Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

"Som chef måste du vakta vad du säger"

Svårigheten att få till förändring och att hans ord bedöms hårdare än tidigare. Det är två insikter Love Ekstam Ljusegren fått under sin första tid som chef inom försvarskoncernen Saab.
Ola Rennstam Publicerad 21 oktober 2020, kl 10:49
Fredrik Stehn
Love Ekstam Ljusegren är chef över en sektion på Saab som utvecklar mjukvara till bland annat JAS-plan. Som första linjens chef på Saab känner han att han har mycket ansvar men begränsat med befogenheter. Fredrik Stehn

Han drivs av att förändra, förbättra och effektivisera. Redan som nybliven mjukvaruingenjör kände Love Ekstam Ljusegren en rastlöshet och frustration över saker som kunde göras på ett smartare sätt. När han avancerade till mjukvarudesigner och teamledare inom Saab växte känslan inombords.

– Jag drev på för att få igenom förändringar som jag såg behövdes. När företaget gjorde en omorganisation uppmanade man mig att söka en chefstjänst, berättar han.

30 år gammal blev Love Ekstam Ljusegren chef över en sektion som utvecklar mjukvara inom hemliga försvarsprojekt med fokus på elektronisk krigföring. Mjukvaran hamnar i datorer i exempelvis Jas 39 Gripen och andra flygplan inom signalspaning men också inom radarvarning. I dag har han 22 medarbetare under sig.

Intresset för radarteknik föddes i lumpen och efter avslutade studier på KTH kom Love Ekstam Ljusegren för fem år sedan till Saab Surveillance i Järfälla utanför Stockholm. Att bli chef var egentligen inget han funderat på och som nybliven pappa till tvillingar var valet inte helt självklart. Han upplever att den nya positionen stundtals har varit ensam.

– Första tiden var det lätt att ta på sig för mycket jobb. Som ”minsting-chef” sitter man på mycket ansvar och ganska lite befogenheter vilket kan vara stressande. Det viktiga är att fokusera på vad man faktiskt kan göra.

Läs mer: 11 tips till dig som är ny som chef

– Mina tvillingar gör att jag inte orkar jobba hur mycket som helst och jag har insett att man får göra så gott man kan utifrån den tid man har. Som teamledare var jag van att ha koll på allt men det blir omöjligt när man har en så stor grupp som jag har. Jag jobbar mycket med att sätta gränser för mig själv.

Har det varit som du tänkt dig att bli chef?
Inte alls. Det har varit både svårare och lite lättare än vad jag trodde. Det har känts tungt när kompetenta personer har valt att sluta och när jag var ny i min roll tog jag det personligt.

– Men det har också varit lättare på det sätt att min tid är ganska fri och det är ingen som säger exakt vad jag ska göra. Visst, jag har självklart förväntningar på mig, men alla måsten som administration och liknande tar 25 procent av min tid.

Love Ekstam Ljusegrens viktigaste lärdom hittills är att han måste ändra sitt sätt att kommunicera.

– För mig har det alltid varit viktigare att säga vad jag tycker och tänker än att bli omtyckt. Den största skillnaden för mig jämfört med rollen som teamledare har varit att jag nu blir tolkad hårdare på mina ord och därför måste jag vakta vad jag säger. Det är otroligt svårt att vara tydlig gentemot 200 personer på samma gång, eftersom alla lyssnar på olika sätt. Det har skapat onödiga missförstånd, säger han.

Det finns många sätt att vara en bra chef på

Produkterna som Saab utvecklar är komplexa och avancerade – varje affär handlar om miljardbelopp. För att nå framgång måste medarbetarna hänga med i tekniken och ständigt kompetensutvecklas. Love Ekstam Ljusegren uppgift är att staka ut riktningen. Han återkommer till vikten av förändring och hur svår den är att få till.

– Min största utmaning är att förstå var vi bör gå tekniskt med våra förutsättningar och sedan få det att hända. Det räcker inte med att veta vad som borde hända om inte alla vet varför och vad deras del är. Jag trodde att sättet vi jobbar på skulle vara lättare att förändra.

Vilka egenskaper krävs för att lyckas som chef?
– 
Det finns många sätt att vara en bra chef på. På den här arbetsplatsen och på min nivå tror jag att det är jätteviktigt att förstå tekniskt vad medarbetarna håller på med. Det finns chefer som gör ett bra jobb utan den biten, men jag tror att de kan få svårt med att få till förändringsarbetet.

Saab-koncernen har många ben. Inom de olika affärsområdena ryms bland annat tillverkning av granatgeväret Carl Gustaf, stridsflygplanet Jas 39 Gripen och radarsystem för elektronisk krigföring. Enligt Saabs uppförandekod får ingen försäljning av krigsmateriel ske till krigförande länder, men företaget har upprepade gånger kritiserats av Svenska Freds för att bolagets produkter används i väpnade konflikter. Love Ekstam Ljusegren är medveten om att företagets verksamhet inte passar alla.

Jag har inga som helst problem med de produkter som Saab tillverkar, däremot är det viktigt att diskutera ämnet vid nyanställningar. Jag frågar alltid kandidaterna hur de tänker kring vad våra produkter används till. Jag vill att de ska veta vad de ger sig in på, även om vi på min avdelning snarare jobbar med våldshämmande produkter.

Love Ekstam Ljusegren

Ålder: 32

Yrke: Sektionschef på Saab Surveillance i Järfälla

Vad har chefsrollen gett dig?
– Insikten om hur mycket ledarskap som krävs för att ta oss i en riktning som är bra. Det har varit viktigt för mig att inse hur svårt det är att vara ledare.

Ledarskap

Därför mår unga chefer dåligt

Unga chefer upplever sin arbetsmiljö och psykiska hälsa som sämre än äldre chefer. Det visar ny forskning – som resulterat i en guide med tips för att stötta unga ledare.
Publicerad 11 oktober 2023, kl 10:42
Man hänger bredvid kvinna med tablet.
En ny guide med tips ska stötta unga chefer för till en bättre arbetsmiljö och psykisk hälsa. Bild: Colourbox

Många unga chefer går igenom ett stålbad i början av sina karriärer.

Susanne Tafvelin

– Prövningen i chefsrollen blir tuffare än för äldre, eftersom det sticker ut från normen att chefen är en äldre person med erfarenhet. Det gör att unga chefer ställer väldigt höga krav på sig själva och strävar efter att visa sig dugliga i en ”senior roll”, säger Susanne Tafvelin, projektledare för forskningsstudierna vid Umeå universitet och Karolinska institutet.

I forskningen ingår intervjuer med chefer i åldern 19-29 år. Forskarna har kartlagt samspelet mellan deras arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Resultaten visar att yngre chefer i högre grad än äldre chefskollegor uppger att de är mer stressade och utmattade. De upplever också chefsrollen som otydlig och mer känslomässigt krävande.

– Vi ser brister i arbetsmiljön som orsaker till den psykiska ohälsan. Många upplever till exempel att det är känslomässigt svårt med personalfrågor och att de saknar stöd i organisationen.

"Viktigt våga pröva, misslyckas och be om hjälp"

Forskningsprojektet har utmynnat i en guide med konkreta tips till unga chefer och till organisationer som vill förebygga ohälsa bland sina yngre chefer.

– Flera tips handlar om hur viktigt det är att ge unga chefer stöd. Det bästa är när det finns en närmaste chef eller HR-avdelning i närheten, så att det går snabbt och lätt att fråga om hjälp. Äldre chefer skulle också kunna vara mentorer och dela med sig av chefs- och livserfarenheter.

Andra åtgärder kan handla om att ha ordentliga introduktionsprogram för unga chefer, så att de successivt kommer in i sin roll. Och att skapa en trygg organisationskultur där det finns utrymme att våga pröva, misslyckas och be om hjälp.

I enkätundersökningen kom det fram dystra uppgifter om hur det är att vara ung chef. Men när forskare därefter intervjuade unga chefer förändrades bilden.

– Vi märkte att unga chefer har ett stort driv och en vilja att utvecklas. Jag hoppas att våra tips kan underlätta för unga chefer att använda sin potential.

Text: Kristina Karlberg

4 framgångsfaktorer

  • Ge kontinuerlig och konstruktiv feedback till mindre erfarna chefer.
  •  Gör chefsrollen så tydlig som möjlig: vilket ansvar och mandat som ingår och vilka förväntningar som finns.
  • Hjälp unga chefer att hitta en balans mellan att vilja framåt och att stanna upp och lära.
  •  Utforma stödsystem, till exempel mentorskap, till unga chefer.

Guiden finns att ladda ner på Umeå universitets hemsida.

 

Vad är din största utmaning som ung chef?

Jenny Felldin, 29, Head of transformation, Tietoevry.

Jenny Felldin

– Att inte springa på för fort, utan hinna reflektera innan jag tar mig an nya uppgifter. För mig handlar det om att hitta en bra balans. Uppgifterna får inte bli övermäktiga, samtidigt som jag vill utmanas och utvecklas. Med ökad självinsikt har jag lagt ett inplanerat avbrott efter varje arbetsdag då jag tränar eller gör någon annan aktivitet. Det hjälper mig att få distans till arbetet och lättare kunna avgöra vilka uppgifter som kan vänta.

 


Måns Sjögren, 28, it-chef, Gpa flowsystem.

Måns Sjögren

– Det är det klassiska dilemmat, att jag som ung chef i högre grad känner ett behov av att bevisa något och få respekt. Nu har jag arbetat på företaget i tio år och dem jag arbetar nära vet vad jag kan, då känns min roll mer naturlig.

Men när jag möter personal från andra avdelningar eller nya konsulter kan det vara svårare att få samma mottagande. Många förväntar sig att det ska vara en äldre person som är den beslutsfattande chefen.


Moa Crantz, 29, områdeschef, Manpower matchning.

Moa Crantz

– Bristen på erfarenhet. Jag hamnar ibland i situationer när jag snabbt måste hitta lösningar där och då. Det kan till exempel handla om personalfrågor. Då saknar jag åren med erfarenheter från liknande situationer.

För mig är det en trygghet att jag alltid kan ringa någon av mina chefskollegor om jag behöver råd. De har hjälpt mig in i chefsrollen. Jag hoppas att jag kommer att kunna stötta nya unga chefer på liknande sätt.