anställda

Både fack och arbetsgivare har ställt sig bakom förslaget. Från Unionens sida är förhoppningen att det ska finnas med i regeringens vårbudget som presenteras i mitten av april.

Det nuvarande systemet kickar igång vid en kris så djup att den påverkar hela ekonomin. Men det kan komma allvarliga ekonomiska kriser som inte gått att förutse eller undvika och som påverkar bara vissa branscher eller vissa företag, exempelvis ett handelskrig, konstaterar utredningen.

– Vi är väldigt måna om att förslaget genomförs. I en partsgemensam rapport har vi tidigare konstaterat att ett sådant system skulle ha stor betydelse. I dag kan det vara det som avgör till våra konkurrentländers fördel när företag bestämmer var de ska lägga sin tillverkning, säger Jesper Lundholm, utredare på Unionen.

I förslaget ingår också att arbetsgivare ska få stöd för kompetensinsatser som görs i samband med korttidsarbete. Tanken är att kostnaden för kompetensutvecklingen blir låg eftersom den inte leder till produktionsbortfall eller kräver ytterligare ledigheter. Samtidigt gynnar utbildning alla inblandade: individen, företaget och samhället.

Läs mer: Stressigt på SSAB under krisavtal 

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Avtal

Unionen stämmer Folkuniversitetet i AD

Unionen stämmer Folkuniversitet efter att 18 medlemmar som jobbar som coacher och yrkesvägledare omfattats av Sveriges Lärares kollektivavtal för cirkelledare. Ett brott mot avtalet, menar Unionen, som vill att Arbetsdomstolen reder ut vad som gäller.
Linnea Andersson Publicerad 31 augusti 2023, kl 11:33
Skylt med texten Folkuniversitetet.
Unionen stämmer Folkuniversitet för vad man menar är ett avtalsbrott. Foto: Linnea Andersson.

Folkuniversitetet har kollektivavtal med både fackförbunden Unionen och Sveriges Lärare. Sedan en längre tid tillbaka har 18 Unionenmedlemmar – i stället för att omfattas av sitt fackförbunds kollektivavtal – gått på lärarnas cirkelledaravtal.

– Vi menar att det är fel att arbetsgivaren har tillämpat Sveriges Lärares avtal och att det i stället är vårt kollektivavtal inom civilsamhället som ska tillämpas, säger Carl Siljehamre, en av två förbundsjurister på Unionen som driver målet i AD.

Vill inte kommentera

Enligt Siljehamre menar Folkuniversitet å sin sida att Cirkelledaravtalet visst kan tillämpas även på coacher och yrkesvägledare och att man inte gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott.

Unionen kräver att Folkuniversitetet både ska betala skadestånd på 100 000 kronor till förbundet för brott mot kollektivavtalet och skadestånd till de 18 medlemmarna på 40 000 kronor vardera. Medlemmarna har, enligt Unionen, inte förlorat någon lön, däremot har de bland annat gått miste om pensionsinbetalningar till deltidspension på 1,2 procent.

Kollega har sökt Folkuniversitetet för en kommentar som hänvisat vidare till sin arbetsgivarorganisation Fremia. Fremia vill i sin tur inte lämna någon kommentar med hänvisning till att de ännu inte kommit med svaromål i ärendet.

Gränsdragning

På arbetsplatser där det jobbar flera yrkesgrupper finns i vissa fall gränsdragningar mellan facken för att det ska bli tydligt vilket fackförbund en anställd kan vara medlem i och vilket kollektivavtal som ska gälla. En sådan gränsdragning finns till exempel mellan Unionen och IF Metall för tjänstemän respektive arbetare.

Mellan Unionen och Sveriges Lärare finns inget sådant på förhand bindande gränsdragningsavtal.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige och utomlands.

Avtal

Spotify vill inte fortsätta förhandla

David Österberg Publicerad 9 augusti 2023, kl 11:51
Spotify vill inte fortsätta förhandla
Skylt utanför Spotifys huvudkontor i Stockholm.
Spotify vill inte fortsätta förhandla