Hoppa till huvudinnehåll
Mångfald

Sensus är hbtq-vänligaste arbetsplatsen

Vi har mångfald i samhället. Då måste det också råda på våra arbetsplatser. Det har studieförbundet Sensus Västra Sverige tagit fasta på. I fjol vann de Unionens pris för årets hbtq-vänligaste arbetsplats.
Lina Björk Publicerad 17 juni 2016, kl 16:29
Anställda på Sensus Väst håller upp regnbågsflagga.
Regnbågsglädje. På Sensus Väst arbetar man aktivt för lika rättigheter. Foto: Anna-Lena Lundqvist

Nyligen var studieförbundet Sensus regionchef Kay Rönn i en butik som sålde mobilskal. Expediten frågade vad Kay var ute efter och la upp två förslag på disken, ett svart och ett blått skal. ”Har du inga andra färger?” frågade Kay och pekade på ett rosa skal i lådan. ”Jo, men vill du verkligen ha den färgen?”

Det ville Kay och nu passar han på att visa upp det – som en liten symbol för när vi utmanar våra fördomar om vad som är manligt och kvinnligt, vad som ligger innanför och utanför normen i samhället.

Kanske var det därför som Sensus Väst i Göteborg förra året fick ta emot Unionens pris Årets hbtq-vänligaste arbetsplats: För att man jobbar både i det stora och i det lilla.

– Jobbet i det lilla kan vara att inte låta en sexistisk replik stå oemotsagd i fikarummet. Det kan vara att tänka på hur vi annonserar ut nya tjänster, vilka bilder vi använder i marknadsföringen, hur vi uttrycker oss i material som skickas ut. Eller helt enkelt att välja ett rosa mobilskal, säger Kay Rönn.

Att jobba i det stora handlar för Sensus om att genomsyra hela verksamheten med sunda värderingar. Varje år håller man seminarier och föreläsningar på temat normkritik och hbtq för sina anställda och cirkelledare. Dessutom har man en inkluderingspolicy, som ett roder för att styra skutan åt rätt håll.

– Den innehåller både mål och åtgärder för att medarbetarna ska få vara sig själva på jobbet, oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Policyn innehåller även en handlingsplan för om man blir illa behandlad på arbetsplatsen, säger Heide Franzén, som är HR-ansvarig på Sensus Väst.

Till Sensus kurser kommer alla typer av människor. Den heterosexuella bankmannen, den queera säljaren, den bisexuella tandsköterskan och revisorn som är transperson. Eftersom vi har mångfald i samhället har det alltid varit självklart för Sensus att också ha det. Och att stå upp för alla människors lika värde och rättigheter och att påverka attityder och beteenden.

Att ta ställning för att alla ska må bra på arbetsplatsen kan tyckas som en okomplicerad fråga. Men arbetet med hbtq-frågor har inte gått helt smärtfritt. För några år sedan valde en partner att avsluta samarbetet med Sensus för att studieförbundet engagerade sig i Pridefestivalen. Och 2010 införde man ett tredje kön, hen, i medarbetarundersökningar och rekryteringssystem. Då knorrades det en del runt om i landet.

– Anställda förstod inte varför man skulle använda ordet, tyckte att det var förvirrande och poänglöst. Men det var bra, för det gjorde att vi fick i gång en diskussion med våra tjänstemän. Det är lätt att glömma bort att förändringar som ter sig enkla i dag var betydligt mer kontroversiella för några år sedan, säger Kay Rönn.

Eftersom Sensus har valt att lyfta fram normkritiska frågeställningar måste det få skava, menar han.

– Vi visste att vi hade på fötterna när vi nominerade oss till Unionens pris, men jag trodde inte att vi skulle vinna, säger Sylvia Hansson, verksamhetsutvecklare och förtroendevald i Unionen.

Men det gjorde man alltså och medarbetarna blev stolta och glada. Utnämningen gav även ringar på vattnet. Andra studieförbund fick upp ögonen för hur Sensus Väst jobbar.

– Det viktigaste är förstås att priset får medarbetarna att växa, men en rolig bieffekt är att vi kan berätta för andra om hur man kan få liv i de här frågorna, säger Kay Rönn.

En utmaning nu är att inte luta sig tillbaka när policydokument har förankrats och frågor har diskuterats. Det kommer alltid nyanställda och arbetet med en inkluderande arbetsplats får inte hänga på några få eldsjälar.

– Det är allas ansvar att frågorna hålls aktuella, men ett extra ansvar ligger på fackklubb och arbetsgivare. Frågorna ska alltid finnas på agendan, inte bara som en punktinsats en gång per år, säger Sylvia Hansson.

En annan utmaning är att säkerställa att alla 3 500 i organisationen jobbar efter samma likabehandlingsprinciper.

– Våra 70 tjänstemän är väl förtrogna med sättet vi arbetar på, men ett stort jobb framöver är att sprida kunskapen ut i verksamhetens olika delar, säger Kay Rönn.

I sommar är det Pridefestivaler runt om i Sverige. 2018 är det dessutom Europride.

– Då ska vi stå på barrikaderna tillsammans med våra samarbetspartner!

Värdiga vinnare

2015 var sjätte året i rad som Unionen delade ut sitt pris. Syftet är att lyfta fram goda exempel och bra förebilder och att inspirera andra arbetsplatser att komma i gång med ett systematiskt arbete för lika rättigheter.

2015 års motivering var att Sensus arbetar systematiskt för att påverka attityder, beteenden och rutiner åt ett inkluderande och normmedvetet håll.

Tidigare vinnare har varit Sodexo, Ving Sverige AB, Systembolaget Västerlånggatan Uddevalla och Akzo Nobel Surface Chemistry.

2016 års vinnare tillkännages på Stockholm Pride, som pågår 25–31 juli.


STUDIEFÖRBUNDET SENSUS
… är ett av Sveriges största. Det anordnar studiecirklar, kurser, utbildningar, kulturprogram och föreläsningar och lyfter alltid fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Förbundets folkbildande verksamhet, som är öppen för alla, bedrivs i Sveriges alla kommuner med flera hundra tusen deltagare varje år.

Mångfald

"Våga se döva som en tillgång”

Dennis Hed Rudin har anställt femton döva städare på tre år. Och uppmuntrar chefer i andra branscher att göra likadant.
Publicerad 17 maj 2023, kl 07:41
Dennis Hed Rudin, vd på Städarna i Örebro.
"Trots att många döva är kompetenta kommer de inte in på arbetsmarknaden och det kändes bra att kunna ändra på det. Just nu är 7 av våra 38 anställda döva", säger Dennis Hed Rudin, vd på Städarna i Örebro. Foto: Per Knutsson.

Hur kom det sig att du anställer döva städare?
– Jag kan teckenspråket eftersom båda mina föräldrar är döva, dessutom är min låtsaspappa hörselskadad. När företaget skulle växa föll det sig naturligt att kontakta Arbetsförmedlingen och berätta att vi är öppna för att anställa döva personer.
– Trots att många döva är kompetenta kommer de inte in på arbetsmarknaden och det kändes bra att kunna ändra på det. Just nu är 7 av våra 38 anställda döva. Under min tid har vi haft 15 döva städare och några har gått vidare till andra jobb. Det har hänt att vi blivit språngbrädan till drömjobbet.

Hur är det att leda människor som inte hör?
– Det finns fördomar om att dövhet är detsamma som en intellektuell funktionsnedsättning. Så är det naturligtvis inte. Det är inte nödvändigt att kunna teckenspråket för att göra sig förstådd. Man kommer jättelångt med kroppsspråket. Jag har arbetsledare som gestikulerar, pekar och artikulerar i sin kontakt med de döva städarna. Det går utmärkt.

Allt handlar om att ge rätt förutsättningarVilka utmaningar finns?
– Det tar lite längre tid eftersom vi oftast kommunicerar skriftligen via mobil med våra döva medarbetare. Allt handlar om att ge rätt förutsättningar och vi har även tydliga riktlinjer och rutiner nedskrivna. Det gagnar dessutom alla anställda. Vid medarbetarsamtal och liknande går det också att boka tolk från Arbetsförmedlingen.

Vilka fördelar ser du?

– Att vara öppen för döv arbetskraft gör att rekryteringsmarknaden blir större. Många döva är supermotiverade och duktiga, men har inte tidigare fått chansen att visa vilket bra jobb de kan göra.

Vad säger kunderna?
 – Av våra 300 kunder har någon enstaka varit lite skeptisk till en början. Men sedan har de insett att det inte finns något negativt med att få hjälp av en döv städare.

Skulle du råda chefer i även andra branscher att anställa döva?
– Ja, definitivt. Våga se döva som en tillgång!

Text: Gertrud Dahlberg.

Dennis Hed Rudin

Gör: Vd på Städarna i Örebro sedan tre år tillbaka. 
Ålder: 29.
Bakgrund: Sommarjobb på McDonald's, blev kvar där i över tio år och slutade som restaurangchef.
Fritidsintressen: Spela fotboll och umgås med sambon.
Bästa städtipset: Håll efter och småstäda ofta så att det inte gror igen.