Hoppa till huvudinnehåll
Avtal

Facket vill ha stöd för företag i kris

Fack och arbetsgivare driver på för att det statliga krisstödet ska gälla också enskilda företag och oavsett konjunkturläge.
Niklas Hallstedt Publicerad 27 februari 2020, kl 07:33
Kris- och korttidsavtal är tillfälliga lösningar som kan rädda jobb – men om företaget senare ändå går i konkurs förlorar du dubbelt.Illustration: Bo Lundberg

Efter finanskrisen 2008 skapades ett system där företag kunde få statligt stöd vid en kraftig lågkonjunktur. Med hjälp av stödet kan man låta anställda gå ned i arbetstid och på så vis undvika uppsägningar.

Men systemet har sina begränsningar jämfört med hur det ser ut i andra länder. Det påpekade Anders Ferbe, tidigare ordförande för IF Metall, som på regeringens uppdrag utredde frågan om hur ett framtida system skulle kunna se ut.

Läs mer: Coronaviruset kan leda till varsel

I sin utredning konstaterade han att stöden i länder som Tyskland, Frankrike och Finland ger företagen bättre omställningsförmåga vid tillfälliga störningar, alltså inte bara vid djup lågkonjunktur. Han föreslog därför ett nytt stöd till korttidsarbete som kan ges under en begränsad tid till företag som råkar i ekonomiska problem på grund av tillfälliga svårigheter.

Läs mer: Krisavtal kan bli dyrt för anställda

Både fack och arbetsgivare har ställt sig bakom förslaget. Från Unionens sida är förhoppningen att det ska finnas med i regeringens vårbudget som presenteras i mitten av april.

Det nuvarande systemet kickar igång vid en kris så djup att den påverkar hela ekonomin. Men det kan komma allvarliga ekonomiska kriser som inte gått att förutse eller undvika och som påverkar bara vissa branscher eller vissa företag, exempelvis ett handelskrig, konstaterar utredningen.

– Vi är väldigt måna om att förslaget genomförs. I en partsgemensam rapport har vi tidigare konstaterat att ett sådant system skulle ha stor betydelse. I dag kan det vara det som avgör till våra konkurrentländers fördel när företag bestämmer var de ska lägga sin tillverkning, säger Jesper Lundholm, utredare på Unionen.

I förslaget ingår också att arbetsgivare ska få stöd för kompetensinsatser som görs i samband med korttidsarbete. Tanken är att kostnaden för kompetensutvecklingen blir låg eftersom den inte leder till produktionsbortfall eller kräver ytterligare ledigheter. Samtidigt gynnar utbildning alla inblandade: individen, företaget och samhället.

Läs mer: Stressigt på SSAB under krisavtal 

Niklas Hallstedt