Hoppa till huvudinnehåll
Avtal

Uppgörelse om flexpension i 8 delar

Överenskommelsen om flexpension på Almegaområdet består av åtta delar.
Niklas Hallstedt Publicerad 22 februari 2017, kl 15:43
Anders Wiklund / TT
Anders Wiklund / TT

Läs mer: Flexpension i hamn

1. Flexpension: Skiljer sig på två punkter från motsvarigheten inom industrin. För det första kan anställda under bestämda förutsättningar avstå från avsättningen till flexpensionen om arbetsgivaren går med på det. I sådant fall får man i stället en lönehöjning motsvarande den kollektiva avsättningsnivån. 2017 är den 0,2 procent. För det andra kommer nya företag i Almega ha en femårig infasningsperiod i systemet.

2. Möjlighet att gå ned i arbetstid från 62 år. Den möjligheten stärks.

3. Framtidens kollektivavtal: Ett partsgemensamt projekt som ska: ”utveckla kollektivavtal som motsvarar det framtidens företag och medarbetare kommer efterfråga”. Arbetet omfattar exempelvis arbetstid, lönebildning och pensioner.

4. Avräkning av semester: När intjänande- och semesterår sammanfaller ska semesterlön som man fått betraktas som förskottsbetalning och kunna dras från lönen.

5. Beredskap: En ny reglering som tar hänsyn till de nya tekniska hjälpmedel som finns. Beredskapstjänst delas in i tre typer:

a) Tjänstemannen ska via ett mobilt verktyg eller liknande vara anträffbar för att inställa sig i arbete, dock krävs inte inställelse på plats.

b) Tjänstemannen ska inställa sig på arbetsstället eller av arbetsgivaren annan angiven plats för att utföra arbete.

c) Tjänstemannen ska inställa sig i hemmet för att utföra arbete.

6. Anställningsformer: Tillsvidareanställning är huvudregel. Arbetsgivare och tjänsteman kan komma överens om avtalad visstid, men den ska då bestå av minst sju dagar. Även överenskommelse om kortare tid kan göras, men om detta missbrukas kan facket återkalla möjligheten. Ett vikariat eller avtalad visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning efter sammanlagt mer än 36 månaders anställning under en femårsperiod.

7. Förhandlingsordning: Enhetlig reglering ska ge effektiv förhandlingskultur och hantering av tvister samt öka rättssäkerheten.

8. Gemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist: Ska stötta de lokala parterna, men inte innebära några förändringar jämfört med dagens regelverk. En nyhet blir att de lokala parterna ka be om en omställningskonsultation om de inte kan enas.

Niklas Hallstedt
[email protected]