Hoppa till huvudinnehåll
Jämställdhet

Svårt att få gehör hos DO

I fjol avslutade Diskrimineringsombudsmannen, DO, 1 829 ärenden. Av dem valde myndigheten att driva 17 stycken till domstol, det vill säga mindre än en procent.
Lina Björk Publicerad 17 februari 2014, kl 12:35
DO
Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg. DO

Antalet anmälningar från personer som sig känt sig diskriminerade ökade förra året.  Sammanlagt fick DO in 1 827 ärenden, jämfört med 1 559 året dessförinnan . Av de ärenden som kom in utredde myndigheten ungefär en fjärdedel och gick vidare med 17 ärenden i domstol.  

Att DO fått in fler ärenden 2013 jämfört med 2012 beror till en viss del på en anmälan om diskriminering på grund av kön och etnicitet som SAS kabinpersonal lämnade in mot Unionen och sin arbetsgivare.  Eftersom personerna anmälde både fackförbundet och arbetsgivaren registrerades det som 218 ärenden.

Allra vanligast är att anmäla diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. På andra plats kommer kön strax före funktionsnedsättning.

För att DO ska driva ett ärende går man igenom ett antal kriterier. En fördel är om ärendet tangerar ett prioriterat område eller gäller en rättsfråga som inte har prövats i domstol.

Den vanligaste orsaken till att ett ärende avslutas är att DO beslutar att inte inleda en utredning, sammanlagt har 887 ärenden avslutats på det viset förra året. Vanligt är också att diskrimineringen är svår att bevisa eller att diskrimineringslagen inte går att tillämpa på ärendet.

Ytterligare en orsak är att det i första hand är facket som ska företräda sina medlemmar. En del av fallen som avslutades 2013 överlämnades därför åt facket.
 

Etnisk tillhörighet

 752

Funktionsnedsättning

 401

Kön

 492

Könsidentitet eller könsuttryck

 22

Missgynnande i samband med föräldraledighet

 43

Religion eller annan trosuppfattning

 108

Sexuell läggning

 28

Ålder

 256

Diskrimineringsgrund saknas/Okänd

 244

Totalt*

 2 346

 

Anmälan kan beröra flera diskrimineringsgrunder