Hoppa till huvudinnehåll
Mångfald

RFSL lär ut hbtq i arbetslivet

RFSL vill skynda på utvecklingen och har startat en webbutbildning om hbtq i arbetslivet.
Lina Björk Publicerad 17 juni 2016, kl 16:30
Colourbox
Colourbox

Hej Emelie Jönsson, utbildningsutvecklare på RFSL. Vad innebär er utbildning?
– Den ger en första inblick i hbtq-frågor, för dem som saknar eller bara har lite förkunskaper. Vi pratar om arbetsmiljöfrågor, bemötande och hur normer påverkar oss.

Vad går man igenom?
– Kursen innehåller flera moduler: normer, hbtqbegrepp, lagar, mänskliga rättigheter och bemötande. Vi rekommenderar att man går en eller högst två av modulerna per dag, eftersom reflektion är en viktig del av kursen.

Emelie Jönsson, RFSL.Varför behövs den här utbildningen?
– Alla verksamheter tjänar på att bli mer inkluderande, vare sig det rör sig om offentlig eller privat sektor. När anställda och kunder känner sig välkomna från början läggs en förtroendefull grund för fortsatt positiv kontakt.

Enligt er uppfattning, hur bra koll på hbtq-frågor har man på Sveriges arbetsplatser?
– Det ser förstås väldigt olika ut. Vissa arbetsplatser kan ha behov av att fokusera på bemötande eller att skapa ett tryggt internt klimat. Men de flesta har någon form av behov, även om man inte alltid är medveten om det. Man kanske är generellt bra på bemötande, men kan ändå vara exkluderande i den bemärkelsen´att man bortser från hbtq-gruppens särskilda behov och livsvillkor.

Vad skulle anställda kunna bli bättre på?
– Att bli medvetna om normer och hur man själv ingår i och skapar dessa. Ett konkret exempel kan vara att man i olika former av bemötande öppnar upp frågor om familjesituation så att inte själva frågan utgår från till exempel heterosexualitet, tvåsamhet eller kategorierna man eller kvinna.

Vad händer när man har gått utbildningen?
– Vi hoppas att man får en aha-upplevelse med nya perspektiv att jobba vidare med. Man blir bättre på hbtq-frågor både internt och externt, vilket gynnar både personal, kunder och besökare. Företaget kan också få statistik över antalet godkända samt svaren som medarbetarna har gett. Det ger en tydlig överblick kring hur kompetensen ser ut på arbetsplatsen och hur det därmed är lämpligt att jobba vidare.