Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

A-kassa efter studier – då har du rätt till ersättning

Många som studerar tror inte att de har rätt till a-kassa om de blir arbetslösa efter att de pluggat klart. Men faktum är att sommarjobb under studierna kan räcka, i alla fall för att du ska få ett mindre belopp.
Niklas Hallstedt Publicerad 18 mars 2021, kl 09:55
Kvinna sitter i soffan med huvudet i händerna framför laptop.
Om du blir arbetslös direkt efter examen kan du få a-kassa medan du söker jobb. Foto: Shutterstock

För att få ersättning från a-kassan när du studerat klart är det några villkor som måste vara uppfyllda. Det grundläggande kravet är naturligtvis att du är arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen. Du ska vara beredd att ta ett jobb omedelbart och arbeta minst 17 timmar i veckan.

Så mycket måste du ha jobbat

Dessutom finns ett arbetsvillkor som måste vara uppfyllt. Där är kraven tillfälligt ändrade på grund av coronapandemin. Fram till och med den 1 januari 2023 gäller att du uppfyller ett arbetsvillkor om du antingen har jobbat:

  • minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
  • minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader under de senaste tolv månaderna.

Studier räknas som överhoppningsbar tid. Det innebär att det räcker om du arbetat under tolvmånadersperioden före studierna och uppfyllt något av de ovanstående arbetsvillkoren. Villkoret är att du har studerat på heltid och att studierna avslutats efter att du fyllt 25 år. 

För dig som ännu inte fyllt 25 gäller att du ska ha arbetat heltid minst fem sammanhängande månader före studierna.

Men även för dig som inte arbetat före studierna finns stora möjligheter att leva upp till villkoret. Tolvmånadersperioden under vilken arbetsvillkoret ska ha uppfyllts går nämligen att lägga ut under hela studietiden, maximalt fem år, utöver året innan studierna inleddes. De månader som du har arbetat under studieperioden räknas därför in i arbetsvillkoret.

Om du exempelvis sommarjobbar fyra veckor – två av dem i juli, två i augusti – tre somrar under studierna har du arbetat 80 timmar per kalendermånad i sex månader, och därför uppfyllt arbetsvillkoret.

Så stor blir ersättningen från a-kassan

Eftersom ersättningen bland annat baseras på hur mycket du jobbat under den tolvmånadersperiod som utgör ramen för ditt arbetsvillkor kan du som tjänat ihop till arbetsvillkoret genom att arbeta kortare perioder under sommarlovet dock inte räkna med några högre belopp.

Har du varit medlem i a-kassan kortare tid än tolv månader får du en grundersättning, fram till 2023 högst 510 kronor per dag. Hur mycket du får beror på hur mycket du arbetat under de tolv månaderna som utgör ramen för ditt arbetsvillkor.

Den som, likt exemplet ovan, uppfyllt arbetsvillkoret genom att sommarjobba två veckor i månaden under totalt sex månader har alltså arbetat heltid tolv av totalt 52 veckor. Hens ersättning blir då 12/52*510 kronor = 118 kronor per dag.

Har du varit medlem i en a-kassa minst tolv månader baseras din ersättning i stället på din tidigare inkomst i kombination med hur mycket du jobbat under ramtiden för arbetsvillkoret. Fram till 2023 är den högsta ersättningen 1 200 kronor per dag. För att få så mycket måste du ha tjänat 33 000 kronor eller mer i genomsnitt före arbetslösheten.

A-kassa

Sveriges a-kassor: "Finns brister i systemet"

Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till rekordlånga väntetider för medlemmarna. Serviceorganisationen Sveriges a-kassor, som har samordnat utvecklingen av systemet håller med om att det finns brister.
Lina Björk Publicerad 1 september 2023, kl 06:00
Till vänster Unionens a-kassa, till höger en bunt med internetkablar.
Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till att medlemmar fått vänta extra länge på sina pengar. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.
Johan Ahlgren
Johan Ahlgren

– Under 2023 gör Sveriges a-kassor förbättringar i systemet, vilka installeras löpande i olika leveranser till a-kassorna, säger kommunikationschefen Johan Ahlgren.

Sedan det nya ärendehanteringssystemet för Våra sidor infördes under hösten 2022 har handläggningen för försäkringsutredarna havererat. Systemet som skulle automatisera arbetsuppgifter har i stället lett till ökad manuell hantering och varje enskilt ärende tar längre tid. Först ut att testa var Unionens a-kassa, som var pilot för projektet. Sedan följde resten av landets 24 a-kassor efter. Resultatet blev långa väntetider för medlemmarna och stressade och pressade handläggare.

– Vi kan konstatera att systemet inte motsvarade a-kassornas förväntningar. Det var fler saker att åtgärda än vi bedömde innan installationen inleddes. Detta har lett till längre väntetider hos ett antal a-kassor, säger Johan Ahlgren.

Unionens a-kassa pilot för projektet

Att det nya systemet infördes var en del i ett utvecklingsprojekt för att kunna administrera arbetslöshetsförsäkringen så effektivt som möjligt. Det påbörjades inte i år utan har pågått under en längre tid. Den senaste veckostatistiken visar att Unionens a-kassa nu har en genomsnittlig handläggningstid på cirka nio veckor, men många har väntat betydligt längre än så.

Tror du att förtroendet för a-kassan urholkas när medlemmar inte får sina pengar?

– Det är klart att det uppstår en besvikelse för enskilda medlemmar som får vänta på sin handläggning. Men om det påverkar förtroendet för a-kassan i stort är för tidigt att svara på, säger Johan Ahlgren.

Under året kommer sex nya leveranser att installeras i det nya ärendehanteringssystemet, något Johan Ahlgren tror ska kunna förbättra situationen för a-kassorna.

–  Behovet av förbättringar var större än vi hade räknat med, men vi ser att de nya leveranserna redan har lett till bättre resultat så jag har goda förhoppningar om året

Sveriges a-kassor

Sveriges a-kassor är en service- och intresseorganisation som bland annat stöttar Sveriges 24 a-kassor med IT-utveckling, utbildning och kommunikation/opinionsbildning.