Hoppa till huvudinnehåll
Mångfald

Sensus är hbtq-vänligaste arbetsplatsen

Vi har mångfald i samhället. Då måste det också råda på våra arbetsplatser. Det har studieförbundet Sensus Västra Sverige tagit fasta på. I fjol vann de Unionens pris för årets hbtq-vänligaste arbetsplats.
Lina Björk Publicerad 17 juni 2016, kl 16:29
Anna-Lena Lundqvist
Regnbågsglädje. På Sensus Väst arbetar man aktivt för lika rättigheter. Anna-Lena Lundqvist

Nyligen var studieförbundet Sensus regionchef Kay Rönn i en butik som sålde mobilskal. Expediten frågade vad Kay var ute efter och la upp två förslag på disken, ett svart och ett blått skal. ”Har du inga andra färger?” frågade Kay och pekade på ett rosa skal i lådan. ”Jo, men vill du verkligen ha den färgen?”

Det ville Kay och nu passar han på att visa upp det – som en liten symbol för när vi utmanar våra fördomar om vad som är manligt och kvinnligt, vad som ligger innanför och utanför normen i samhället.

Kanske var det därför som Sensus Väst i Göteborg förra året fick ta emot Unionens pris Årets hbtq-vänligaste arbetsplats: För att man jobbar både i det stora och i det lilla.

– Jobbet i det lilla kan vara att inte låta en sexistisk replik stå oemotsagd i fikarummet. Det kan vara att tänka på hur vi annonserar ut nya tjänster, vilka bilder vi använder i marknadsföringen, hur vi uttrycker oss i material som skickas ut. Eller helt enkelt att välja ett rosa mobilskal, säger Kay Rönn.

Läs mer: Gör ditt jobb hbtq-vänligt 

Att jobba i det stora handlar för Sensus om att genomsyra hela verksamheten med sunda värderingar. Varje år håller man seminarier och föreläsningar på temat normkritik och hbtq för sina anställda och cirkelledare. Dessutom har man en inkluderingspolicy, som ett roder för att styra skutan åt rätt håll.

– Den innehåller både mål och åtgärder för att medarbetarna ska få vara sig själva på jobbet, oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Policyn innehåller även en handlingsplan för om man blir illa behandlad på arbetsplatsen, säger Heide Franzén, som är HR-ansvarig på Sensus Väst.

Till Sensus kurser kommer alla typer av människor. Den heterosexuella bankmannen, den queera säljaren, den bisexuella tandsköterskan och revisorn som är transperson. Eftersom vi har mångfald i samhället har det alltid varit självklart för Sensus att också ha det. Och att stå upp för alla människors lika värde och rättigheter och att påverka attityder och beteenden.

Läs mer: Unionen jobbar för ett jämlikt arbetsliv 

Att ta ställning för att alla ska må bra på arbetsplatsen kan tyckas som en okomplicerad fråga. Men arbetet med hbtq-frågor har inte gått helt smärtfritt. För några år sedan valde en partner att avsluta samarbetet med Sensus för att studieförbundet engagerade sig i Pridefestivalen. Och 2010 införde man ett tredje kön, hen, i medarbetarundersökningar och rekryteringssystem. Då knorrades det en del runt om i landet.

– Anställda förstod inte varför man skulle använda ordet, tyckte att det var förvirrande och poänglöst. Men det var bra, för det gjorde att vi fick i gång en diskussion med våra tjänstemän. Det är lätt att glömma bort att förändringar som ter sig enkla i dag var betydligt mer kontroversiella för några år sedan, säger Kay Rönn.

Eftersom Sensus har valt att lyfta fram normkritiska frågeställningar måste det få skava, menar han.

– Vi visste att vi hade på fötterna när vi nominerade oss till Unionens pris, men jag trodde inte att vi skulle vinna, säger Sylvia Hansson, verksamhetsutvecklare och förtroendevald i Unionen.

Men det gjorde man alltså och medarbetarna blev stolta och glada. Utnämningen gav även ringar på vattnet. Andra studieförbund fick upp ögonen för hur Sensus Väst jobbar.

– Det viktigaste är förstås att priset får medarbetarna att växa, men en rolig bieffekt är att vi kan berätta för andra om hur man kan få liv i de här frågorna, säger Kay Rönn.

Läs mer: RFSL lär ut hbtq i arbetslivet

En utmaning nu är att inte luta sig tillbaka när policydokument har förankrats och frågor har diskuterats. Det kommer alltid nyanställda och arbetet med en inkluderande arbetsplats får inte hänga på några få eldsjälar.

– Det är allas ansvar att frågorna hålls aktuella, men ett extra ansvar ligger på fackklubb och arbetsgivare. Frågorna ska alltid finnas på agendan, inte bara som en punktinsats en gång per år, säger Sylvia Hansson.

En annan utmaning är att säkerställa att alla 3 500 i organisationen jobbar efter samma likabehandlingsprinciper.

– Våra 70 tjänstemän är väl förtrogna med sättet vi arbetar på, men ett stort jobb framöver är att sprida kunskapen ut i verksamhetens olika delar, säger Kay Rönn.

I sommar är det Pridefestivaler runt om i Sverige. 2018 är det dessutom Europride.

– Då ska vi stå på barrikaderna tillsammans med våra samarbetspartner!

VÄRDIGA VINNARE

2015 var sjätte året i rad som Unionen delade ut sitt pris. Syftet är att lyfta fram goda exempel och bra förebilder och att inspirera andra arbetsplatser att komma i gång med ett systematiskt arbete för lika rättigheter.

2015 års motivering var att Sensus arbetar systematiskt för att påverka attityder, beteenden och rutiner åt ett inkluderande och normmedvetet håll.

Tidigare vinnare har varit Sodexo, Ving Sverige AB, Systembolaget Västerlånggatan Uddevalla och Akzo Nobel Surface Chemistry.

2016 års vinnare tillkännages på Stockholm Pride, som pågår 25–31 juli.


STUDIEFÖRBUNDET SENSUS
… är ett av Sveriges största. Det anordnar studiecirklar, kurser, utbildningar, kulturprogram och föreläsningar och lyfter alltid fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Förbundets folkbildande verksamhet, som är öppen för alla, bedrivs i Sveriges alla kommuner med flera hundra tusen deltagare varje år.