Hoppa till huvudinnehåll
Jobbrelationer

Chefer mesta mobbarna

Mobbning på jobbet är ett växande problem. Ohälsotalen på grund av detta ökar kraftigt. I drygt hälften av fallen är det chefen som är mobbaren.
Publicerad 17 januari 2017, kl 11:24
Kvinna sneglar bakåt mot personer som viskar.
Mobbning på jobbet ökar och det är chefer som mobbar mest. Foto: Colourbox

Mellan 2011 och 2015 ökade anmälningarna av arbetssjukdom på grund av organisatoriska och sociala faktorer med 77 procent visar statistik från Arbetsmiljöverket. Generellt brukar man säga att kolleger och chefer står för hälften var av mobbningen. Färsk statistik visar en viss övervikt för chefer.

– Sverige har länge ansetts som ett land där det är kollegerna som mobbar, inte att det är ett chefsproblem. Siffrorna har varit ifrågasatta, man har trott att de stämmer bättre i mer hierarkiska samhällen. Det intressanta är att ju värre mobbningen är desto vanligare är det att chefen är inblandad, säger Stefan Blomberg, psykolog, specialiserad på mobbning på jobbet.

Ohälsotalet på grund av mobbning ökar, enligt Arbetsmiljöverket har nära en tiondel, nio till tio procent, varit utsatta för kränkande särbehandling.  Stefan Blomberg pekar också på ett stort mörkertal, benägenheten att anmäla har nämligen inte ökat.

– När folk köps ut på grund av att de blivit mobbade, då är det alltid chefer inblandande, säger han.

Mobbning är komplext. Stefan Blomberg beskriver det som ”de tusen nålstickens tortyr”. I början är det ganska diffust. Det kan till exempel vara att man inte blir lyssnad på, eller blir särbehandlad på olika sätt, till exempel att man får tråkigare arbetsuppgifter.

Hans definition av fenomenet är att kränkande och negativ behandling upprepas över tid. Små subtila händelser börjar bilda ett mönster. När den utsatte sedan hamnar i underläge är mobbningen ett faktum. Till exempel kan det vara flera mot en eller en mot en. En chef kan också vara mobbad, om alla går ihop mot chefen.

Mobbning är oftast resultatet av bristande ledarskap. Enligt Stefan Blomberg finns två typer av chefer som mobbar. Den passiva chefen som varken syns eller hörs och som sitter av tiden och den auktoritära chefen som blir provocerad.

– Det vanligaste scenariot när det är chefen som börjar mobba är en duktig, driven och skärpt medarbetare som chefen känner sig hotad av.

Ett annat vanligt fall är konflikter mellan kolleger som urartar. Det kan handla om en skitsak från början men efter ett tag hamnar någon i underläge. Om den drabbade går till chefen och denne inte tar detta på allvar, då dras hen in i detta.

– Chefen har makten att sätta stopp och har arbetsmiljöansvaret, säger Stefan Blomberg.

Om inget händer och den mobbade vänder sig till chefens chef eller till HR-avdelningen så förvärras ofta situationen. Den chef som inte axlar ledaransvaret på ett bra sätt börjar tycka att medarbetaren är jobbig och illojal. Och mobbningen trappas upp. Det vanligaste när det är fråga om allvarlig mobbing är att den drabbade måste lämna arbetsplatsen.

Så vad är ditt råd till den som blir mobbad av chefen?
– För det första ska man fråga sig vad man arbetar i för typ av organisation. Om sådana här frågor inte tas på allvar så hanteras frågan ofta på ett dåligt sätt och problemen trappas upp. I det fallet är det bättre att se sig om efter ett annat jobb och ligga lågt under tiden

– Är det däremot en organisation som tar psykosocial arbetsmiljö på allvar så kan man lyfta frågan ovanför närmsta chef eller till HR-avdelningen samt ta hjälp av fack, skyddsombud och företagshälsovård. 

Text: Cajsa Högberg