Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Fråga mentorn: Min personal jobbar för mycket

Hur får man medarbetarna att hålla sig till rimliga arbetstider och att släppa en tidigare chefs visioner? Ledarskapsexperten Charlotta Wikström tipsar om hur chefen kan bryta traditioner som "sitter i väggarna".
Publicerad 18 januari 2022, kl 08:22
Shutterstock
Hur får man medarbetarna att jobba mindre utan att bromsa deras drivkraft och ambitioner? Det undrar en chef som inte riktigt når fram med sitt budskap. Shutterstock

FRÅGA: Jag har varit teamchef i snart ett år och verksamheten går som tåget. Problemet är att medarbetarna arbetar alldeles för mycket, delvis på grund av att de fortfarande följer min företrädares vision om att ständigt vara tillgängliga och jobba på kvällar och helger för att överträffa målen.

Detta går helt emot min ledarskapsfilosofi. Men när jag påpekat vikten av balans i livet och att man kan vara ambitiös och effektiv utan att jobba över, menar de att det är en tradition som ”sitter i väggarna”. Hur ska jag nå fram till gruppen och få dem att överge min föregångares – och deras egen – syn på vad som är en bra arbetsinsats? Jag är rädd för att någon ska gå in i väggen och känner inte tillräckligt stöd från ledningen.

SVAR: Jag får oftare frågor om hur man ökar motivation och engagemang än tvärtom. Positiv stress hjälper dina medarbetare att prestera bättre, gör att de fokuserar på uppgiften, får energi och känner sig alerta. Positiv stress är en naturlig reaktion som hjälper oss att klara utmanande uppgifter och som har varit central för vår överlevnad genom evolutionen.

Problemen uppstår när stressen blir långvarig utan tillräcklig återhämtning. Balansgången försvåras också av att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut allt mer i vår digitala värld och coronapandemin har ytterligare förstärkt detta.

Som ledare har du ett stort ansvar för att hjälpa medarbetarna hitta balansen och du bör föregå med gott exempel. Du är den som sätter ramarna för önskvärda beteenden. Visa att du inte går hem för sent, inte är tillgänglig på mejl efter arbetstid eller under helgerna. (Är det riktigt akut kommer medarbetarna alltid hitta sätt att nå dig). Ät lunch varje dag, varför inte med en medarbetare?

Du bör framför allt säkerställa att dina medarbetare gör rätt saker och inte stressar i onödan. Det gör du genom bra målstyrning där ni tillsammans sätter realistiska mål och rätt prioriteringar. Sedan följer du upp kontinuerligt i vardagen och inte bara i årliga medarbetarsamtal. En närvarande chef har lättare att i god tid uppfatta negativa signaler på stress.

Ett sista konkret förslag är att du på ett möte eller en konferens bjuder in någon utomstående som talar om vikten av ett balanserat liv och vad negativ stress kan leda till. Förhoppningsvis skapar det ökad självinsikt hos dina medarbetare.

P.S. Har du tänkt på att ordet fritid egentligen är en sammanslagning av orden fri och tid? Men det har vi inte tid att uttala, så vi har dragit ihop det till ett ord. D.S.

 

Läs fler frågor till Chef & Karriärs mentorer:

Charlotta Wikström

 GÖR: Senior Advisor på Stardust Consulting.

ÅLDER: 63 år.

KÄND FÖR: Har skrivit bestsellern Vinnande mentorskap – en praktisk handbok.

KARRIÄR: Civilekonom DIHR, 15 år inom SAS-koncernen. Har jobbat på Telia, Com Hem och Stockholmsbörsen, samt som HR-direktör på Eniro.

Ledarskap

Läs böcker - och bli en bättre chef

Visioner, motgång och makt. Inom världslitteraturen finns klassiska teman som kan synliggöra dina styrkor och svagheter. Skönlitteratur kan utveckla ditt ledarskap.
Publicerad 24 maj 2024, kl 06:06
Chef läser böcker i skön fåtölj.
Läs böcker och utvecklas som ledare. Att ta sig tid att läsa kan gör att man kan få nya perspektiv på saker i ens vardag - och på jobbet. Foto: Colourbox.

Vad har Strindberg, Shakespeare och Dostojevskij att göra med ledarskap och förändringsarbete? En hel del.

Det menar Mattias Fyhr som utvecklar chefer genom att korsa ledskapsteorier med humanistisk kunskap.

Med hjälp av skönlitteratur och filosofi vässar han ledare till förbättrad självkännedom, kreativitet och kommunikation.

– Humanioran är lite för bra och stimulerande för att bara häcka på högskolorna. I synnerhet som näringsliv och organisationer törstar efter kunskap som stämmer med dagens krav på ledare, säger Mattias Fyhr som driver företaget Origo Consulting.

Ledarskap i praktiken: Klassiker ger insikter

Enligt Mattias Fyhr är skönlitteratur en effektiv väg för att driva de förändringar som ständigt efterfrågas i moderna företag och organisationer. Ett arbete som många gånger misslyckas.

– Anledningen till att förändringsarbetet kör fast är oftast bristande kunskap i att förstå och kommunicera med människor. Att läsa skönlitteratur är en väg att begripa och reflektera över egna och andras beteenden, behov och drivkrafter. Litteraturen triggar både känslan och tanken, på ett märkligt och inspirerande sätt.

Genom att djupdyka i världslitteraturens klassiker – exempelvis Machiavellis Fursten, Shakespeares Julius Caesar och Strindbergs Hemsöborna – kan ledarskapsfrågor som visioner, styrning, mångfald, motgång och makt göras konkreta.

– Att diskutera böckerna gör att man får en chans till nya perspektiv, att skärpa tanken och att dessutom få syn på sina styrkor och svagheter som ledare, säger Mattias Fyhr.

Skönlitteraturens lektioner för ledare

Med avstamp i de skönlitterära texterna väcks frågor kopplade till det egna ledarskapet: Vad driver mig? Varför vill jag vara chef? Vad kännetecknar ett gott förändringsarbete? Hur ser jag på mina medarbetare? Vilka är mina strategier för att kommunicera? Hur kan jag utveckla mig?

I många andra länder, som USA, Storbritannien och Frankrike, är goda kunskaper i humaniora självklart för ledare. Däremot har samma bildningstradition saknats i Sverige. Men nu tycks något börja hända. I dag har exempelvis Handelshögskolan i Stockholm infört bokcirklar på schemat. Syftet är att göra studenterna – som ju är framtidens makthavare – mer analytiska, kreativa och bättre på kritiskt tänkande.

Mattias Fyhr framhåller att bildning inte handlar om att kunna svänga sig med referenser.

– Det innebär i stället att öppna sig för nya kunskaper om mänskligt tänkande och agerande. Förutom att bredda referensramarna har jag märkt att bildning dessutom stärker självförtroendet och gör oss lite mer rakryggade.

Text: Gertrud Dahlberg. 

11 LÄSTIPS SOM UTVECKLAR LEDARE

Mathias Fyhr, som utvecklar chefer med hjälp av litteratur, har några favoritböcker.

Makt och drivkrafter: Fursten av Niccolò Machiavelli.

Förändringsarbete: Livläkarens besök av P.O. Enquist.

Kommunikation och retorik: Julius Caesar av William Shakespeare.

Kvinnligt respektive manligt ledarskap: Kronprinsessan av Hanne-Vibeke Holst.

Balans i livet: Tio tankar om tid av Bodil Jönsson.

Plikt, ansvar och lojalitet: Mörkrets hjärta av Joseph Conrad.

Ledarskap i motgång: Kung Oidipus av Sofokles.

Självkännedom: Brott och straff av Fjodor Dostojevskij.

Gruppdynamik: Flugornas herre av William Golding.

Motivation, stimulans och effektivitet: Främlingen av Albert Camus.

Kommunikation: Röda rummet av August Strindberg.

CHEF, VARFÖR LÄSER DU?

Patric Pettersson

PATRIC PETERSSON,

security director, Volvo i Göteborg.

– Det gör mig klokare och mer lyhörd. Som ledare har jag lärt mig mycket av de stora sagorna, där det onda och goda inte alltid är självklart. Det är element som påminner om den knepiga verkligheten. Ur Machiavellis Fursten kan jag dra paralleller till att styra människor med antingen morot eller piska. Piskad personal blir inte öppen för förändring, omhändertagna medarbetare blir kreativa.

Tinni Ernsjöö Rappe

TINNI ERNSJÖÖ RAPPE,

director, Art Initiative and Literary Agenda, Handelshögskolan i Stockholm.

– Det är ett sätt att uppleva världen ur en annan människas perspektiv. Det vidgar empatin, ökar reflektionsförmågan och väcker existentiella frågor som i förlängningen kan skapa trygghet inför tillvarons komplexitet. Och det är något chefer behöver.

– Vi erbjuder våra studenter att delta i en bokcirkel där de under ett år läser och diskuterar sju aktuella skönlitterära verk.

Anders Johansson

ANDERS JOHANSSON,

business implementation officer, Husqvarna Construction. 

– Det ökar förmågan att hålla fokus. Att berätta historier är en kraftfull metod för att involvera människor, och det har blivit ett sätt för mig att uppnå mina mål. Jag ledde nyligen en workshop om något så torrt som kravhantering. Genom att beskriva det med hjälp av en privat anekdot tror jag att jag lyckades levandegöra något som annars ingen skulle ha lagt på minnet.