Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

Så får du till bra snack på jobbet

Samarbetsproblem, skvaller och tystnadskultur. Hur stoppa trist stämning på arbetsplatsen? Anders Rydell vet. Han är psykolog och författare till boken Snacka om kommunikation: Om gott snack på jobbet.
Elisabeth Brising Publicerad 14 mars 2024, kl 06:02
Två personer pratar med varandra och ler.
Vi har alla lite olika kommunikationsstilar, men det går att lära sig förstå andras sätt att uttrycka sig på. Lär dig främja psykologisk trygghet för bättre kommunikation på jobbet Foto: Shutterstock

 

Anders Rydell
Anders Rydell. Foto: Zelda Ringström

Vad är ”gott snack” på jobbet?

– Det som krävs för ett smidigt samarbete. Som bra samspel i teamet där vi behöver varandra i arbetet, psykologisk trygghet och kunskap om att vi har olika kommunikationsstilar som kan krocka, men att man kan lära sig andra stilar. 

Vad innebär psykologisk trygghet?

– Att man vågar ge lite jobbig feedback, ställa frågor och visa på egna svårigheter och misstag. Tystnadskultur är motsatsen. Då är man rädd att fråga och ge feedback och tassar på tå, vilket leder till sämre utveckling.

Hur skapas psykologisk trygghet? 

– Till exempel genom att så många som möjligt i arbetsgruppen exponerar sig för sin sårbarhet, visar på egna misstag, problem och dilemman som man har erfarenhet av i yrket. 

Tips för effektiv kommunikation

Har du några tips för bra kommunikation?

– När det krånglar till sig tänker vi lätt att det har med andra att göra, att man är drabbad. Men pröva att gå in med inställningen att du har med saken att göra, du behöver vara med och lösa det. Sammanfattningsregeln kan vara hjälpsam – att man löpande stämmer av hur budskap landar hos mottagare.  

Att kommunicera kring nedskärningar och förändring i en organisation är ofta svårt. Finns det smidiga organisationsförändringar?

– Det krävs en tydlig förklaring från ledningen om bakgrund och syfte. Visa varför ni ska mot en viss destination. Oförutsägbarheten ligger i arbetslivets natur i dag och kommer kanske bli ännu mer påtaglig. Men försök bli kompis mentalt med att du inte vet något om framtiden och träna på att acceptera det i högre utsträckning. 

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Arbetsmiljö

Så vet du om du har en engagerad chef

Har din chef tydliga mål och är rättvis? Grattis – det kommer göra dig mer effektiv på jobbet. Här är checklistan i sex punkter som visar om chefen är engagerad och bra.
Elisabeth Brising Publicerad 5 juni 2024, kl 06:06
Enagerat team.
Enligt studier finns sex förmågor som en chef ska ha för att kunna kallas engagerad. Foto: Shutterstock

Hur känns det med din chef? Ledarskapet har stor betydelse för både prestation och hälsa på arbetet enligt Lina Ejlertsson, folkhälsovetare, forskare och föreläsare inom återhämtning i arbetsvardagen. 

Lina Ejlertsson. Foto: Privat

På Instagram driver hon kontot @återhämtningsforskaren där hon listat sex faktorer som visar om en chef är engagerad. 

– Vi vet att en engagerad chef påverkar välbefinnandet och möjligheten till återhämtning, säger Lina Ejlertsson. 

SÅ VET DU OM DU HAR EN ENGAGERAD CHEF

 1. Min chef behandlar alla medarbetare rättvist och respektfullt.
   
 2. Min chef främjar en känsla av gemenskap och samarbete i arbetsgruppen.
   
 3. Min chef har en tydlig och inspirerande vision för framtiden.
   
 4. Min chef uppmuntrar alla medarbetare att utvecklas så mycket som möjligt.
   
 5. Min chef litar på mig att fatta beslut inom mitt ansvarsområde.
   
 6. Min chef ger regelbunden och konstruktiv återkoppling på mitt arbete.

Lista av Lina Ejlertsson @återhämtningsforskaren på Instagram. 

En engagerad chef kan kommunicera visioner och mål på ett tydligt sätt som motiverar anställda enligt Lina Ejlertsson. En annan pusselbit är stöd och uppmuntran.

– En chef som ger mig stöd när jag behöver det och uppmuntran kopplat till jobbet jag gör, men också stöttar min utveckling. 

En del i det engagerade ledarskapet handlar om rättvisa och likabehandling. 

– Det är nära kopplat till psykologisk trygghet, att man får gehör för sina idéer och blir respekterad. 

Skapar vi-känsla i gruppen

Engagerade chefer jobbar också aktivt med att skapa en känsla av samhörighet i teamet.

Till receptet ”bra chef” hör också förmågan att ha tillit till den anställdas autonomi. 

– Att det finns självbestämmande och att chefen litar på en. Att jag kan fatta viktiga beslut och har frihet att utföra jobbet på bästa sätt, att chefen kan delegera, säger Lina Ejlertsson. 

Föregår med gott exempel

Till sist är det viktigt att chefen ger kontinuerlig feedback och även uppmuntrar till återhämtning. Ledare kan föregå med gott exempel i det hälsofrämjande arbetet. 

En engagerad chef kan bidra till att anställda får återhämtning under arbetsdagen, visar studier bland annat av Lina Ejlertsson. 

Hur går det till?

– Uppfyller chefen den här checklistan för engagemang kan det främja medarbetarnas upplevelse av återhämtning. 

Om man inte har en engagerad chef - vad kan man göra då?

– Försök hitta en kollega som ger dig energi, en som du litar på och kan reflektera med. 

Läs mer:
Schaufeli's principer om engagerat ledarskap kan en läsa om här: Schaufeli W. Engaging leadership: how to promote work engagement? Frontiers in psychology

Lina Ejlertssons studier på Lunds universitet finns här.