Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Klarnas fackordförande rädd för repressalier

Unionens klubbordförande på Klarna, Sen Kanner, har fått erbjudande om att bli utköpt. Men hon vägrar skriva på trots att hon är rädd för repressalier för sitt fackliga engagemang.
– Jag vill inte sluta på Klarna. Jag kommer inte signera. Jag vill ha ett kollektivavtal, säger hon.
Elisabeth Brising Publicerad 3 juni 2022, kl 12:01
Klarnas huvudkontor på Sveavägen i Stockholm (till vänster), Sen Kanner (till höger).
"Vi som är fackligt aktiva har blivit tysta och är rädda för repressalier", säger Sen Kanner till Kollega. Foto: Claudio Bresciani/TT, Privat

Unionens klubbordförande är en av fem fackligt aktiva i företaget som erbjudits ett skriva på ett avgångsavtal. Sen Kanner vill själv inte skriva på, även om andra väljer det.

Kallar ledningen antifacklig 

Hon uppfattar Klarnas ledning som ”antifacklig” och säger sig nu vara rädd för repressalier.

– Vd tycker att alla som arbetar hos oss är så kallade supertalanger som påstås inte vilja ha fackliga avtal, vilket är skrattretande när de har beslutat om vilka som får gå bakom stängda dörrar, säger hon.

Sen Kanner syftar på en intervju i DN där bankens vd Sebastian Siemiatkowski kallade de anställda "supertalanger" och sa att de helst vill förhandla om sina egna anställningsvillkor och att de inte vill ha kollektivavtal.

Klubbordföranden hänvisar också till ett möte på företaget förra onsdagen där hon anser att ledningen uttryckte sig antifackligt och att de tycker att det skulle ta för lång tid att förhandla med facket. I stället har Klarnas ledning gett vissa anställda ett erbjudande om avgångsavtal.

Uttalanden från ledningen internt och externt har lett till att fackligt förtroendevalda nu känner sig oroliga enligt Sen Kanner. Dessutom har fem av nio fackligt aktiva, enligt uppgifter till Arbetet, erbjudits att säga upp sig själva, något ordföranden tolkar som ett straff för sitt engagemang säger hon till Arbetet.

– Vi som är fackligt aktiva har blivit tysta och är rädda för repressalier, säger Sen Kanner till Kollega.  

Kollega har sökt Klarna för en kommentar och de svarar i ett mail via sin pressavdelning:

”Att personer skulle straffas för fackligt engagemang är en väldigt allvarlig anklagelse som vi kraftigt dementerar.”

De hänvisar också till intervjun i DN men tolkar den på ett annat sätt:

”Varken Klarna eller Sebastian 'anti-fackligt', Sebastian uttalade sig positivt om facket i Dagens Nyheter förra veckan”.

Försöker stötta medarbetarna

Sen Kanner och de andra fackligt aktiva försöker just nu utbilda andra medarbetare om deras rättigheter. Till exempel att de inte måste skriva på ett avgångserbjudande genast, utan att det är ett val man har. 

Fackklubben har även haft kontakt med Unionen centralt och man kommer ha flera medlemsmöten. Som Kollega rapporterat tidigare har antalet medlemmar i Unionen på Klarna ökat kraftigt efter varslet, från cirka 700 till drygt 900 personer.

Den här veckan har arbetsgivaren också mött ett önskemål enligt Unionenklubbens ordförande. I utköpsavtalet, som tillfrågade medarbetare får tio dagar på sig att skriva på, har man lyckats få in en förändring. En tidigare skrivning om förbud mot att börja arbeta hos konkurrerande verksamhet har tagits bort.

– Det var väldigt oklart vad som menades med den meningen. Folk försöker ju hitta jobb så fort som möjligt och skrivningen gjorde dem oroliga, säger Sen Kanner.

Avgångsavtalet är överhuvudtaget inte förhandlingsbart har ledningen sagt tidigare, enligt fackordföranden. Men hon och de andra fackligt aktiva försöker efter framgången att hitta fler vägar för att förbättra villkoren ytterligare för utsatta grupper.

– Till exempel gravida och personer med arbetsvisum.

Förra måndagen meddelade Klarna att tio procent av personalstyrkan sägs upp. Det kan innebära att 350 av 3 500 anställda i Sverige blir av med jobbet. Facket fick inget veta i förväg.

Klarna anser inte att erbjudandet till de anställda är en uppsägning eller ett avsked, utan ett erbjudande till vissa att säga upp sig själva mot extra månadslöner. Det gör att företaget inte heller hade skyldighet att informera facket innan förändringen anser ledningen.

Anställda avstängda från system

Samtidigt vittnar personal på Klarna till SVT om att de efter beskedet om neddragningarna sett flera interna kanaler stängas av, och att de inte längre kallas till möten oavsett om de skrivit på avtalet eller ej.

Det här tolkar en arbetsrättsexpert, Kurt Junesjö, som tidigare arbetat på LO-TCO Rättskydd, som en form av avskedande som borde granskas i Arbetsdomstol, enligt SVT. 

Klarna svarar även på den kritiken i ett mail till Kollega från pressavdelningen:

”I samband med att de anställda informerades om förändringarna fick de också information om processen, bland annat att alla anställda som har erhållit ett erbjudande kommer att vara arbetsbefriade under den period de funderar på om de vill acceptera erbjudandet eller inte. De informerades vidare om att eftersom de inte behöver arbeta kommer de inte heller ha tillgång till alla delar av Klarnas system med hänsyn till säkerhetsaspekter. Att likställa detta med avsked är inte korrekt.”

De viktigaste av företagets arbetsverktyg, som till exempel  mail, internkommunikationskanaler, intranätet, HR-systemet och videomöten är fortfarande öppna för de anställda enligt Klarna.

”Men vi är en bank och hanterar känsliga uppgifter och system. Av säkerhetsskäl har access till viss data, dokument och system begränsats för de som meddelats att deras roll inte längre finns”, skriver Klarnas presstjänst.  

Elisabeth Brising
[email protected]