Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Likabehandlingsombud värnar allas lika värde

På Norautron i Vänersborg sitter uppfattningen om allas lika värde i väggarna. Därmed inte sagt att likabehandlingsombudet Mikael Flink kan slappna av.
Johanna Rovira Publicerad 16 november 2022, kl 06:00
Mikael Flink och Anna Åkerström.
Ingenjör och likabehandlingsombud Mikael Flink tillsammans med Anna Åkerström, ombudsman på Unionen i Trollhättan. Foto: Kent Eng

I regionen Skaraborg/Väst har Unionen jobbat aktivt med att lyfta uppdraget som likabehandlingsombud och på några år lyckats fördubbla antalet ombud, coronapandemin till trots.

För ingenjören Mikael Flink på Norautron i Vänersborg, var det ett självklart beslut att axla rollen som likabehandlingsombud för fyra år sedan.

 – Det här är frågor jag brinner för. Att vi alla är lika och ska behandlas lika, är ju själva grunden i den fackliga tanken, säger Mikael Flink, som numera också är klubbordförande på Norautron.

Så särskilt betungande har rollen som likabehandlingsombud inte varit hittills. Likabehandling är inget Mikael Flink behöver ta strid för, det finns en god samsyn med arbetsgivaren. Till exempel är det nolltolerans mot all form av mobbing och trakasserier.

Rasmus Paludan utlöste diskussion

– Nyligen uppstod en diskussion om vanhelgande av koranen i samband med att Rasmus Paludan var i Trollhättan, och en anställd gick över gränsen. Uttalandet var ämnat som ett skämt, men det var grovt och arbetsgivaren reagerade snabbt och var tydlig med sådant hör inte hemma här.

Det är framför allt vid rekryteringar som Mikael Flink ser störst behov av att ge arbetsgivaren en knuff i rätt riktning. Företaget, som tillverkar elektronikprodukter av alla de slag, befinner sig i en expansiv fas och anställer för fulla muggar. 

– Vi har en övervikt av män, framför allt på den administrativa sidan, så vi skriver i våra annonser att vi helst ser kvinnliga sökanden. Men det är inte helt lätt i den här branschen.

Likabehandling är inte helt lätt. Även om principen om allas lika värde genomsyrar kulturen på Norautron, och det inte finns särskilt mycket som skaver, konstaterar Mikael Flink att allt inte är svart eller vitt och det kan därför vara svårt att navigera.

– Men blir jag osäker på något så frågar jag min styrelse och sedan Anna Åkerström. 

Unionenombudsman stöttar

Anna Åkerström är ombudsman på Unionen i Trollhättan och den som tillsammans med kollegan David Jering, stöttar likabehandlingsombuden i deras arbete och bjuder in till regelbundna nätverksträffar och utbildningar. Under pandemin har dock dessa skett digitalt.

– Många anser att likabehandlingsfrågorna gott kan ligga på arbetsmiljöombudet, men rollerna går något isär. Dessutom kan det vara bra att vara två, alltså ett likabehandlingsombud och ett arbetsmiljöombud för att kunna bolla frågorna mellan sig och få ett resonemang, säger Anna Åkerström.

Enligt Anna Åkerström har arbetsgivare allt att vinna på lika behandling av sina medarbetare. Förutom att medarbetare känner sig sedda och respekterade kan arbetsgivare stärka sitt varumärke och få konkurrensfördelar genom mångfald och likabehandling, anser hon.

– Vi märker att många vill synas kring Pride, men sedan gäller det att hålla liv i frågorna också. Bättre bra gjort, än bra sagt.

Det gör likabehandlingsombud:

Arbetar med frågor som arbetsförhållanden, föräldravänligt arbetsliv, trakasserier, tillgänglighet, rekrytering, kompetensutveckling och löner ur ett likabehandlingsperspektiv. Främjar en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa är viktigt och en framgångsfaktor.

Synliggöra och förändra exkluderande och begränsande HR-processer och normer som leder till utanförskap, kränkningar och diskriminering i arbetslivet.

Fackligt

Linnea fick fart på facket på callcentret

Länge drog Linnea Fältström ett tungt lass för att hålla Unionenklubben på Releasy vid liv. Men efter en facklig nytändning på callcentret har hon nu nio engagerade kollegor i styrelsen.
Anita Täpp Publicerad 24 oktober 2022, kl 10:29
Linnea Fältström och Johan Skarp stående på Releasys kontor.
Sedan Johan Skarp blev ny ordförande för fackklubben har Linnea Fältström någon att diskutera fackliga frågor med. Foto: Catharina Johnson

När Linnea Fältström började jobba på callcentret Releasy i Borlänge för ett tiotal år sedan var det fackliga engagemanget litet. Även om många var medlemmar i Unionen satt endast tre i klubbstyrelsen och få gick på årsmötena. När hon ändå beslöt att vara med på ett sådant 2018 blev hon genast vald till vice ordförande i styrelsen.

Även om jag tyckte att det var viktigt att ställa upp så hade jag ingen större koll på vad uppdraget innebar. Därför höll jag mig i bakgrunden. Men ett år senare avgick ordföranden och då trillade det uppdraget över på mig. Och eftersom jag inte hade koll blev jag faktiskt panikslagen då, säger hon.

Tio blev invalda i styrelsen

Efter att ha gått några av Unionens fackliga kurser kände Linnea Fältström sig säkrare i rollen. Men hon upplevde ändå att ordförandeskapet ofta var ensamt, tråkigt och tungt. Men inför det senaste årsmötet, i februari i år, lyckades hon ändå få med ett par kollegor dit.

Linnea Fältström
Foto: Catharina Johnson

Och då visade det sig också att fler hörsammat styrelsens önskemål om att fler skulle engagera sig i styrelsearbetet. Därför var man tio på årsmötet, där samtliga också blev invalda i styrelsen. Däribland Johan Skarp som tog på sig ordföranderollen.

 Jag vet faktiskt inte varför så många ville vara med nu. Själv beslöt jag engagera mig efter att det hänt en del saker på jobbet som inte kändes okej. Då insåg jag hur viktig klubben är och att det fanns risk att den kunde läggas ned om inte fler engagerade sig, säger han.

Att kunna ha diskussioner med så många
gör det fackliga så mycket roligare

För Linnea Fältström har tillskottet av ledamöter inneburit en stor förändring.

Som ordförande blev jag ibland väldigt stressad över allt jag behövde ta tag i själv. Men nu har vi alla egna ansvarsområden och hjälps åt med allt. Och att kunna ha diskussioner med så många gör det fackliga så mycket roligare, säger hon.

I dagsläget är klubbens synlighet på arbetsplatsen högprioriterad.

Ett problem har varit att de många unga som börjar här ofta har haft dålig kunskap om vad facket är och gör. Därför presenterar vi oss och välkomnar till Unionenklubben så snart det kommer en nyanställd, för att alla ska veta att det finns en klubb. På det viset hoppas vi också kunna växa och få mer engagerade medlemmar, säger Johan Skarp.

Har redan fått fler medlemmar

Andra nya insatser är att man skickar ut regelbundna månadsbrev, där man även uppmanar medlemmarna att ge feedback och föreslå vad klubben ska jobba med, och att alla i styrelsen går runt på callcentret när tillfälle ges för att inbjuda till samtal med medlemmarna.

Nu förhandlar även klubben med ledningen, och har som mål att ha en bestämd tid varje vecka då någon i styrelsen kan sitta med öppen dörr så att alla medlemmar vet att man kan komma och prata då. Enligt Johan Skarp har den ökade synligheten och de olika insatserna gett resultat.

Vi har redan både fått fler medlemmar och fler frågor och synpunkter, säger han.

Releasy 

  • Callcenterföretag med verksamhet i Borlänge, Borås, Karlskoga, Linköping, Stockholm och Barcelona. Huvudkontoret ligger i Solna.
  • Grundades på 1980-talet och ägs av det svenska it-företaget Pulsen AB.
  • Jobbar med kundservice och försäljning åt bland andra Hemnet, C more, Telia, Bilprovningen, Aller Media och Hemköp.
  • Har runt 1 600 anställda. Av de 450 som finns i Borlänge är 125 medlemmar i Unionen.