Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Flest gillar Unionen

Kollektivavtal är den viktigaste orsaken till att man är medlem i ett fackförbund och Unionen är det fack som flest är positiva till, det visar två statistiska undersökningar.
Sofia Broomé Publicerad 3 april 2019, kl 12:38
Janerik Henriksson/TT
Janerik Henriksson/TT

I en Sifo-undersökning gjord på runt 12 000 personer i åldrarna 21-65 år med en årsinkomst på över 100 000 kronor ställdes frågan om man var med i något fackförbund. 68 procent av de tillfrågade var medlemmar i ett fackförbund. De tillfrågade medlemmarna fick ange de viktigaste orsakerna till att de var med i facket.

Kollektivavtal var det som flest, 56 procent, angav som skäl till att vara med. 50 procent menade att inkomstförsäkring var den viktigaste orsaken till att vara med i ett fackförbund, tätt följd av anställningstrygghet, bara tre promille färre, 49,7 procent tyckte att det var viktigast, skriver Arbetet i en webbartikel.

Enligt Arbetet är inkomstförsäkringen central i Unionens rekryteringsarbete, på Visions hemsida har inkomstförsäkringen en framskjuten position, likaså på Akademikerförbundet SSRs och Juseks webbsidor.

Intresset för inkomstförsäkringen ser Harald Peterson, ordförande för Sveriges a-kassor som ett resultat av a-kassans brister.

Men det finns fackförbund som saknar inkomstförsäkring bland annat sex stycken LO-förbund. IF Metall har beslutat att införa försäkringen den 1:a juli i år, skriver Arbetet.

En annan opinionsundersökning, Yougovs, visar att en majoritet av svenskarna tycker att fackföreningar är nödvändiga för att säkra bra löne- och arbetsvillkor. Drygt 3 000 medverkande har svarat på olika påstående om fackföreningar och då tycker 60 procent av de medverkande att fackföreningar har ett positivt inflytande på den svenska arbetsmarknadsmodellens utveckling.

En nästan lika stor andel (59 procent)tycker att facken är nödvändiga för att säkra goda löne- och arbetsvillkor men 58 procent tycker att medlemskapet är för dyrt.

51 procent menar att fackföreningarna styrs av politiska partier. 60 procent av männen och 41 procent av kvinnorna tycker så. Bara 17 procent menar att det inte är så.

Undersökningen visade också att Unionen, som är det fackförbund som har flest medlemmar, var det förbund som svenskarna hade bäst intryck av, tätt följt av Sveriges ingenjörer och Jusek. Syndikalisterna SAC och Transportarbetarförbundet hade flest negativ inställning till.

De som intervjuades i Yougovs undersökning var 18 år eller äldre under perioden december förra året till februari i år. Företaget använder sig av självrekryterande webbpaneler. Sifos undersökning avslutades i maj förra och är en blandning av telefonintervjuer och slumpmässigt utvalda webbpaneler.  

Fackligt

Klubben på Spotify hoppas fortfarande på kollektivavtal

I somras drog sig Spotify ur förhandlingarna om kollektivavtal. Men för den lokala klubben är frågan fortfarande aktuell.
– Vi ser ett värde i att säkerställa att anställda kan lita på att villkoren kommer att finnas kvar, säger Jonas Sundberg, klubbordförande på Spotify.
David Österberg Publicerad 23 november 2023, kl 06:03
Till vänster Jonas Sundberg, Unionenklubbens ordförande på Spotify, till höger Spotifys huvudkontor i Stockholm.
I somras drog sig Spotify ur förhandlingarna om kollektivavtal. Men för den lokala klubben är frågan fortfarande aktuell, enligt klubbordförande Jonas Sundberg. Foto: Peter Knutsson/Magnus Hjalmarsson Neideman/TT.

I januari i år bildades den första Unionen-klubben på Spotify. Strax efteråt meddelade företaget att personalstyrkan skulle minskas med sex procent – vilket innebar runt 100 personer i Sverige.

– Då blev de fackliga frågorna extra aktuella. Det gjorde också att vi fick fler engagerade. I dag är engagemanget fortfarande stort, men inte på den nivån som vi hade i januari, säger Jonas Sundberg som är klubbordförande sedan några månader tillbaka.

Spotify körde kampanj mot kollektivavtal

Under våren hamnade Spotify åter i rampljuset när Unionen krävde kollektivavtal på företaget. Förhandlingar inleddes och tonen mellan företag och fack var bitvis hätsk. Efter att Unionen stått utanför Spotifys kontor för att informera om fördelarna med kollektivavtal svarade Spotify med att dela ut en flyer till sina anställda. På den fanns två kolumner. I den ena listades de förmåner som anställda på Spotify har, i den andra om förmånen finns med i det kollektivavtal som bland andra Unionen vill att företaget ska teckna. Budskapet var att ett kollektivavtal skulle försämra villkoren på Spotify. 

I juni drog sig företaget ur förhandlingarna.

– Vi träffades några gånger, men kom aldrig in på exakt hur ett kollektivavtal skulle kunna se ut innan Spotify drog sig ur. Vi är förstås missnöjda med det och vill gärna återuppta diskussionerna, säger Jonas Sundberg. 

Har ni fått några sådana signaler?

– Vi har inte hört något i dagsläget. Just nu fokuserar klubben mer på vilka sakfrågor som medlemmarna vill att vi ska driva, oavsett om det är via kollektivavtal eller inte.

Finns det intresse bland medlemmarna att ha kollektivavtal?

– Det finns ett intresse att reglera anställningsvillkoren. Vårt mål är att förbättra och säkerställa villkoren för de anställda och kollektivavtal är det vanligaste verktyget för att göra det.

Håller ni med arbetsgivaren om att villkoren är väldigt goda?

– Över lag så gör vi det. Men villkoren är i dag till stor del är ensidiga utfästelser från arbetsgivarens sida vilket innebär att de har möjlighet att förändra villkoren på egen hand. Vi ser ett värde i att säkerställa att anställda kan lita på att villkoren kommer att finnas kvar, även om de ekonomiska förutsättningarna förändras eller företagsledningen byts ut, till exempel. 

Vilka frågor jobbar klubben med just nu?

– Att säkerställa att de villkor vi har kommer att finnas kvar och att få mer transparens kring lönesättning och lönerevision. Ytterligare en fråga är en ny policy för att kunna välja om man vill arbeta från kontoret eller på distans. I dag säger policyn att Spotify kan besluta om olika lösningar för varje enskild anställd. Vi vill att den regleras tydligare så att man som anställd kan lita på att man får fortsätta jobba på distans, så att man till exempel vågar flytta från de orter där vi har kontor.