Hoppa till huvudinnehåll
Hälsa

Pendling – så påverkar det din hälsa

Mer stress, sämre sömn och större risk att din relation kraschar? Att pendla till jobbet kan påverka din hälsa och ditt liv negativt. Det här har påvisats i flera studier.
Oscar Broström Publicerad 21 april 2022, kl 06:00
Bilkö.
Att pendla till jobbet kan ha en negativ inverkan på din hälsa. Claudio Bresciani/TT

Det är nog få personer som uppskattar att pendla till jobbet (åtminstone om man bortser från personer som exempelvis cyklar, går eller springer). Och det finns fog för att ogilla den långa resan med bil, buss eller tåg. Enligt flera studier finns det samband mellan lång pendlingstid och negativ inverkan på hälsan och livet.

Flera studier påpekar dock att det är just samband och slår inte fast att det är just pendlingstiden som orsakat denna hälsoinverkan.

Mer stress

Flera studier har visat att det finns ett samband mellan lång pendling och högre stress. Enligt en studie från Lunds universitet 2016, är det bland annat förseningar, trängsel och bilköer som bidrar till att stressen går upp. Och ju längre du pendlar, desto sämre mår du.

Sämre socialt liv

En amerikansk studie har visat på ett samband mellan lång pendlingstid och färre sociala aktiviteter. Den som har en längre pendling till jobbet orkar eller hinner inte med aktiviteter – till exempel att träffa vänner – som även de kräver någon form av pendling.

Ett liknande resultat fann även forskarna vid Lunds universitet i studien från 2016. Socialt deltagande och generellt förtroende för andra människor var lägre hos bilpendlare än hos kollektivpendlare och aktiva pendlare och minskade dessutom ju längre pendlingstiden var för bilpendlarna.

Sömnstörningar

Det finns även samband mellan pendling och sämre sömn. En koreansk studie av nästan 29 000 arbetande personer visade att både män och kvinnor med långa pendlingstider och långa arbetsdagar upplever sömnproblem. Det här sambandet nämns också i andra studier av pendling och hälsa.

Mer missnöje med ens jobb

Om du har en lång pendlingstid till arbetsplatsen påverkas din attityd till ditt jobb negativt. Det var resultatet i en studie gjord vid University of West England i Bristol. Studien visade att upplevelsen av pendlingen ”spillde över” på hur människor kände sig och presterade på jobbet och i hemmet.

Fysisk inaktivitet och högre blodtryck

Amerikanska forskare undersökte kardiovaskulära risker med att pendla med bil eller kollektivt och fann att personer med lång pendlingstid hade högre blodtryck och rörde på sig mindre.

Hot mot parrelationer?

En svensk studie från 2011 visade att par som pendlar långt till sina respektive jobb, i högre utsträckning separerar jämfört med par som inte har en lång pendling.

Hälsa

Pollenallergi på jobbet - så påverkas arbetsförmågan

30 procent av svenskarna har pollenallergi och det påverkar arbetsförmågan för många. Men det finns knep för att hejda symtomen och stötta snörvliga kollegor – som hemarbete, klädvårdsrulle och stopp för ytterkläder i kontorslandskapet.
Elisabeth Brising Publicerad 15 april 2024, kl 06:05
Pollenallergi Foto: Shutterstock
Pollensäsongen är prövande för många svenskar och det påverkar arbetet. Men det finns sätt att stötta allergiska kollegor under pollensäsongen. Foto: Shutterstock

Pollensäsongen är i full blom i södra Sverige och rör sig nu snart uppåt. Våren kommer inte bara med solsken, utan också med snuva, rinnande ögon och trötthet för många svenskar. Och det påverkar arbetslivet. 

Karin Neuhaus, generalsekreterare, Astma- och allergiförbundet.
Karin Neuhaus. Foto: Astma- och allergiförbundet

Det finns personer med besvärlig pollenallergi på i stort sett alla arbetsplatser, säger Karin Neuhaus, generalsekreterare på Astma- och allergiförbundet.

Kan pollenallergi påverka arbetsförmågan? 

– Ja, det vet vi att den gör. Studier visar att många har stora besvär som kan pågå under väldigt lång tid, till skillnad från en förkylning. Pollen finns inte bara när det ligger drivor på gatan, säger Karin Neuhaus. 

Enligt Astma- och allergiförbundets medlemsundersökningar leder pollenallergin sällan till sjukfrånvaro, utan snarare till sjuknärvaro.

Hur påverkar pollenallergi arbetsförmågan?

– Man går till sitt arbete men mår dåligt. Det finns också cirka tio procent av de allergiska som får oerhört tuffa och svåra symtom, säger Karin Neuhaus.

Vad kan man göra för att klara av att jobba trots allergin?

– Vi talar om att börja pollenpreppa, att börja medicinera i god tid innan det är dags för de pollensorter du reagerar mot. 

Tips för att stötta allergiska kollegor

Andra råd är att stänga fönstren, inte vädra dagtid, byta kläder när man kommer hem och skölja ur håret innan man sätter sig i soffan.

Får man vara sjukskriven för pollenallergi?

– Det ska läkare avgöra. Det finns de med svår allergi som behöver bli sjukskrivna, som står i kö till immunterapi till exempel. Men det vanligaste är att man går till jobbet, men mår dåligt, underpresterar och kanske inte orkar riktigt hela dagen. Ofta är det ett svårt beslut att sjukskriva sig. 

Hur kan man hjälpa allergiska kollegor?

– Tänk på att du drar med dig pollen inomhus. Det kan vara trevligt att erbjuda en klädvårdsrulle på jobbet för att minska både pollen och pälsdjurshår på arbetsplatsen. Använd klisterrullen även om du inte är allergiker. Häng också av alla ytterkläder i utrymmen för det och ta inte med dem in på arbetsplatsen.

Underlätta för medarbetare med pollenallergi

Icke-allergiker som älskar våren vill gärna omedelbart börja öppna fönster, gå ut och fika eller ordna en härlig picknick i gröngräset. Men då kommer kanske inte den pollenallergiska kollegan att vilja hänga på – värt att tänka på enligt Karin Neuhaus.

Hur kan chefer underlätta för medarbetare med pollenallergi?

– Ta pollenallergi på allvar och förstå att vissa har det tufft under lång tid. Du kan underlätta mycket med ökad möjlighet till hemarbete, om det går. Påminn också gärna allergiker om att pollenpreppa med tabletter innan säsongen kommer i gång, det hjälper upp kroppens motstånd. 

Många tror att de blir trötta av pollenmediciner men så är det inte längre. Däremot kan man bli trött av allergin om man inte medicinerar ordentligt. 

Ökar pollenallergierna?

– Ja, det finns vissa studier som tyder på det. Vi får fler allergener med ett förändrat klimat med nya pollensorter och längre pollensäsonger. Utsätts du för björkpollen i åtta veckor i stället för i fyra upplever du kanske mer besvär. Pollen påverkar också de med grundastma. Astmatiker som har allergi blir ofta sämre av pollen i kombination med luftföroreningar. 

Om pollenallergi
Ungefär 30 procent av svenskarna är känsliga för pollen, men i olika grad och för olika sorter. Cirka tio procent av pollenallergikernas har så svår allergi att de behöver specialisthjälp som till exempel immunterapi. 

Symptomen är rinnande ögon och näsa samt klåda i ansiktet. Trötthet och huvudvärk är också vanligt. 

De flesta är allergiska mot pollen från björk eller gräs, men det finns många andra träd och växter som också kan ge besvär. Det första som blommar i Sverige är al och hassel, sedan kommer björk och andra lövträd och därefter timotej och olika grässorter.

Råd till dig med pollenallergi

Följ pollenrapporten.

Ta receptfri medicin i god tid.

Be att få arbeta hemma om den möjligheten finns.  

Informera kollegor om hur ni kan minska pollen på jobbet. Häng av ytterkläder i kapprum, använd klädvårdsrullar, vädra inte. 

Om du motionerar ute är det bra att göra det under tidig morgon eller kväll. Då är pollenhalterna lägre.

Håll fönster stängda dagtid. 

Byt kläder och skölj ur håret när du kommer hem.  

Läs fler tips för allergiska här.