Hoppa till huvudinnehåll
Jobbrelationer

Så lyckas du med konferensen

Att ha konferens med jobbet kan vara en bra grej. Men det gäller att den som fixar konferensen vet vad syftet med den är. Här får du tipsen för en lyckad konferens.
David Österberg Publicerad 19 maj 2022, kl 09:41
Mötesdeltagare under en konferens (till vänster), föreläsning under konferens (till höger).
Ställ frågor. I stället för att bara berätta hur stor omsättningen var kan man låta deltagarna gissa, säger Tomas Eriksson. Foto: Shutterstock

Vad är väl en konferens på slottet? En konferens kan ju vara fruktansvärt långtråkig och dötrist och tråkig och alldeles … alldeles underbar! Nåja, det kan den kanske inte. Men bra kan den i alla fall vara.

Tomas Eriksson är föreläsare och organisationskonsult och vet det mesta som finns att veta om konferenser. Hans viktigaste tips för en lyckad sammankomst är att verkligen veta vad syftet med den är.

– Man måste fråga sig varför man ska samlas. Vad behöver vi? Vad är aktuellt just nu? Vad behöver medarbetarna prata om? När man väl vet syftet med konferensen kan man börja planera den, säger han.

Ta bort borden i lokalen

Tomas Eriksson

Olika syften kräver olika upplägg. Men det finns ändå en del generella tips. Ett är att skippa den traditionella konferensmöbleringen.

– Ta bort borden. Det ökar interaktionen och ger möjlighet att omgruppera snabbt. Om man inte är så många kan man sitta i en halvcirkel så att alla ser varandra. Att sitta i öar kan också vara bra, säger Tomas Eriksson.

Fundera också på ljussättning och hur information presenteras.

– Ljussättningen i konferenslokaler är ofta tragiskt dålig. Powerpointen lyser och personen som pratar hamnar i mörker. Det är ett utmärkt sätt att söva deltagarna. Välj lokal med bra ljussättning. Tänk också på att inte ha för mycket information på varje slide i din powerpoint.

Bra att resa bort

Om valet står mellan att ha konferensen på arbetsplatsen eller att åka iväg någonstans tycker Tomas Eriksson att man ska välja det senare.

– Är man på arbetsplatsen finns risken att deltagarna kilar iväg till skrivbordet för att kolla mejlen. Åker man bort blir man satt i konferensläge med påtagligt ökat fokus på konferensens agenda. Jag tycker också att man ska bjuda in en extern föreläsare som kan belysa något viktigt.

Delaktighet är en annan viktig ingrediens. Att bli matad med information i timtal är inte särskilt upplyftande.

– Ställ frågor. I stället för att bara berätta hur stor omsättningen var kan man låta deltagarna gissa. Ge gruppen konkreta uppgifter och se till att alla kommer till tals.

Aktiviteter som passar alla

Tomas Eriksson slår också ett slag för aktiviteter som innebär att kollegorna lär känna varandra lite bättre. Men det är viktigt att alla känner sig bekväma med aktiviteterna. Att ha en höghöjdsbana på schemat kan exempelvis bli exkluderande.

– Man ska också tänka på att inte planera konferensen för tajt. Det ska finnas utrymme för fikapauser och mingel och gärna en middag på kvällen. Det ger en chans att komma närmare varandra och ha informella samtal. Många gånger kommer de bästa idéerna då.

7 tips för en lyckad konferens

  1. Bestäm vad syftet är.
  2. Möblera för maximal interaktion.
  3. Se över ljussättning och hur information presenteras.
  4. Res iväg.
  5. Skapa delaktighet.
  6. Ha luft i schemat.
  7. Se till att aktiviteterna passar alla.

Källa: Tomas Eriksson, föreläsare och organisationskonsult på Arbetsgladje.se

Jobbrelationer

7 dödssynder på jobbet

Det finns synder och så finns det kardinalsynder – även i jobbsammanhang. Det är bra att ha koll på vilka synder du absolut ska undvika på jobbet, i synnerhet nu under Allhelgonahelgen då vi påminner oss om döden och ett eventuellt liv efter detta.
Johanna Rovira Publicerad 4 november 2022, kl 06:00
Kvinna håller i telefonlur och skriker.
Har du fått ett utbrott på en kollega eller kund? Vrede är en av de sju dödssynderna på jobbet. Foto: Shutterstock

Vissa synder är värre än andra. De sju dödssynderna lär vara de värsta, åtminstone enligt katolska kyrkan, och leder till evig fördömelse om man inte gör bot och bättring.

Inom arbetslivet finns också mer eller mindre outtalade synder. Att lämna odiskade kaffekoppar på en kollegas skrivbord eller vara illojal mot företaget hör dock inte till de sju dödssynderna, vad än arbetsgivarna vill få oss att tro.

Här är de sju kardinalsynderna på jobbet som du bör undvika för att slippa straff såväl i detta liv, som i ett eventuellt nästa:

Lättja

Att sitta med skorna på skrivbordet och peta navelludd, ta långa luncher, komma sent och gå tidigt, kan i vissa fall vara befogat, men inte om dina kollegor samtidigt sliter som smådjävlar för att hinna med jobbet. Att låta bli att avlasta en arbetskamrat som har för stor arbetsbörda, torde leda till en speciell enhet i helvetet där du sätts att i evigheters evighet böja tillbaka alla gem du och andra latmaskar roat dig med att räta ut.

Högmod

Ett gott självförtroende eller förträfflig självkänsla torde ingen förebrå någon för. Men att slå sig för bröstet och ta åt sig äran för andras jobb är inte en egenskap som borde premieras i lönerevisionen. Tyvärr är inte alla chefer begåvade med klarsyn – många av dem lider dessutom själva av hybris och inbillar sig att de är bättre än vanliga löneslavar för att de har högre lön. Risken för en idétjuv eller en chef med gudskomplex att återfödas som en mollusk i nästa liv är dock överhängande.

Girighet

Har du svårt att se skillnaden mellan företagets och egna tillgångar?  Det börjar med en penna och slutar med fiffel med tidrapporteringssystem eller en husrannsakan för att kolla smygmärkta kaffepaket i skafferiet, (som en polis i södra Sverige råkade ut för). Alla fifflare åker inte dit, men den som smiter undan vid alla insamlingar kommer förhoppningsvis slippa sitta i en kittel med kokande olja, (det traditionella straffet för girighet), men möjligen jagas av en hord nitiska skattmasarzombies.

Vrede

Att bli heligt förbannad över orättvisa löner och andra missförhållande på jobbet är snarast ett tecken på sundhet. Men att fara ut mot medarbetare, chefer eller klienter för inbillade såväl som befogade oförrätter kan vara skäl för avsked. Om så ej sker kommer sannolikt rättvisans gud Sydyk att bussa internettrollen (som för övrigt kommer att hamna i ett separat litet inferno) på de skällande arbetskamraterna.

Vällust

Metoo vittnade om att det är betydligt vanligare än vad vi i vår oskuld föreställt oss att en viss grupp medarbetare inte kan hålla fingrarna (eller tungan) i styr gentemot en annan grupp anställda. Bara en femtedel av alla som blir utsatta för sexuella trakasserier på jobbet talar om det för sin arbetsgivare och ännu färre går till facket enligt Trakasseribarometern. Förhoppningsvis får den som går över gränsen sitt straff redan i jordelivet, men skulle denne av någon anledning slinka igenom ostraffat, väntar antagligen en skampåle i helvetets andra krets.

Frosseri

Vidlyftiga affärsresor, bjudmiddagar, utsuddade gränser för mutor och korruption .. Ju högre upp i företagstoppen man kommer desto större tycks risken att hemfalla åt denna dödssynd vara. (Fantasifulla bonussystem och omotiverat höga löner räknas snarare till girighet, men är icke mindre förkastliga.) Och ingen höjer knappt ögonbryn åt de höga chefernas vidlyftighet. Det gör däremot den skräckinjagande gudinnan Durga som ser till att vd:arna i nästa liv får klara sig på 71 kronor om dagen (dagsersättning för vuxna ensamstående med boende där mat ej ingår) i ett dystopiskt samhälle med krympflation, galopperande elpriser och hot om utvisning på grund av vandel.

Avund

Konkurrens på en arbetsplats påstås vara av godo, men är den verkligen det? Det finns exempel på arbetskamrater som hängts ut på sociala medier, blivit snuvade på information och fått bildäck sönderskurna för att missa viktiga kundmöten. Är du lite klädsamt avundsjuk på en högpresterande kollega lär du slippa undan med en bön eller två, men den som tagit till fula knep i syfte att få konkurrensfördelar kommer högst troligt ansättas av smådjävlar i Limbo.

De sju dödssynderna:

Högmod – superbia

Girighet – avaratia

Vällust – luxuria

Avund – invidia

Frosseri – gula

Vrede – ira

Lättja – acedia