Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Fråga mentorn: Min personal jobbar för mycket

Hur får man medarbetarna att hålla sig till rimliga arbetstider och att släppa en tidigare chefs visioner? Ledarskapsexperten Charlotta Wikström tipsar om hur chefen kan bryta traditioner som "sitter i väggarna".
Publicerad 18 januari 2022, kl 08:22
Shutterstock
Hur får man medarbetarna att jobba mindre utan att bromsa deras drivkraft och ambitioner? Det undrar en chef som inte riktigt når fram med sitt budskap. Shutterstock

FRÅGA: Jag har varit teamchef i snart ett år och verksamheten går som tåget. Problemet är att medarbetarna arbetar alldeles för mycket, delvis på grund av att de fortfarande följer min företrädares vision om att ständigt vara tillgängliga och jobba på kvällar och helger för att överträffa målen.

Detta går helt emot min ledarskapsfilosofi. Men när jag påpekat vikten av balans i livet och att man kan vara ambitiös och effektiv utan att jobba över, menar de att det är en tradition som ”sitter i väggarna”. Hur ska jag nå fram till gruppen och få dem att överge min föregångares – och deras egen – syn på vad som är en bra arbetsinsats? Jag är rädd för att någon ska gå in i väggen och känner inte tillräckligt stöd från ledningen.

SVAR: Jag får oftare frågor om hur man ökar motivation och engagemang än tvärtom. Positiv stress hjälper dina medarbetare att prestera bättre, gör att de fokuserar på uppgiften, får energi och känner sig alerta. Positiv stress är en naturlig reaktion som hjälper oss att klara utmanande uppgifter och som har varit central för vår överlevnad genom evolutionen.

Problemen uppstår när stressen blir långvarig utan tillräcklig återhämtning. Balansgången försvåras också av att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut allt mer i vår digitala värld och coronapandemin har ytterligare förstärkt detta.

Som ledare har du ett stort ansvar för att hjälpa medarbetarna hitta balansen och du bör föregå med gott exempel. Du är den som sätter ramarna för önskvärda beteenden. Visa att du inte går hem för sent, inte är tillgänglig på mejl efter arbetstid eller under helgerna. (Är det riktigt akut kommer medarbetarna alltid hitta sätt att nå dig). Ät lunch varje dag, varför inte med en medarbetare?

Du bör framför allt säkerställa att dina medarbetare gör rätt saker och inte stressar i onödan. Det gör du genom bra målstyrning där ni tillsammans sätter realistiska mål och rätt prioriteringar. Sedan följer du upp kontinuerligt i vardagen och inte bara i årliga medarbetarsamtal. En närvarande chef har lättare att i god tid uppfatta negativa signaler på stress.

Ett sista konkret förslag är att du på ett möte eller en konferens bjuder in någon utomstående som talar om vikten av ett balanserat liv och vad negativ stress kan leda till. Förhoppningsvis skapar det ökad självinsikt hos dina medarbetare.

P.S. Har du tänkt på att ordet fritid egentligen är en sammanslagning av orden fri och tid? Men det har vi inte tid att uttala, så vi har dragit ihop det till ett ord. D.S.

 

Läs fler frågor till Chef & Karriärs mentorer:

Charlotta Wikström

 GÖR: Senior Advisor på Stardust Consulting.

ÅLDER: 63 år.

KÄND FÖR: Har skrivit bestsellern Vinnande mentorskap – en praktisk handbok.

KARRIÄR: Civilekonom DIHR, 15 år inom SAS-koncernen. Har jobbat på Telia, Com Hem och Stockholmsbörsen, samt som HR-direktör på Eniro.

Ledarskap

Studie: Kvinnor vill helst inte leda män

Kvinnor leder helst andra kvinnor och undviker att leda män. Det är en slutsats från en svensk studie.
Oscar Broström Publicerad 15 november 2022, kl 06:30
Kvinnlig ledare står i rum framför medarbetare.
Kvinnor vill hellre leda andra kvinnor än män, visar en studie. Foto: Shutterstock

Två forskare i nationalekonomi har i ett experiment delat in 580 schweiziska studenter i olika grupper där de, efter att ha löst en uppgift tillsammans, skulle utse en gruppledare.

Ledarskapsviljan mellan män och kvinnor skiljde sig åt markant, men varierade baserat på gruppernas könsstruktur. Män hade generellt sett en högre ledarskapsvilja, oavsett om gruppen var mans- eller kvinnodominerad. När män graderade sin ledarskapsvilja mellan 1 och 10 var mäns vanligaste svar 10, det vill säga högst ledarskapsvilja.

Bland kvinnor var generellt sett ledarskapsviljan lägre. Kvinnors vanligaste svar när de skulle graderade sin ledarskapsvilja var 1.

Men kvinnor visade en högre vilja att leda en grupp om den var kvinnodominerad. Kvinnors genomsnittliga ledarskapsvilja var 6,0 i kvinnodominerade grupper och 4,6 i mansdominerade grupper.

"Kvinnor mindre inflytelserika"

Skillnaden i ledarskapsvilja mellan män och kvinnor drivs i hög grad av vilken roll kvinnor får i mansdominerade grupper.

– I studien är kvinnor mindre inflytelserika, skattar sin prestation lägre, och förväntar sig mindre stöd i valet av ledare än män. Dessa skillnader förstärks i mansdominerade miljöer och bidrar till kvinnors lägre vilja att leda, säger Eva Ranehill, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet, i en kommentar till studien.

Rapporten visar också att könsskillnaden i viljan att leda inte handlar om kompetens. Forskarna drar slutsatsen att det kan vara bättre för kvinnor i mansdominerade områden på arbetsmarknaden att arbeta med andra kvinnor.

– För enskilda kvinnor i mansdominerade miljöer är det troligtvis bättre att arbeta tillsammans med andra kvinnor än att spridas ut ensamma i olika grupper. Det kan vara värt att tänka på vid utformning av alltifrån arbetsgrupper till regler för hur bolagsstyrelser ska se ut. Våra resultat talar för att det är bättre att besluta om en viss andel kvinnor eller män än att enbart kräva att det finns någon person av det underrepresenterade könet, säger Anna Sandberg, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet.