Hoppa till huvudinnehåll
Jobbrelationer

Chefer mesta mobbarna

Mobbning på jobbet är ett växande problem. Ohälsotalen på grund av detta ökar kraftigt. I drygt hälften av fallen är det chefen som är mobbaren.
Publicerad 17 januari 2017, kl 11:24
Kvinna sneglar bakåt mot personer som viskar.
Mobbning på jobbet ökar och det är chefer som mobbar mest. Foto: Colourbox

Mellan 2011 och 2015 ökade anmälningarna av arbetssjukdom på grund av organisatoriska och sociala faktorer med 77 procent visar statistik från Arbetsmiljöverket. Generellt brukar man säga att kolleger och chefer står för hälften var av mobbningen. Färsk statistik visar en viss övervikt för chefer.

– Sverige har länge ansetts som ett land där det är kollegerna som mobbar, inte att det är ett chefsproblem. Siffrorna har varit ifrågasatta, man har trott att de stämmer bättre i mer hierarkiska samhällen. Det intressanta är att ju värre mobbningen är desto vanligare är det att chefen är inblandad, säger Stefan Blomberg, psykolog, specialiserad på mobbning på jobbet.

Ohälsotalet på grund av mobbning ökar, enligt Arbetsmiljöverket har nära en tiondel, nio till tio procent, varit utsatta för kränkande särbehandling.  Stefan Blomberg pekar också på ett stort mörkertal, benägenheten att anmäla har nämligen inte ökat.

– När folk köps ut på grund av att de blivit mobbade, då är det alltid chefer inblandande, säger han.

Mobbning är komplext. Stefan Blomberg beskriver det som ”de tusen nålstickens tortyr”. I början är det ganska diffust. Det kan till exempel vara att man inte blir lyssnad på, eller blir särbehandlad på olika sätt, till exempel att man får tråkigare arbetsuppgifter.

Hans definition av fenomenet är att kränkande och negativ behandling upprepas över tid. Små subtila händelser börjar bilda ett mönster. När den utsatte sedan hamnar i underläge är mobbningen ett faktum. Till exempel kan det vara flera mot en eller en mot en. En chef kan också vara mobbad, om alla går ihop mot chefen.

Mobbning är oftast resultatet av bristande ledarskap. Enligt Stefan Blomberg finns två typer av chefer som mobbar. Den passiva chefen som varken syns eller hörs och som sitter av tiden och den auktoritära chefen som blir provocerad.

– Det vanligaste scenariot när det är chefen som börjar mobba är en duktig, driven och skärpt medarbetare som chefen känner sig hotad av.

Ett annat vanligt fall är konflikter mellan kolleger som urartar. Det kan handla om en skitsak från början men efter ett tag hamnar någon i underläge. Om den drabbade går till chefen och denne inte tar detta på allvar, då dras hen in i detta.

– Chefen har makten att sätta stopp och har arbetsmiljöansvaret, säger Stefan Blomberg.

Om inget händer och den mobbade vänder sig till chefens chef eller till HR-avdelningen så förvärras ofta situationen. Den chef som inte axlar ledaransvaret på ett bra sätt börjar tycka att medarbetaren är jobbig och illojal. Och mobbningen trappas upp. Det vanligaste när det är fråga om allvarlig mobbing är att den drabbade måste lämna arbetsplatsen.

Så vad är ditt råd till den som blir mobbad av chefen?
– För det första ska man fråga sig vad man arbetar i för typ av organisation. Om sådana här frågor inte tas på allvar så hanteras frågan ofta på ett dåligt sätt och problemen trappas upp. I det fallet är det bättre att se sig om efter ett annat jobb och ligga lågt under tiden

– Är det däremot en organisation som tar psykosocial arbetsmiljö på allvar så kan man lyfta frågan ovanför närmsta chef eller till HR-avdelningen samt ta hjälp av fack, skyddsombud och företagshälsovård. 

Text: Cajsa Högberg

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Jobbrelationer

7 sätt att bli en bättre talare

Rösten är vårt viktigaste uttrycksmedel för att skapa förtroende och motivation. Här är sju tips för att bli en bra talare – och behålla publikens intresse genom hela presentationen.
Publicerad 15 februari 2024, kl 06:04
Tecknad illustration av en kvinna i en talarstol som pratar inför publik.
Att tala inför folk kan kännas svårt. Här är 7 tips hur du använder din röst för att skapa förtroende och motivation. Illustration: Colourbox.

1.  HITTA RÄTT TEMPO

Karismatiska talare pratar ofta i ett lite snabbare tempo än normalt, vilket får dem att låta passionerade och självsäkra. Att hitta balansen kan dock vara svårt. Talar du för snabbt kan du låta nervös eller stressad, talar du för långsamt kan du låta uttråkad eller nonchalant.

 

2.  VÅGA VILA I PAUSEN

 Undvik utfyllnadsord som ”ööh” och ”liksom”. De stjäl fokus och du riskerar att åhörarna tappar intresset. Att i stället våga landa i pauser inger en känsla av självförtroende och ger lyssnarna möjlighet att processa det du sagt.

 

3. SPELA IN DIG SJÄLV

För att kunna jobba med din röst måste du lära känna den. Spela in dig själv och lyssna på hur du låter. Ge dig själv feedback, både positiv och negativ. Tänk på hur du använder melodi och tempo. Låter du uttråkad, nervös eller självsäker?

 

4. VÄRM UPP RÖSTEN

Värm upp rösten varje morgon för att få en god rösthälsa och bättre talteknik. En enkel övning är att använda ljudande konsonanter. Ta ett djupt andetag genom näsan och ljuda ut ett ”V” på ton tills luften tar helt slut. Det spelar ingen roll vilken ton du väljer, men du kommer att låta ungefär som en dammsugare. Repetera övningen tre gånger.

 

5. ANVÄND RÖSTENS VERKTYGSLÅDA

Tempo, talmelodi, paus, volym, tonalitet och betoning. Det är några av de verktyg du kan jobba med för att låta mer indragande och skapa dynamik när du pratar.

 

6. ANVÄND HÄNDERNA

Människor som pratar med händerna upplevs som mer trovärdiga. Gestikulera för att poängtera de ord som är viktigast. Tänk på att rörelserna ska kännas naturliga, inte överdrivna – spara dina ”jazzhands” till aw:n.

 

7. TALA PASSIONERAT

Det handlar inte bara om vad du säger – utan om hur. Håll en hög energinivå – tala med passion och ha ett öppet, självsäkert kroppsspråk. Då kan du få vem som helst att bli intresserad av vad du har att säga. Att låta det minsta ointresserad eller osäker smittar av sig på stämningen.

 

FÄLLOR ATT SE UPP MED!

Undvik att dricka kaffe, te och annat vätskedrivande precis innan presentationen, det torkar dessutom ut stämbanden. Känner du dig trött i rösten eller är hes ska du absolut inte viska – det skadar rösten mer. Känner du dig ofta trött i rösten bör du kontakta en sång[1]pedagog som kan hjälpa dig att hitta rätt talteknik.

Text: Vera Viksten

KÄLLA: Cecilia Brändström, röstcoach