Hoppa till huvudinnehåll
Avtal

Här är försäkringarna du har via jobbet

Vet du vilken ersättning du kan få om du skadar dig på jobbet, blir sjuk eller är föräldraledig? Om svaret är nej är du inte ensam. Trots att nio av tio är försäkrade genom jobbet är det få som känner till vilka skydd de har.
Lina Björk Publicerad 12 november 2019, kl 15:03
Colourbox
Colourbox

Johan jobbar som säljare inom den privata sektorn. Han har kollektivavtal på jobbet och omfattas därför av en rad försäkringar som kan hjälpa honom vid olika livsförändringar.

Om Johan blir sjuk:

Eftersom Johan har kollektivavtal på jobbet kan han få sjuklön från sin arbetsgivare som motsvarar tio procent av hans lön från dag 15 till dag 90. Efter dag 90 så kan Johan få ersättning från ITP:s sjukpension från Alecta. För det krävs att han varit sjuk i 90 dagar i följd eller 105 dagar under olika perioder, är sjukskriven på minst 25 procent och får ersättning från Försäk­rings­kassan, det vill säga sjuk­penning, rehabili­terings­penning, sjuk- eller aktivitets­ersätt­ning.

Om Johan skadar sig på jobbet:

Johan omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada genom kollektivavtalet och kan därför få ut kompletterande ersättningar, exempelvis för inkomstförlust samt för psykiska och fysiska men efter skadan.

Om Johan är föräldraledig:

Johans arbetsgivare betalar även ut föräldralön så att han får en utfyllnad med tio procent på sin lön. Beroende på vilket kollektivavtal han omfattas av, kan reglerna se lite olika ut för att ta ut föräldralön. Exempelvis kanske arbetsgivaren enbart betalar ut föräldralön om han tar ut en sammanhängande ledighetsperiod och till dess att barnet fyllt 18 månader. Eller att Johan får föräldralön i 60 dagar om hans anställning varat i ett år.

Om Johan dör:

Om Johan dör innan han gått i pension kan hans anhöriga omfattas av flera efterlevnadsskydd, till exempel en tjänstegrupplivförsäkring (TGL), en livförsäkring som ger ett engångsbelopp till de närmaste.

Om Johan blir uppsagd:

Genom kollektivavtalet har Johan rätt till personlig rådgivning från Trygghetsrådet, som stöttar och hjälper privata tjänstemän till nytt jobb. Han kan också få avgångsersättning som komplement till a-kassan för personer över 40 år. Han kan även ansöka om studieersättning för studier som syftar till att han får ett nytt jobb. I det fallet kan han få 70 procent av lönen de två första terminerna.

AFA Försäkring

Under tisdagen annordnade AFA-försäkring ett seminarium där man presenterade vilka kollektivavtalade försäkringar vi har och hur kriterierna ser ut för att ta del av dem.