Hoppa till huvudinnehåll
Hälsa

Så orkar du jobba under pollensäsongen

Äntligen vår! Eller? Hundratusentals svenskar har så kraftig pollenallergi att de har svårt att klara av jobbet. Då kan det vara fint med en förstående arbetsgivare.
David Österberg Publicerad 18 april 2019, kl 11:55
Kvinna på kontor snyter sig och ser besvärad ut.
Vanligast är att man är allergisk mot pollen från björk eller gräs, men det finns många andra träd och växter som kan ge besvär. Foto: Shutterstock

Kliande ögon, rinnande näsa och hosta. Pollensäsongen är här och runt 2,5 miljoner svenskar känner av sin allergi.

– Det handlar om allt från väldigt lindriga symptom till att man knappt kan gå ut. Majoriteten av oss ligger någonstans mittemellan, och får influensaliknande symptom. Ofta sover man dåligt, bland annat för att slemhinnorna svullnar igen. Man kan också känna sig ledsen, lättirriterad och deprimerad, säger Åslög Dahl, forskare vid Göteborgs universitet och pollenexpert.

Det bästa sättet att minska besvären är att använda läkemedel. Maritha Sedvallson, förbundsordförande för Astma- och allergiförbundet, betonar vikten av att ta medicinen i tid.

– Tyvärr vet jag av egen erfarenhet att man lätt glömmer eller tänker att i år kommer det nog att gå bättre, att det blir en lätt pollensäsong. Men ett vuxet och klokt beteende är att sätta in sina läkemedel mot pollenallergi i god tid innan besvären kommer.

Pollenprognoser och pollenrapporter gör det lättare att medicinera förebyggande. Med hjälp av dem kan man dessutom planera sin vardag.

– Om man har möjlighet är det bra att planera arbetet utifrån när allergin är som värst, så att man inte behöver utföra de mest koncentrationskrävande uppgifterna då. Att resa någonstans, exempelvis till fjällen, nära havet eller stora sjöar, kan också hjälpa. Pollenrapporten bidrar också till att öka medvetenheten om sjukdomen – många vet inte att de har en allergi, säger Åslög Dahl.

För många pollenallergiker kan det vara svårt att prestera som vanligt på jobbet när allergin är som värst. Maritha Sedvallson efterlyser förstående hos arbetsgivarna.

Allergi viftas ofta bort som lite känslighet som går över med en tablett

– Att visa hänsyn och förståelse löser många problem. Att fråga hur det går, erbjuda möjligheten att arbete hemifrån, undvika att ha fönstren öppna, ha rena filter i ventilationen och kanske ställa en luftrenare vid personens arbetsplats är bra tips.

Vilken förståelse har arbetsgivare generellt för de besvär en pollenallergiker har?
– Jag skulle säga att det hänger på vilken kunskap som finns hos arbetsgivaren. Men det finns generellt sett för lite kunskap om allergi i samhället. Allergi viftas ofta bort som lite känslighet, något man själv väljer att ta till för att slippa undan något eller symptom som går över med en tablett med antihistamin. Sådana inställningar kan upplevas rent kränkande.

Är det okej att sjukskriva sig på grund av pollenallergi?
– Är det okej att sjukskriva sig för influensa? En mindre andel av de personer som har pollenallergi har kraftiga symptom trots att de medicinerar för fullt och kan då behöva stanna inomhus och vila.

Både Maritha Sedvallson och Åslög Dahl vill se fler mätstationer för pollen i Sverige. Åslög Dahl har ägnat en stor del av sitt 40-åriga yrkesliv åt att få politiker att förstå värdet av pollenprognoser.

– Pollenrapporten och pollenprognosen är representativa för förhållanden inom 50–70 meters radie från mätstationen. Pollenhalten hänger bland annat samman med klimatförhållandena på en viss plats, närheten till vatten och hur mycket skog eller jordbruk som finns.

Maritha Sedvallson efterlyser dessutom bättre allergivård i hela landet. Då skulle de 200 000 svenskar som har behov av allergivaccin kunna få behandling.

– Det skulle göra att även de kan ha ett väl fungerande liv under sommarsäsongen, säger hon.

3 råd till dig med pollenallergi

  • Följ pollenrapporten. Den gör det enklare att ta medicin i rätt tid.
  • Häng alltid tvätten inomhus under pollensäsongen och håll fönstren stängda under dagtid.
  • Om du motionerar utomhus är det bra att göra det under tidig morgon eller kväll. Då är pollenhalterna lägre.
Hälsa

Smutsig luft ökar sjukskrivningar

Fler blir sjuka från jobbet under veckor med högre luftföroreningar. Det visar en världsunik studie på yrkesarbetande stockholmare.
Elisabeth Brising Publicerad 21 februari 2024, kl 06:03
En man med portfölj och gasmask samt skorstenar och bilar.
Sämre luft - fler sjukskrivningar: Ny studie visar alarmerande samband. Foto: Colourbox.

Luftföroreningar orsakar inte bara stort lidande. Dålig luft kostar dessutom pengar i form av fler korta sjukskrivningar. Det visar en ny studie på arbetande vuxna i Stockholm. 

– Varje ökning med 10 mikrogram skadliga partiklar per kubikmeter ökar risken för sjukskrivning med 8,5 procent dagarna efter, säger Johan Sommar, forskare i folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet. 

Ökar luftvägsinfektioner

Johan Sommar.
Johan Sommar. Foto: Umeå universitet.

De partikelrelaterade utsläppen i en storstad motsvarar enligt studien hela fyra procent av alla korttidssjukskrivningarna. 

– Det är en stor andel och betydligt större än vad man tidigare trott, säger Johan Sommar. 

Det är sedan tidigare välkänt att ökningar i lokala halter av luftföroreningar leder till fler akutintag för personer med astma och KOL. Men färre har studerat hur utsläppen påverkar mindre infektioner som förkylningar. 

Skitig luft trycker ner immunförsvaret

Studien är världsunik eftersom få länder har liknande data att analysera. Johan Sommar och hans kollegor har samkört statistik på korttidssjukskrivningar från Statistiska Centralbyrån med Stockholms kommuns mätningar av partikelhalter under tio års tid.

Varför blir man lättare sjuk dagarna efter att man utsatts för något sämre luft?

– Luftvägsinfektioner blir vanligare då föroreningarna trycker ner immunsystemet och gör det svårare att bekämpa virus.

Vägtrafik och industri orsaker

Skadliga partiklar kommer främst från avgaser från förbränningsmotorer i vägtrafik och industri. Men det är också små partiklar som rivs upp från slitage med bildäck på asfaltsvägar. I andra länder är även eldning av trä och kol en stor luftförorenare.

Var i landet ska man jobba om man vill undvika luftföroreningar?

– Det är komplicerat att svara på. Det går inte på individnivå att säga att en person får bättre hälsa av att bo i en mindre stad, men i en större population kommer befolkningen att få mindre hälsoproblem om halterna skadliga partiklar minskar, säger Johan Sommar.

Mycket föroreningar i Sverige kommer också in söderifrån från Europa. Det gör att halterna av partiklar totalt kan vara högre i Malmö än i Stockholm trots att Malmö är mindre trafikerat. 

– Men lokal trafik och förbränning verkar samtidigt ha en viktigare påverkan på hälsan än luften från andra länder, säger Johan Sommar. 

Renare luft norröver

Norra Sverige har generellt sett bättre luftkvalitet än södra delarna. Mindre samhällen har renare luft än större. Inomhusluften är renare än luften utanför. Men jobbar du vid en väg kommer luften på kontoret vara påverkad av det även i ett mindre samhälle. 

– Eftersom våra byggnader är ventilerade så påverkas vi även inomhus av luftföroreningarna i omgivningsluften, säger Johan Sommar. 

Vad kan man göra åt det här som anställd?

– Om man har har astma eller hjärt-kärlproblem kan man undvika trafikerade gaturum under vissa tider, som rusningstrafik, för att minska sin exponering säger Johan Sommar. 

Ska känsliga inte cykla till jobbet i Stockholm?

– De kan välja en färdväg till jobbet som minskar exponeringen. Men med de luftföroreningshalter vi har i Sverige så blir nyttan av den fysiska aktiviteten vid cykling större än hälsoeffekterna av den exponeringen. 

Påverkar folkhälsa och arbetsliv

Johan Sommar hoppas hans studie kommer till användning för att beräkna sjukligheten i samband med luftföroreningar, men också hälsovinsten för olika åtgärder som minskar exponeringen. 

På samma sätt som en ökning av partiklar snabbt ökar sjukskrivningarna kan en minskning av partiklar snabbt påverka folkhälsan till det bättre påpekar han. 

– Effektiva redskap är miljözoner, förbud mot dubbdäck lokalt liksom att separera högtrafikerade bilvägar från gång- och cykeltrafik, bostäder och arbetsplatser, säger Johan Sommar. 

Andra sätt att förbättra luften är att låta träd stå kvar och att plantera fler löv- och barrträd i städer.

Läs studien: Increase in sick leave episodes from short-term fine particulate matter exposure: A case-crossover study in Stockholm, SwedenEnvironmental Research.

7 miljoner dör i förtid av smutsig luft

Svensk luft är trots dess hälsopåverkan renare än i de flesta andra länder. Under de senaste tjugo åren har också Stockholms luft förbättrats, vilket förbättrat barnens lunghälsa enligt studier. Ändå beräknas luftföroreningar i Sverige bidra till 7 600 för tidiga dödsfall varje år. 

På global nivå väntas 7 miljoner människor dö i förtid varje år på grund av luftföroreningarna, enligt WHO. Delhi i Indien har sämst luft bland städerna i världen. 

Städerna med sämst luft i Europa
Novo Sachs, Polen 
Cremona, Italien
Slavonski Brod, Kroatien

Städerna med renast luft i Europa
Umeå, Sverige
Tammerfors, Finland 
Funchal, Portugal