Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Studie: Kvinnor vill helst inte leda män

Kvinnor leder helst andra kvinnor och undviker att leda män. Det är en slutsats från en svensk studie.
Oscar Broström Publicerad 15 november 2022, kl 06:30
Kvinnlig ledare står i rum framför medarbetare.
Kvinnor vill hellre leda andra kvinnor än män, visar en studie. Foto: Shutterstock

Två forskare i nationalekonomi har i ett experiment delat in 580 schweiziska studenter i olika grupper där de, efter att ha löst en uppgift tillsammans, skulle utse en gruppledare.

Ledarskapsviljan mellan män och kvinnor skiljde sig åt markant, men varierade baserat på gruppernas könsstruktur. Män hade generellt sett en högre ledarskapsvilja, oavsett om gruppen var mans- eller kvinnodominerad. När män graderade sin ledarskapsvilja mellan 1 och 10 var mäns vanligaste svar 10, det vill säga högst ledarskapsvilja.

Bland kvinnor var generellt sett ledarskapsviljan lägre. Kvinnors vanligaste svar när de skulle graderade sin ledarskapsvilja var 1.

Men kvinnor visade en högre vilja att leda en grupp om den var kvinnodominerad. Kvinnors genomsnittliga ledarskapsvilja var 6,0 i kvinnodominerade grupper och 4,6 i mansdominerade grupper.

"Kvinnor mindre inflytelserika"

Skillnaden i ledarskapsvilja mellan män och kvinnor drivs i hög grad av vilken roll kvinnor får i mansdominerade grupper.

– I studien är kvinnor mindre inflytelserika, skattar sin prestation lägre, och förväntar sig mindre stöd i valet av ledare än män. Dessa skillnader förstärks i mansdominerade miljöer och bidrar till kvinnors lägre vilja att leda, säger Eva Ranehill, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet, i en kommentar till studien.

Rapporten visar också att könsskillnaden i viljan att leda inte handlar om kompetens. Forskarna drar slutsatsen att det kan vara bättre för kvinnor i mansdominerade områden på arbetsmarknaden att arbeta med andra kvinnor.

– För enskilda kvinnor i mansdominerade miljöer är det troligtvis bättre att arbeta tillsammans med andra kvinnor än att spridas ut ensamma i olika grupper. Det kan vara värt att tänka på vid utformning av alltifrån arbetsgrupper till regler för hur bolagsstyrelser ska se ut. Våra resultat talar för att det är bättre att besluta om en viss andel kvinnor eller män än att enbart kräva att det finns någon person av det underrepresenterade könet, säger Anna Sandberg, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Ledarskap

Så återkopplar du till chefen

En del tycker att det är svårt och obehagligt att ge feedback till sin chef. Men en bra chef välkomnar ärlighet, menar ledarexperten Malin Trossing.
Publicerad 12 oktober 2022, kl 06:03
Illustration av två personer som sitter mitt emot varandra.
Vill man som medarbetare ha en förändring måste man framföra kritik till sin chef, men på ett genomtänkt sätt. Illustration: Christina Andersson

Det är lätt att kritisera sin chef för otydligt ledarskap eller konflikträdsla. Men chefen är ingen tankeläsare. Vill man som medarbetare ha en förändring måste man framföra kritiken, men på ett genomtänkt sätt.

Det menar ledarexperten Malin Trossing. Hon är medveten om att många kan tycka att det är obehagligt att ge sin chef kritik, men samtidigt måste man som medarbetare förstå att det kan vara svårt för en chef att upptäcka allt som händer på arbetsplatsen eller i gruppen.

– På nästan varje arbetsplats finns det ett antal ögontjänare, alltså personer som gör som chefen önskar när hen ser, men så fort chefen inte är där pysslar med annat. Detta gör det svårt för chefen att verkligen se vad som bubblar under ytan.

Här ger Malin Trossing sina bästa återkopplingstips.

7 bra tips på hur du ger feedback till chefen

Välj rätt tillfälle

Det sämsta man kan göra är att ge feedback i stundens hetta eller om chefen är överhopad med jobb och möten. Är du osäker på lämplig tidpunkt så låt chefen boka in dig för ett samtal när det passar.

Konkretisera

Generalisera inte. Ge feedback med hjälp av konkreta exempel och data. Om du exempelvis tycker att din chef är otydlig, berätta när hen är det, vad otydligheten består i och hur det påverkar resultatet.

Föreslå lösningar

Handlar återkopplingen om specifika problem – diskutera möjliga lösningar.

Var ödmjuk

Ha en ödmjuk attityd. Få återkopplingen till en dialog, ett samtal i stället för att ”kasta” fram förslagen.

Prata chefens språk

I slutändan handlar det mesta om pengar och vinst för företaget. Få chefen att förstå att om en viss förändring inte görs kan missnöjda kollegor i fikarummet ge sämre arbetsmoral, vilket i sin tur kan minska företagets vinst.

Ha medarbetarens perspektiv

Ha alltid medarbetarperspektiv när du återkopplar. Feedback till chefen måste alltid utgå från vad du som medarbetare hör eller ser, inte vad du skulle göra om du själv vore chef. Genom att ge feedback på det sättet kommer chefen uppfatta den som mindre hotfull och kritisk.

Försök att ge positiv feedback

Till sist: För att utvecklas som ledare behöver även chefer få veta vad medarbetarna uppskattar. Det gör chefen motiverad att fortsätta på samma bana. Har du en chef som gör något extra bra? Våga säga det. Även chefer behöver få positiv feedback ibland.

Feedback i några konkreta situationer

När du retar dig på möten

Ni har återkommande morgonmöten och samma kollega tar upp nästan hela mötestiden med oväsentligheter – varje morgon.

Börja med att fråga chefen vad som är syftet med mötena. Berätta vad du saknar (konkretisera) och hur du skulle vilja att mötena var (ge förslag på lösningar).

Chefen ger otydliga uppdrag

Våra hjärnor fungerar olika. Ge konkreta exempel på uppdrag du fått som varit otydliga, varför de var otydliga (konkretisera) samt hur du skulle vilja att uppdragen tydliggjordes (lösningar).

Mobbning i teamet

Arbetsplatser ska ha nolltolerans mot mobbning och det är chefens ansvar att ta itu med. Berätta för chefen och fråga om hen är medveten om att mobbning förekommer i teamet. Får du inget gehör, tala om för chefen att du kommer att gå vidare till HR eller till skyddsombudet, men att du ville informera hen först.

Dålig information

Chefen informerar dåligt om omorganisationer, nyanställningar och liknande. Det här är absolut en bra återkopplingspunkt. Ha bara i åtanke att företag som är börsnoterade inte får avslöja framtida stora förändringar då det kan påverka börskursen.

Du blir förminskad

Chefen har stort kontrollbehov och förminskar din kunskap. Detta kan vara en svår nöt att knäcka. Du kan berätta hur du skulle vilja ha det. Samtidigt ska man vara medveten om att en chef med stort kontrollbehov kan ha svårt att ändra sig. Ser du det som ett stort problem är rådet att börja se dig om efter ett nytt arbete.

Text Katarina Markiewicz 

Ledarskap

Fråga mentorn: Sambon i fängelse – ska jag berätta?

Var går gränsen mellan det privata och personliga när man är chef? Psykologen Alexandra Thomas, en av Chef & Karriärs mentorer, reder ut.
Publicerad 22 september 2022, kl 06:00
Kvinnlig chef ser orolig ut, tänker på sin sambo som sitter i fängelse.
Chefen ställs inför stora utmaningar när sambon sitter i fängelse. Illustration: Dennis Eriksson

FRÅGA MENTORERNA

Chef & Karriär är Kollegas systertidning och vänder sig till dig som är chef och medlem i Unionen.

Har du en fråga om ledarskap till någon av våra mentorer i Chef & Karriär. Mejla [email protected]

FRÅGA: Som chef har jag lärt mig att man inte ska tynga medarbetarna med sina privata problem, det kan ses som oprofessionellt och de blir sällan hjälpta i arbetet av sådan information. Samtidigt är min ledarskapsfilosofi att skapa tillit genom att ha en öppen och personlig dialog. Jag ser gärna att mina medarbetare delger mig privata saker för att jag ska kunna stötta dem i deras arbete.

Nu har det inträffat en sak i mitt privatliv som påverkar mig och mitt arbete i högsta grad: Min sambo har dömts till 1,5 års fängelse. Jag kommer att vara ensam med små barn och dessutom kommer det självklart bli en påfrestning för äktenskapet. Det vore skönt att få förståelse för min situation och inte behöva hålla det inombords. Samtidigt är det genant och jag vill egentligen inte att någon ska veta. Jag är också rädd att gruppen ska tappa respekten för mig.
Så – ska jag ta till en vit lögn eller berätta hur det ligger till? Tacksam för råd kring var gränsen mellan det privata och personliga går som chef!

 

Alexandra Thomas

SVAR: Autentiskt ledarskap är något som ofta diskuteras. Det innebär förenklat att du visar medarbetare och kollegor vem du är och vad du värderingsmässigt står för. En vanlig princip för ledarskap är att vara personlig utan att bli privat. Att vara personlig är inte likställt med att dela allt som pågår i livet. I stället handlar det om att visa att du är en människa som, precis som alla andra, upplever med- och motgångar.

Större livshändelser kan med fördel delas med nära medarbetare och kollegor – även om de är av privat karaktär. Din situation är så pass allvarlig och avgörande att den kommer påverka ditt professionella liv och privatliv under lång tid. Kanske blir du mer känslig, stressad och ofokuserad? Du kommer förmodligen 
behöva ta ett större ansvar för barn och hushåll än tidigare och det är bra om medarbetarna känner till detta och varför både du och din situation har förändrats.

Att dela svåra situationer – det handlar inte om att avslöja känsliga detaljer – är att göra sig sårbar. När en ledare visar sig mänsklig skapas ofta öppenhet och tillit. Att undanhålla en svår livssituation kan ge upphov till relationella och kommunikativa svårigheter. Kanske kommer händelsen ut på annat sätt, vilket kan bidra till tillitsproblem och misstänksamhet. Då är det bättre att du själv äger och kommunicerar din situation.

ALEXANDRA THOMAS

GÖR: Psykolog, författare och specialist i organisationspsykologi på Creative Compassion. Inspirationsföreläsare och skribent. Jobbar med ledarskap ochteamutveckling.

ÅLDER: 44 år.

KARRIÄR: Facilitator, mentor och manusförfattare.