Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Amazon anklagas för övervakning av fackanslutna

Fackanslutna jämställs med terrorister när Amazon övervakar sina anställda. Nu kräver en lång rad fackföreningar, däribland Unionen, att EU-kommissionen utreder bolagets metoder.
Lina Björk Publicerad 5 oktober 2020, kl 16:03
Naina Helén Jåma / TT
Amazon ska bland annat ha använt sig av digitala verktyg för att spionera på anställdas privata Facebook-grupper. Naina Helén Jåma / TT

Bakgrunden är två händelser som inträffade i september. Dels lade handelsjätten ut en jobbannons där man sökte två underrättelseanalytiker, med uppgiften att rapportera om den fackliga organiseringen bland anställda i företaget. Meriterande var också om de kunde tala spanska eller franska, vilket gjorde att fackföreningsrörelsen i Europa anade oråd.

Amazon ska också ha använt sig av digitala verktyg för att spionera på anställdas privata Facebook-grupper, där namn och inlägg registrerades utan hänsyn till privatliv eller integritet.

– De analytiker som skulle anställas hade till uppgift att fokusera på grupper som kunde utgöra svårigheter för bolaget. Och på den listan fanns bland annat fokus på terrorister och fackföreningar. När de sedan meriterade spanska och franska blev europeiska fackföreningar oroliga att även anställda i Europa skulle övervakas, säger Asgeir Lundblad, internationell ombudsman på Unionen, med ansvar över handeln.

Läs mer: Facklig protest mot Amazon

Som Unionens representant i Amazonalliansen, en allians av fackliga företrädare i länder där bolaget finns etablerat, eller planerar att etablera sig, har han regelbundna avstämningar med anställda på Amazon. Här delar man med sig av kunskap och åtgärder. Bland annat försöker man på senare år att nå bolaget på andra sätt än arbetsrättsligt, och har därför engagerat både skatteexperter och miljöaktivister för att skapa debatt.

Handelsjätten omsatte drygt 280 miljarder kronor förra året och börjar närma sig en miljon anställda världen över. Från fackligt håll har man varit kluven till bolaget då det dels skapar jobbtillfällen, men har kritiserats för tuffa arbetsvillkor och en antifacklig hållning på de marknader där de slår sig in. Efter sommaren stämdes bland annat ett helägt dotterbolag till Amazon av Unionen, då en ingenjör sades upp efter en sjukskrivning med motiveringen att hans arbetsprestation var för dålig. 

Läs mer: Unionen stämmer Amazon för felaktig uppsägning

Nu har 37 fackföreningar, däribland Unionen, som tillsammans representerar över 12 miljoner anställda, skrivit ett brev till EU-kommissionen där man kräver att de utreder Amazons arbetsmetoder, och undersöker om det strider mot europeisk arbetsrätt, GDPR och mänskliga rättigheter.

–  Brevet bottnar i en rädsla men är också ett sätt att markera att det öppna jagandet av fackligt anslutna är ingenting vi vill se i Europa, säger Asgeir Lundblad.

Skulle EU-kommissionen hitta exempel på att Amazon hindrat människor från att organisera sig, vilket ingår i FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, så skulle bolaget kunna åläggas en varning eller eventuellt ett vite. Om ett enskilt land väcker talan och det går till EU-domstolen är det dock oklart vad som händer, eftersom det inte är prövat.