Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Fråga mentorn: Min personal jobbar för mycket

Hur får man medarbetarna att hålla sig till rimliga arbetstider och att släppa en tidigare chefs visioner? Ledarskapsexperten Charlotta Wikström tipsar om hur chefen kan bryta traditioner som "sitter i väggarna".
Publicerad 18 januari 2022, kl 08:22
Shutterstock
Hur får man medarbetarna att jobba mindre utan att bromsa deras drivkraft och ambitioner? Det undrar en chef som inte riktigt når fram med sitt budskap. Shutterstock

FRÅGA: Jag har varit teamchef i snart ett år och verksamheten går som tåget. Problemet är att medarbetarna arbetar alldeles för mycket, delvis på grund av att de fortfarande följer min företrädares vision om att ständigt vara tillgängliga och jobba på kvällar och helger för att överträffa målen.

Detta går helt emot min ledarskapsfilosofi. Men när jag påpekat vikten av balans i livet och att man kan vara ambitiös och effektiv utan att jobba över, menar de att det är en tradition som ”sitter i väggarna”. Hur ska jag nå fram till gruppen och få dem att överge min föregångares – och deras egen – syn på vad som är en bra arbetsinsats? Jag är rädd för att någon ska gå in i väggen och känner inte tillräckligt stöd från ledningen.

SVAR: Jag får oftare frågor om hur man ökar motivation och engagemang än tvärtom. Positiv stress hjälper dina medarbetare att prestera bättre, gör att de fokuserar på uppgiften, får energi och känner sig alerta. Positiv stress är en naturlig reaktion som hjälper oss att klara utmanande uppgifter och som har varit central för vår överlevnad genom evolutionen.

Problemen uppstår när stressen blir långvarig utan tillräcklig återhämtning. Balansgången försvåras också av att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut allt mer i vår digitala värld och coronapandemin har ytterligare förstärkt detta.

Som ledare har du ett stort ansvar för att hjälpa medarbetarna hitta balansen och du bör föregå med gott exempel. Du är den som sätter ramarna för önskvärda beteenden. Visa att du inte går hem för sent, inte är tillgänglig på mejl efter arbetstid eller under helgerna. (Är det riktigt akut kommer medarbetarna alltid hitta sätt att nå dig). Ät lunch varje dag, varför inte med en medarbetare?

Du bör framför allt säkerställa att dina medarbetare gör rätt saker och inte stressar i onödan. Det gör du genom bra målstyrning där ni tillsammans sätter realistiska mål och rätt prioriteringar. Sedan följer du upp kontinuerligt i vardagen och inte bara i årliga medarbetarsamtal. En närvarande chef har lättare att i god tid uppfatta negativa signaler på stress.

Ett sista konkret förslag är att du på ett möte eller en konferens bjuder in någon utomstående som talar om vikten av ett balanserat liv och vad negativ stress kan leda till. Förhoppningsvis skapar det ökad självinsikt hos dina medarbetare.

P.S. Har du tänkt på att ordet fritid egentligen är en sammanslagning av orden fri och tid? Men det har vi inte tid att uttala, så vi har dragit ihop det till ett ord. D.S.

 

Läs fler frågor till Chef & Karriärs mentorer:

Charlotta Wikström

 GÖR: Senior Advisor på Stardust Consulting.

ÅLDER: 63 år.

KÄND FÖR: Har skrivit bestsellern Vinnande mentorskap – en praktisk handbok.

KARRIÄR: Civilekonom DIHR, 15 år inom SAS-koncernen. Har jobbat på Telia, Com Hem och Stockholmsbörsen, samt som HR-direktör på Eniro.

Ledarskap

Därför mår unga chefer dåligt

Unga chefer upplever sin arbetsmiljö och psykiska hälsa som sämre än äldre chefer. Det visar ny forskning – som resulterat i en guide med tips för att stötta unga ledare.
Publicerad 11 oktober 2023, kl 10:42
Man hänger bredvid kvinna med tablet.
En ny guide med tips ska stötta unga chefer för till en bättre arbetsmiljö och psykisk hälsa. Bild: Colourbox

Många unga chefer går igenom ett stålbad i början av sina karriärer.

Susanne Tafvelin

– Prövningen i chefsrollen blir tuffare än för äldre, eftersom det sticker ut från normen att chefen är en äldre person med erfarenhet. Det gör att unga chefer ställer väldigt höga krav på sig själva och strävar efter att visa sig dugliga i en ”senior roll”, säger Susanne Tafvelin, projektledare för forskningsstudierna vid Umeå universitet och Karolinska institutet.

I forskningen ingår intervjuer med chefer i åldern 19-29 år. Forskarna har kartlagt samspelet mellan deras arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Resultaten visar att yngre chefer i högre grad än äldre chefskollegor uppger att de är mer stressade och utmattade. De upplever också chefsrollen som otydlig och mer känslomässigt krävande.

– Vi ser brister i arbetsmiljön som orsaker till den psykiska ohälsan. Många upplever till exempel att det är känslomässigt svårt med personalfrågor och att de saknar stöd i organisationen.

"Viktigt våga pröva, misslyckas och be om hjälp"

Forskningsprojektet har utmynnat i en guide med konkreta tips till unga chefer och till organisationer som vill förebygga ohälsa bland sina yngre chefer.

– Flera tips handlar om hur viktigt det är att ge unga chefer stöd. Det bästa är när det finns en närmaste chef eller HR-avdelning i närheten, så att det går snabbt och lätt att fråga om hjälp. Äldre chefer skulle också kunna vara mentorer och dela med sig av chefs- och livserfarenheter.

Andra åtgärder kan handla om att ha ordentliga introduktionsprogram för unga chefer, så att de successivt kommer in i sin roll. Och att skapa en trygg organisationskultur där det finns utrymme att våga pröva, misslyckas och be om hjälp.

I enkätundersökningen kom det fram dystra uppgifter om hur det är att vara ung chef. Men när forskare därefter intervjuade unga chefer förändrades bilden.

– Vi märkte att unga chefer har ett stort driv och en vilja att utvecklas. Jag hoppas att våra tips kan underlätta för unga chefer att använda sin potential.

Text: Kristina Karlberg

4 framgångsfaktorer

  • Ge kontinuerlig och konstruktiv feedback till mindre erfarna chefer.
  •  Gör chefsrollen så tydlig som möjlig: vilket ansvar och mandat som ingår och vilka förväntningar som finns.
  • Hjälp unga chefer att hitta en balans mellan att vilja framåt och att stanna upp och lära.
  •  Utforma stödsystem, till exempel mentorskap, till unga chefer.

Guiden finns att ladda ner på Umeå universitets hemsida.

 

Vad är din största utmaning som ung chef?

Jenny Felldin, 29, Head of transformation, Tietoevry.

Jenny Felldin

– Att inte springa på för fort, utan hinna reflektera innan jag tar mig an nya uppgifter. För mig handlar det om att hitta en bra balans. Uppgifterna får inte bli övermäktiga, samtidigt som jag vill utmanas och utvecklas. Med ökad självinsikt har jag lagt ett inplanerat avbrott efter varje arbetsdag då jag tränar eller gör någon annan aktivitet. Det hjälper mig att få distans till arbetet och lättare kunna avgöra vilka uppgifter som kan vänta.

 


Måns Sjögren, 28, it-chef, Gpa flowsystem.

Måns Sjögren

– Det är det klassiska dilemmat, att jag som ung chef i högre grad känner ett behov av att bevisa något och få respekt. Nu har jag arbetat på företaget i tio år och dem jag arbetar nära vet vad jag kan, då känns min roll mer naturlig.

Men när jag möter personal från andra avdelningar eller nya konsulter kan det vara svårare att få samma mottagande. Många förväntar sig att det ska vara en äldre person som är den beslutsfattande chefen.


Moa Crantz, 29, områdeschef, Manpower matchning.

Moa Crantz

– Bristen på erfarenhet. Jag hamnar ibland i situationer när jag snabbt måste hitta lösningar där och då. Det kan till exempel handla om personalfrågor. Då saknar jag åren med erfarenheter från liknande situationer.

För mig är det en trygghet att jag alltid kan ringa någon av mina chefskollegor om jag behöver råd. De har hjälpt mig in i chefsrollen. Jag hoppas att jag kommer att kunna stötta nya unga chefer på liknande sätt.