Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

78 miljoner till Unionens medlemmar

78 miljoner kronor betalades ut till Unionens medlemmar under 2022 efter rättsprocesser. Antalet försäkringsärenden har mer än halverats.
Ola Rennstam Publicerad 15 mars 2023, kl 08:57
Svenska sedlar i bakgrunden, i förgrunden en domstolsklubba.
Jämfört med 2021 minskade antalet tvister som rör avsked, från 37 stycken till 26 i fjol. Det kan vara en effekt av goda tider på arbetsmarknaden. Foto: Colourbox.

En Unionenmedlem som hamnar i tvist med sin arbetsgivare kan få rättslig hjälp att driva sitt ärende av förbundets jurister. Under 2022 kom det in 349 nya ärenden till förbundet där de vanligaste tvisterna gällde ersättning för utebliven lön och semester.

Under fjolåret avslutades 650 arbetsrättsliga ärenden som sammanlagt ledde till att det betalades ut drygt 51 miljoner kronor i ersättning till förbundets medlemmar. Det är drygt fem miljoner mer än året dessförinnan som påverkades mycket av pandemin.

Jämfört med 2021 minskade antalet tvister som rör avsked, från 37 stycken till 26 i fjol. Enligt Unionens chefsjurist, Malin Wulkan, kan det vara en effekt av de goda tiderna på arbetsmarknaden.

Malin Wulkan
Malin Wulkan. Foto: Peter Knutson /Unionen

– När det råder högkonjunktur får vi färre ärenden kring anställningsskydd. Det är helt enkelt lättare att komma överens om det är goda tider och vi får mer att göra om det är besvärliga tider, säger hon.

Under 2022 avslutades dessutom 178 försäkringsärenden, det vill säga tvister där Unionenmedlemmar fått hjälp att driva rättsprocesser om arbetsskador och arbetslöshetsersättning.

Antalet arbetsskador minskar

Genom Unionens jurister fick medlemmarna ut sammanlagt 23,5 miljoner i ersättning. Antalet försäkringsärenden har dock mer än halverats jämfört med 2021, från 237 till 114.

– Det uppstod många tvister när regelverket i a-kassan ändrades under pandemin. En del av ändringarna finns kvar men situationen har blivit mer stabil, säger Malin Wulkan och fortsätter:

– Att antalet arbetsskador minskar är en trend som pågått i flera år. Även där är det möjligt att det finns en pandemieffekt, i och med att tjänstemännen inte i samma utsträckning utsattes för olycksfall vid färd till och från arbetsplatsen då många jobbade hemifrån, säger Malin Wulkan.  

"Positivt år sett till utfallet"

Dessutom betalades ytterligare över 3 miljoner kronor ut till medlemmar via LO-TCO:s Rättsskydd, som driver en del av Unionens ärenden. Totalt fick alltså Unionens medlemmar närmare 78 miljoner i ersättning under 2022.

– Det har varit ett positivt år sett till utfallet kring ersättningen vi kunnat utverka till medlemmarna, sammanfattar Malin Wulkan.

Ersättning juridiska tvister 2022

Unionen:
Lön: 30,8 miljoner kr (2021: 27,5 mkr., 2020: 7 mkr, 2019: 12 mkr)
Lönegaranti:13,7 miljoner kr i (2021: 14,1 mkr, 2020: 11 mkr, 2019: 12,5 mkr)
Skadestånd: 6,7 miljoner kr (2021: 4,1 mkr, 2020: 2,7 mkr, 2019: 1 mkr)
Försäkringsrätt 23,5 miljoner kr (2021: 29,2 mkr, 2020: 16,7 mkr, 2019: 4 mkr)

Totalt: 74,7 miljoner kronor till medlemmarna

LO-TCO Rättsskydd:
3,1 miljoner kr i ersättning, främst försäkringsrätt (2021: 17 mkr.)

Arbetsrätt

Kräver kollektivavtal på Klarna - hotar med strejk

Nu kräver Unionen och två andra fackförbund kollektivavtal på Klarna. Om företaget vägrar kan det bli aktuellt att ta ut medlemmarna i strejk.
David Österberg Publicerad 28 mars 2023, kl 14:02
Till höger bild på Klarnas huvudkontor, fasaden. Till höger Martin Linder, Unionen i mörk kostym och skjorta,
Nu kräver Unionen och två andra fackförbund kollektivavtal på Klarna. Om företaget vägrar kan det bli aktuellt att ta ut medlemmarna i strejk. Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT/Jonas Ekströmer/TT.

Klarna är ett av Sveriges största techbolag. Unionen har flera gånger försökt få företaget att teckna ett kollektivavtal de senaste åren, men utan resultat. Frågan fick nytt liv förra sommaren när Klarna meddelade att tio procent av personalstyrkan skulle sägas upp. Enligt fackklubben hade företaget fattat beslutet utan att informera eller förhandla med dem. I december stämde Unionen Klarna på 1,3 miljoner kronor för brott mot mbl, medbestämmandelagen.

Kräver kollektivavtal 

Martin Linder. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Nu kräver Unionen, tillsammans med fackförbunden Akavia och Sveriges Ingenjörer, kollektivavtal på Klarna.

– Det finns ett jättestort tryck bland Unionens medlemmar på Klarna för att få till ett kollektivavtal. Det ger oss kraft att kräva förändring och vi ser fram emot konstruktiva förhandlingar med Klarna, säger Martin Linder, ordförande i Unionen, i ett pressmeddelande.

Frostig relation

Enligt Unionen skulle ett kollektivavtal gynna både de anställda och arbetsgivaren.

Sen Kanner.

– Både Klarna och de anställda har mycket att vinna på att medarbetarna får mer inflytande över besluten, vi kommer att få en bättre kommunikation och bättre dialog mellan företagsledningen och medarbetarna, säger Sen Kanner, ordförande på Unionens klubb på Klarna.

Relationen mellan klubben och arbetsgivaren har varit frostig efter den senaste tidens omorganisationer.

– Ett kollektivavtal kommer också att bidra till att återvinna de anställdas förtroende efter omorganisationen och lösa arbetsrättsliga frågor, till exempel hur vi ska schemalägga vår jour. Vi kommer även att få fler möjligheter att justera medarbetarnas löner, till exempel vid byte till nya roller, säger Sen Kanner.

Kan leda till strejk

Om förhandlingarna inte leder till ett kollektivavtal har fackförbunden två möjligheter: antingen avsluta förhandlingarna eller ta ut medlemmarna i strejk. Om förhandlingarna lyckas räknar fackförbunden med att ett kollektivavtal kan finnas på plats om två till sex månader.

Arbetsrätt

Apoteaklubben: ”Ingen har pratat med oss”

Varken medarbetare eller Unionenklubben fick ge sin bild under tillsynen om Apotea använt övervakningskameror på ett otillåtet sätt.
– Det är häpnadsväckande. Man har enbart gått på företagets uppgifter, säger klubbordförande Camilla West.
Ola Rennstam Publicerad 22 mars 2023, kl 08:59
Unionenklubben på Apotea. Minna Blom och Camila West utanför logistikcentrat.
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, gick enbart på Apoteas uppgifter när man fattade beslut om företagets kamerabevakning varit olaglig. Minna Blom och Camilla West i Unionenklubben är kritiska. Foto: Staffan Claesson

Våren 2021 inledde Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, en tillsyn som gällde Apoteas logistikcenter i Morgongåva. Orsaken var uppgifter i media om att arbetsgivaren använde kameror för att kontrollera om personalen arbetade, vilket inte är tillåtet.

I förra veckan – efter två år – kom IMY:s beslut. Som Kollega kunde berätta då slog myndigheten fast att Apotea har rätt att bedriva kamerabevakning på anläggningen. Utredningen konstaterar vidare att man inte kunnat visa att bevakning skett för att arbetsleda eller kontrollera personalen. Däremot kritiseras företaget för bristande information på de skyltar som tillhör kamerorna.

"Jättemärkligt att en myndighet agerar så här"

Unionenklubben på Apotea är kritiska till IMY:s slutsatser och till hur utredningen bedrivits.
– Det är häpnadsväckande. Myndigheten har enbart gått på företagets uppgifter och har varken kontaktat oss i klubben eller vårt arbetsmiljöombud. Och oss veterligen har ingen i personalen heller tillfrågats om kamerabevakningen, säger ordföranden Camilla West.
Hennes kollega och vice ordförande i styrelsen, Minna Blom, fyller i:
– Det är som en domstolsprocess där den misstänkte går fri för att man nekar till brottet och det är den enda bevisningen. Det är jättemärkligt hur en myndighet kan agera så här.

Känner till kameraövervakning

Enligt klubben har man vetskap om att arbetsgivaren tidigare använt kamerorna för arbetsledning, vilket alltså inte är tillåtet enligt lag.

– Vi vet att arbetsgivaren övervakat om personalen jobbar. Chefer har till exempel skickat sms om att personal ska städa bort kartonger under ett bord som man sett på en kamera. Men företagsledningen skulle aldrig medge det. Våra medlemmar har mest fnissat åt myndighetens slutsatser, säger Minna Blom.

Numera är dock kamerabevakningen inget känt problem på logistikcentret, enligt klubben. Den 6 december 2021 fick facken till ett avtal med arbetsgivaren som reglerar på vilket sätt kamerabevakningen får ske.

– Sedan avtalet kom till stånd har det fungerat bra – vad vi vet. Men det är under all kritik att IMY:s utredning tagit två år och att man kom fram till att det inte skett några övertramp. Kanske beror slutsatserna på att IMY inledde sin undersökning efter att kameraavtalet trädde i kraft i december 2021 och att man alltså tagit del av företagets loggar efter den tidpunkten, säger Camilla West.

IMY: "Skrivbordstillsyn vanligaste sättet"

IMY:s jurist Andreas Persson, som varit föredragande i ärendet, bekräftar Unionenklubbens bild av hur tillsynen gått till. Myndigheten har inte gjort något besök i anläggningen i Morgongåva.

– Detta är en så kallad skrivbordstillsyn och det är det vanligaste sättet som vi utför tillsyn på. Den baseras på skriftväxling mellan oss och tillsynsobjektet, i det här fallet Apotea. Det händer att vi gör inspektioner på plats om vi bedömer att det är nödvändigt, men det har vi inte gjort i det här fallet, säger han.

Har ni pratat eller inhämtat information från de fackliga representanterna?

– Nej, vi har inte vänt oss till de fackliga företrädarna. Apotea har lämnat in handlingar där facket varit involverade.

Facket uppger att de inte har varit involverade. Skulle det gett en annan bild om ni faktiskt pratat med dem?

– Det är klart att hade vi gjort en informationsinsamling från annat håll så kan man inte utesluta att det kommit in något som talade i motsatt riktning.

Har ni pratat med någon medarbetare?

– Nej det har vi inte gjort. Vi har tagit sikte på att ställa frågor till Apotea.
Det här ärendet inleddes efter uppgifter i media. I andra fall, då det inleds efter att någon lämnat in ett klagomål, då har vi uppgifter från en annan part som kan bli en del av ärendet.

Hur vet ni att arbetsgivarens version är sann, verifierar ni deras uppgifter på något sätt?

– Nej, det har vi inte gjort, utan här har vi utgått från de uppgifter vi fått från Apotea.