Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

11 tips till dig som är ny som chef

Mer inflytande, personlig utveckling och bättre betalt. Att ta steget och bli chef kan vara lockande. Men det finns en del att tänka på innan du tackar ja till en chefstjänst och även under den första tiden. Psykologen Rocky Raber, som utbildat ledare i 30 år, ger sina bästa råd.
Ola Rennstam Publicerad 21 oktober 2020, kl 10:54
Ung kvinna ser fundersam ut omringad av frågetecken och utropstecken.
Har du blivit erbjuden en chefstjänst? Det finns en hel del att tänka på innan du tackar ja - och många fallgropar för den som är ny i chefsrollen. Foto: Shutterstock

1. Beredskap

Ställ dig frågan om du verkligen gillar att leda andra, varför du egentligen vill vara chef och vad som driver dig.

– Ta reda på vem din chef kommer att vara samt vem du kommer att leda. Finns det en historik som kan vara viktigt att känna till? Fråga dig hur väl rollen passar din privata situation - kommer den vara hållbar? säger Rocky Raber.

2. Rätt förutsättningar

Klargör hur ditt uppdrag ser ut och vad du går in i. Vilka uppgifter ingår i ditt ledarskap – på kort och på lång sikt. Hur ser organisationen ut, vilket är ditt mandat och dina befogenheter? Matchar dina värderingar organisationens?

– Ta reda på om du har förutsättningar att kunna uträtta något eller om det i själva verket är någon annan som vill lösa ett problem och använder dig. Vilka förväntningar finns på tjänsten? Har du har rätt kompetens och kommer du få utveckla den?

3. Skapa ett fungerande team!

Många chefer är bra på att leda individer i en grupp men man är ingen ledare om man inte kan leda en hel grupp.

– Satsar man bara på individer riskerar man att gå miste om mycket. Att vara chef handlar om att få individerna att bli ett välfungerande och kraftfullt team som har fokus på uppgiften, litar på varandra och vill varandra väl, säger Rocky Raber.

För att lyckas måste man – om man inte redan besitter den – skaffa sig kunskap om gruppdynamik.

– Är man inte intresserad av att få gruppen att komma samman och ha samma syn på sitt uppdrag, mål, roller och sättet att kommunicera och samarbeta kommer det bli tufft.

4. Anpassa ditt ledarskap

Se varje person och vad varje person behöver. Läs av signaler och använd din instinkt – inte minst viktigt nu när många av oss arbetar på distans. Stäm kontinuerligt av varje persons uppdrag, roll, mål och förväntningar så att alla vet att de jobbar med rätt saker och på rätt sätt. Bygg en kultur som främjar att människor är öppna och har respekt för oliktänkande.

– Varje person i gruppen ska lära sig att ta ansvar för det som händer och det är chefens ansvar att uppmuntra det. Se till att alla får möjlighet att tänka själva och fånga upp det. Vi behöver inte tänka lika, tvärtom ökar det kreativiteten i en grupp, säger Rocky Raber.

5. Förankra med din chef!

När du själv har kommit fram till hur du vill arbeta med din medarbetargrupp är det viktigt att förankrar det med din egen chef så du får uppbackning och även bygger den relationen.

6. Självkännedom

Att ha självkännedom och vara genuint intresserad av andra människor är nyckeln för att lyckas som ledare. Är du inte intresserad av att lära känna dig själv ska du tacka nej till chefsjobbet, anser Rocky Raber.

– Är du en person som är beroende av att vara omtyckt och få bekräftelse kan du råka illa ut. Dessutom kommer du inte få saker gjorda. Är du prestationsorienterad och saknar tålamod att vänta in andra kommer du att bli frustrerad. Det kan vara mycket känslor som ska hanteras, fråga dig själv om du är beredd att agera när det blir tufft, säger hon.

7. Du behöver inte vara perfekt!

Utveckla din självkännedom och kompetens kring egna styrkor, utvecklingsbara sidor, drivkrafter och behov. För att lyckas som chef måste du förstå dina styrkor och svagheter. Rocky Raber ger rådet att stanna upp minst en gång i veckan för att reflektera över vad som hänt, hur du agerade i en viss situation och hur du upplevde det.

– Ha inställningen att du inte behöver vara perfekt. Men arbeta med din medvetenhet kring vilka behov du har, hur du påverkar andra och hur du blir påverkad av omgivningen. Fråga dig om du kan säga nej till saker, eller alltid säga ja.

8. Skaffa ett bollplank!

För att orka vara ensam i de beslut som du ibland måste ta är det viktigt att ha någon att prata med. Det ger distans till det du gör och det du vill. Det kan vara någon i organisationen eller utanför som en mentor, coach eller en klok vän.

9. Bygg upp förtroende och ta tag i konflikter

Ta tag i konflikter direkt så de inte blir till en surdeg.

– Ingen gillar svåra samtal men det går att hitta tillvägagångssätt så att man gör det på ett mänskligt sätt, säger Rocky Raber.

Som chef bör du inte vara för nära medarbetarna i teamet eftersom det minskar din frihet att ta beslut, men du ska samtidigt inte vara för långt ifrån dem så du uppfattas som icke-närvarande.

– Din relation med gruppen är en balansgång och man måste förstå att alla har en roll att spela, chefen har en och medarbetaren en annan.

10. Kartlägg dina utmaningar!

Rocky Raber beskriver fyra typer av utmaningar: Uppåt, exempelvis ett oklart uppdrag från ledningen. Inåt i organisationen, till exempel i form av motstånd från enskilda medarbetare. Utåt – en stress att inte hinna leverera i tid till kunderna. Den fjärde utmaningen är att skapa balans mellan privat- och arbetslivet.

Ett annat dilemma är om du inte tror att förändringen ledningen vill att du ska genomföra är den bästa för verksamheten.

– Motivation måste komma inifrån. Var ärlig mot dig själv och ta en funderare på om du tror att du kan genomföra den trots att du inte är motiverad. Sen finns det alltid situationer där man kanske inte är helt överens men ändå måste vara lojal med rollen, säger Rocky Raber.

11. Det finns hjälp – om du kör fast

Ta hjälp. Diskutera med närmaste chef, ditt bollplank eller ett nätverk av andra chefer. Det finns situationer där man inte kommer vidare på egen hand.

– Glöm inte att Du är det viktigaste verktyg i ditt ledarskap, säger Rocky Raber.

Ledarskap

Ta kontroll över ditt kontrollbehov

En överdrivet detaljstyrande chef riskerar att göra medarbetarna passiva. Känner du dig träffad? Det går att få problemet under kontroll.
Publicerad 25 maj 2023, kl 06:00
Illustration där en hand styr medarbetare framför datorerna som en dockspelare.
Chefer är ofta samvetsgranna. När hjulen börjar snurra allt fortare kan dock ledarskapet övergå i kontrollbehov och detaljstyrning. Illustration: Colourbox.

Är du chefen som gillar att ha koll på detaljerna? Alltid har en minut över för dina medarbetare? Är strukturerad, fokuserad på att prestera, orolig för att det ska bli fel och avskyr att chansa? Då är du sannolikt en samvetsgrann person.
– Personlighetsdraget samvetsgrann är tätt förknippat med framgång och är vanligt hos chefer. Eftersom de här personerna presterar bra blir de ofta befordrade, säger Fredric Bohm, psykolog med fokus på ledarskap, attityder, konflikt- och förändringshantering.

Samvetsgrann inte samma som kontrollbehov

Fredric Bohm

Att vara samvetsgrann behöver i sig inte betyda att du också har ett kontrollbehov. Men om vi adderar en hög nivå av stress eller en dålig självkänsla och ångest och oro över att inte räcka till, då är det lätt att du börjar peta i detaljerna.
– Mixa någon som har en hög grad av samvetsgrannhet med hård press, se till att det går lite för fort, är lite för svårt och att insatserna är höga, att uppgiften handlar om liv eller död – ja, då kommer kontrollbehovet fram.
– Det ironiska är att eftersom de här personerna är noggranna och detaljfokuserade blir arbetet ofta bättre när de går in och rättar till, säger Fredric Bohm.


Sämre prestation med kontrollerande chef

Problemet – om du är chef – är att dina medarbetare upplever att du inte har något förtroende för dem. De blir passiva, slutar att ta egna initiativ och deras sunda förnuft slås ut. Fredric Bohm beskriver one minute-leadarship, eller en-minuts-chefen, där medarbetarna hela tiden vänder sig till chefen med frågan: ”Har du en minut?”

 – Varför gör de det? Jo, för att de inte vill ta besluten själva, och det gäller vilken liten skitfråga som helst, för de vet att chefen ändå kommer att gå in och ändra. Som chef kanske du upplever att du har den där minuten. Men det finns en gräns, du kan ju inte ha en minut hela tiden.

Emma Pihl

Emma Pihl, ledarskapskonsult, är författare till boken Let go! Bli fri från ditt kontrollbehov. Idén till boken var en forskningsstudie som fångade hennes intresse.

– Forskarna visade att alltför kontrollerande chefer gjorde att både medarbetare och organisationer presterade sämre. Och cheferna la tid på fel saker och brände ut sig, berättar hon.

Måttlig kontroll är förstås bra, poängterar Emma Pihl. Det är när behovet av kontroll tar makten och styr som det blir problem.
– En viss koll är positivt och för att få det lägger man sig till med rutiner. Men man måste vara vaksam på om kontrollrutinerna tar över och inte längre fungerar som ett stöd. När rädslan för att förlora kontrollen blir ett större problem än att missa det som man vill ha koll på, säger Emma Pihl.

Ökad stress triggar kontrollbehovet

En högre grad av hemarbete har stressat många chefer till att behöva hitta nya sätt att hålla koll, menar Emma Pihl. Många medarbetare upplever också nya sätt att bli kontrollerade, som att ständigt behöva vara uppkopplade och närvarande på chattar. På frågan om det är vanligare med kontrollerande chefer i dag än tidigare svarar psykolog Fredric Bohm både ja och nej.
– Det är inte vanligare att samvetsgranna personer befordras till chefer. Däremot har stressen och pressen på chefer ökat, vilket ju triggar kontrollbehovet.

En ytterligare komplikation är att ju högre upp i hierarkin du kommer som chef, desto mindre struktur finns det.
Är du hög chef är det mindre viktigt att du är bra på ditt jobb – som ju är anledningen till att du blev chef – och mer viktigt att vara visionär och kunna agera i det större sammanhanget – något som inte direkt är den samvetsgrannes bästa gren. Fredric Bohm betonar att det inte handlar om att dela in människor i bättre och sämre.
 – Samvetsgranna personer är superbra medarbetare, pålitliga, lojala och ansvarstagande. Men det går inte att vara bra på allt hela tiden, det måste man ha förståelse för.

Text: Ulrika Sundström

SÅ SLÄPPER DU TAGET


1. Bli medveten om hur du fungerar och när kontrollen leder till stress för dina medarbetare. Vidta åtgärder aktivt – det går att träna på att bli bra på att släppa kontrollen.

 2. Alternativet till kontroll är inte noll koll. Öva på systematisk desensibilisering – avtrubbning – genom att släppa kontrollen lite grand i taget och öka undan för undan.

3. Använd STOP-tekniken, Stanna, Tänk efter, Orientera, Planera. Leta upp situationer där du känner kontrollbehov och sätt klistermärken eller en notis i mobilen med STOP. Då hinner du tänka efter om du verkligen behöver ringa det där samtalet till it-avdelningen eller kolla säljavdelningens senaste avtal.

 4. Ha förståelse för att du är dålig på det här. Du kan inte vara bäst på allt men med envishet går det att träna bort ditt kontrollbehov.

5. Träna på att känna dig tillräcklig och tycka om dig själv, även vid bakslag, för att stärka din självkänsla.
Källa: Fredric Bohm och Emma Pihl.