Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

Kan man plugga med a-kassa?

Går det att studera och samtidigt få a-kassa? Huvudregeln säger nej – men det finns faktiskt några undantag. Här får du hjälp att se vad som gäller.
Lina Björk Publicerad 7 mars 2016, kl 10:48
Kvinna läser i katalog.
Foto: Katarina Hanssson

Yrkeslivet är långt och kanske känner du efter några år i samma bransch att det är dags att gå vidare till nya utmaningar. Många tjänstemannayrken kräver utbildning och om det är dags att sätta sig i skolbänken igen finns ofta ett stort hinder: ekonomin. Det finns dock möjlighet att studera med a-kassa för att få pengarna att räcka till. Men då gäller det att hålla koll på reglerna.

– Huvudregeln är att du inte kan få ersättning när du deltar i en utbildning. Har du för avsikt att studera och inte i första hand söka arbete så ska studierna finansieras med de medel som står till buds, alltså studiestödet, säger Anna-Lena Leksell, som är försäkringsansvarig på Unionens a-kassa.

Det första undantaget från regeln gör att du kan få ersättning från a-kassan om du studerar på deltid, högst 50 procent och högst 20 veckor per ersättningsperiod. Men, då får ditt tidigare arbete inte ha upphört på grund av att du har börjat plugga, utbildningen får inte hindra dig från att söka jobb och du får inte finansiera studierna med någon form av studiestöd.

Det andra undantaget är om du deltar i en utbildning eller aktivitet på hel- eller deltid för att få en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller för att underlätta för dig att få ett nytt arbete. Då finns det möjlighet att få arbetslöshetsersättning, dock högst i 15 ersättningsdagar per ersättningsperiod.

– Det kan till exempel vara en utbildning hos Trygghetsrådet. De här undantagen är tänkta för dem som är arbetslösa och vill utnyttja tiden till att förbättra sina chanser på arbetsmarknaden, säger Anna-Lena Leksell.

Unionens a-kassa kan även bevilja arbetslöshetsersättning samtidigt som du studerar på heltid. Men då under förutsättning att du har studerat på heltid jämsides med ett heltidsarbete under minst 15 veckor före arbetslösheten. Dessutom gäller samma som för det första undantaget: Det tidigare arbetet får inte ha upphört på grund av studierna, utbildningen får inte hindra dig från att ta ett nytt jobb och studierna får inte finansieras med lån eller bidrag från CSN.

På sin hemsida har Unionens a-kassa försökt att besvara de vanligaste frågorna kring detta, exempelvis om det är möjligt att få ersättning mellan två terminer, vad som händer om du hoppar av studierna eller om det går bra att söka a-kassa om utbildningen inte leder till ett jobb. Men trots att både svar och regler står i klartext är det många som missar detaljerna.

– Vi försöker att informera så mycket vi kan och blir man arbetslös så informerar även arbetsförmedlingen om vad som gäller. Men du måste även ta ett eget ansvar och ta reda på vad som gäller så att du inte står helt utan försörjning den dagen du bestämmer dig för att gå vidare i livet, säger Anna-Lena Leksell.

Frågor & svar om a-kassa & studier

FRÅGA: Kan jag få ersättning mellan två terminer? 

SVAR: Nej, det är inte möjligt  att få arbetslöshetsersättning under exempelvis sommar-
och jullov. 

Så länge du har för avsikt att fortsätta studera räknas du alltid i första hand som studerande – därmed kan du inte erhålla arbetslöshetsersättning.

FRÅGA: Kan man få studiebidrag utöver a-kasseersättning?

SVAR: Nej, den möjligheten finns inte. Är du medlem i fackförbundet Unionen kan du dock ansöka om bidrag till studielitteratur.

FRÅGA: Har jag rätt till ersättning om jag blir arbetslös efter examen?

SVAR: A-kassan prövar då din rätt till ersättning. Du måste kunna arbeta minst tre timmar per dag och minst 17 timmar i veckan, ha anmält dig till arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande.

Ett annat villkor är att du under de senast 12 månaderna före arbetslösheten har förvärvsarbetat minst sex kalendermånader med minst 80 timmar per månad. Arbetslös-heten räknas från den dag du anmäler dig på arbetsförmed-lingen. Dina studier kan ses som så kallad överhoppningsbar tid om det varit heltidsstudier och de är avslutade efter att du fyllt 25 år, eller om du har arbetat heltid i minst fem månader någon gång före studierna.

FRÅGA: Behövs det intyg efter avslutade studier? 

SVAR: Ja. Avslutade studier styrker du på blanketten ”Intyg om studier”.

Unionens a-kassa

A-kassa

Unionens a-kassa tillbaka på normala väntetider

Medlemmar i Unionens a-kassa har fått vänta länge på ersättning det senaste året. Nu har man jobbat ikapp.
Lina Björk Publicerad 20 november 2023, kl 14:15
Till vänster fasadskylt till Unionens a-kassa, till höger en hand som håller i ett stoppur.
Tidigare i år hade Unionens a-kassa längst väntetid av alla a-kassor. Då var väntetiden för att få besked om ersättning 10 veckor - nu är den 5 veckor. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.

Först var det en cyberattack, sedan ett ärendehanteringssystem som krånglade. Efter sommaren låg Unionens a-kassa rejält efter i handläggningstider och utbetalningar, vilket Kollega tidigare rapporterat om

Till slut ryckte a-kassornas tillsynsmyndighet IAF ut och startade ett ärende kring väntetiderna med ultimatumet: få ner handläggningstiderna till fem veckor innan december är slut, annars kan statsbidraget helt eller delvis dras in. Och enligt IAF: s senaste statistik har man lyckats med det. Den genomsnittliga väntetiden för att få besked om ersättning är nu fem veckor, att jämföra med 10 veckors väntetid efter sommaren. 

Samarbete och övertid lösningen

Enligt kassaföreståndaren Harald Peterson handlar resultatet dels om att handläggarna jobbat mer, dels tydliga veckomål och uppföljningar.

Harald Peterson
Harald Peterson Mattias Lindbäck

– Vi har jobbat mer men har också lagt in två återhämtningsveckor. Sedan har vi fått visst stöd från andra a-kassor, vilket har underlättat, säger han. 

Tidigare har medlemmar haft svårt att nå a-kassans handläggare då man endast haft en timmes telefontid per dag. 

Kommer medlemmar att kunna nå sina handläggare nu? 

–  Vi jobbar långsiktigt och bygger nu vidare för att bibehålla ett stabilt arbetsläge och där vi också kan stärka tillgängligheten.