Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

A-kassa efter studier – då har du rätt till ersättning

Många som studerar tror inte att de har rätt till a-kassa om de blir arbetslösa efter att de pluggat klart. Men faktum är att sommarjobb under studierna kan räcka, i alla fall för att du ska få ett mindre belopp.
Niklas Hallstedt Publicerad 18 mars 2021, kl 09:55
Kvinna sitter i soffan med huvudet i händerna framför laptop.
Om du blir arbetslös direkt efter examen kan du få a-kassa medan du söker jobb. Foto: Shutterstock

För att få ersättning från a-kassan när du studerat klart är det några villkor som måste vara uppfyllda. Det grundläggande kravet är naturligtvis att du är arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen. Du ska vara beredd att ta ett jobb omedelbart och arbeta minst 17 timmar i veckan.

Så mycket måste du ha jobbat

Dessutom finns ett arbetsvillkor som måste vara uppfyllt. Där är kraven tillfälligt ändrade på grund av coronapandemin. Fram till och med den 1 januari 2023 gäller att du uppfyller ett arbetsvillkor om du antingen har jobbat:

  • minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
  • minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader under de senaste tolv månaderna.

Studier räknas som överhoppningsbar tid. Det innebär att det räcker om du arbetat under tolvmånadersperioden före studierna och uppfyllt något av de ovanstående arbetsvillkoren. Villkoret är att du har studerat på heltid och att studierna avslutats efter att du fyllt 25 år. 

För dig som ännu inte fyllt 25 gäller att du ska ha arbetat heltid minst fem sammanhängande månader före studierna.

Men även för dig som inte arbetat före studierna finns stora möjligheter att leva upp till villkoret. Tolvmånadersperioden under vilken arbetsvillkoret ska ha uppfyllts går nämligen att lägga ut under hela studietiden, maximalt fem år, utöver året innan studierna inleddes. De månader som du har arbetat under studieperioden räknas därför in i arbetsvillkoret.

Om du exempelvis sommarjobbar fyra veckor – två av dem i juli, två i augusti – tre somrar under studierna har du arbetat 80 timmar per kalendermånad i sex månader, och därför uppfyllt arbetsvillkoret.

Så stor blir ersättningen från a-kassan

Eftersom ersättningen bland annat baseras på hur mycket du jobbat under den tolvmånadersperiod som utgör ramen för ditt arbetsvillkor kan du som tjänat ihop till arbetsvillkoret genom att arbeta kortare perioder under sommarlovet dock inte räkna med några högre belopp.

Har du varit medlem i a-kassan kortare tid än tolv månader får du en grundersättning, fram till 2023 högst 510 kronor per dag. Hur mycket du får beror på hur mycket du arbetat under de tolv månaderna som utgör ramen för ditt arbetsvillkor.

Den som, likt exemplet ovan, uppfyllt arbetsvillkoret genom att sommarjobba två veckor i månaden under totalt sex månader har alltså arbetat heltid tolv av totalt 52 veckor. Hens ersättning blir då 12/52*510 kronor = 118 kronor per dag.

Har du varit medlem i en a-kassa minst tolv månader baseras din ersättning i stället på din tidigare inkomst i kombination med hur mycket du jobbat under ramtiden för arbetsvillkoret. Fram till 2023 är den högsta ersättningen 1 200 kronor per dag. För att få så mycket måste du ha tjänat 33 000 kronor eller mer i genomsnitt före arbetslösheten.

A-kassa

Unionens a-kassa ska synas för långa väntetider

Unionens a-kassa är återigen under lupp. Orsaken är de långa handläggningstiderna.
Lina Björk Publicerad 25 mars 2024, kl 15:39
Till vänster fasadskylt till Unionens a-kassa, till höger en hand som håller i ett stoppur.
Unionens a-kassa granskas av IAF med anledning av de långa väntetiderna. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.

Enligt Inspektionen för arbetslöshetsersättning (IAF), som är den tillsynsmyndighet som ska granska Sveriges alla a-kassor, har Unionens a-kassa den längsta väntetiden av alla. Just nu får den som väntar på besked från a-kassan ha tålamod i genomsnitt sju veckor. Men många har väntat betydligt längre än så. 

I september förra året startade IAF ett tillsynsärende mot Unionens a-kassa, med anledning av de långa väntetiderna. Då var den som längst tio veckor. Ultimatumet från myndigheten löd: få ner handläggningstiderna till fem veckor innan årsskiftet annars kan statsbidraget helt eller delvis dras in.

IAF startar tillsynsärende – igen

I december hade man klarat kravet, men nu har väntetiden ökat igen och IAF har återigen beslutat att inleda ett tillsynsärende mot Unionens a-kassa. Syftet är enligt myndigheten själva att ”följa upp arbetslöshetskassans prioriteringar och arbetssätt”