Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Flest gillar Unionen

Kollektivavtal är den viktigaste orsaken till att man är medlem i ett fackförbund och Unionen är det fack som flest är positiva till, det visar två statistiska undersökningar.
Sofia Broomé Publicerad 3 april 2019, kl 12:38
Janerik Henriksson/TT
Janerik Henriksson/TT

I en Sifo-undersökning gjord på runt 12 000 personer i åldrarna 21-65 år med en årsinkomst på över 100 000 kronor ställdes frågan om man var med i något fackförbund. 68 procent av de tillfrågade var medlemmar i ett fackförbund. De tillfrågade medlemmarna fick ange de viktigaste orsakerna till att de var med i facket.

Kollektivavtal var det som flest, 56 procent, angav som skäl till att vara med. 50 procent menade att inkomstförsäkring var den viktigaste orsaken till att vara med i ett fackförbund, tätt följd av anställningstrygghet, bara tre promille färre, 49,7 procent tyckte att det var viktigast, skriver Arbetet i en webbartikel.

Enligt Arbetet är inkomstförsäkringen central i Unionens rekryteringsarbete, på Visions hemsida har inkomstförsäkringen en framskjuten position, likaså på Akademikerförbundet SSRs och Juseks webbsidor.

Intresset för inkomstförsäkringen ser Harald Peterson, ordförande för Sveriges a-kassor som ett resultat av a-kassans brister.

Men det finns fackförbund som saknar inkomstförsäkring bland annat sex stycken LO-förbund. IF Metall har beslutat att införa försäkringen den 1:a juli i år, skriver Arbetet.

En annan opinionsundersökning, Yougovs, visar att en majoritet av svenskarna tycker att fackföreningar är nödvändiga för att säkra bra löne- och arbetsvillkor. Drygt 3 000 medverkande har svarat på olika påstående om fackföreningar och då tycker 60 procent av de medverkande att fackföreningar har ett positivt inflytande på den svenska arbetsmarknadsmodellens utveckling.

En nästan lika stor andel (59 procent)tycker att facken är nödvändiga för att säkra goda löne- och arbetsvillkor men 58 procent tycker att medlemskapet är för dyrt.

51 procent menar att fackföreningarna styrs av politiska partier. 60 procent av männen och 41 procent av kvinnorna tycker så. Bara 17 procent menar att det inte är så.

Undersökningen visade också att Unionen, som är det fackförbund som har flest medlemmar, var det förbund som svenskarna hade bäst intryck av, tätt följt av Sveriges ingenjörer och Jusek. Syndikalisterna SAC och Transportarbetarförbundet hade flest negativ inställning till.

De som intervjuades i Yougovs undersökning var 18 år eller äldre under perioden december förra året till februari i år. Företaget använder sig av självrekryterande webbpaneler. Sifos undersökning avslutades i maj förra och är en blandning av telefonintervjuer och slumpmässigt utvalda webbpaneler.  

Sofia Broomé