Hoppa till huvudinnehåll
Ekonomi

Så undviker du fällorna med utköp

Att få pengar för att sluta på företaget kan vara lönsamt. Men det gäller att hålla tungan rätt i munnen innan du skriver på något avtal.
Johanna Rovira Publicerad 5 oktober 2023, kl 06:35
Till höger en man som skriver under ett avtal, till vänster en miniräknare och en liten hög med mynt.
Ett pris du som anställd får betala när du träffar överenskommelser är att du avstår rätten till förtur för återanställning. Men det går avtala om annat. Foto: Colourbox.

Så kallade utköp, då du och din arbetsgivare kommit på kollisionskurs eller företaget helt enkelt behöver göra sig av med folk, förekommer överallt på arbetsmarknaden. Förra året hade Unionen närmare 2 500 rådgivningsärenden som handlade om utköp eller överenskommelser.

Magnus Holt.

Enligt Magnus Holt, ombudsman på Unionen Dalarna, sker utköp i nio fall av tio på arbetsgivarens initiativ.

– Utköp sker på individnivå och handlar oftast om att det skurit sig mellan dig och arbetsgivaren. Sedan finns det frivillighetslösningar som arbetsgivaren erbjuder för att undvika övertalighet och som riktar sig till flera. De som nappar är antingen sugna på att sluta eller känner sig pressade att lämna.

– Men i grund och botten handlar det om samma sak, att arbetsgivaren betalar för att bli av med anställda, säger Magnus Holt.

Innehållet i frivillighetserbjudande och utköpen kan se väldigt olika ut, men enligt Magnus Holt är det normala att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden. Lönen är dessutom vanligen avräkningsfri, vilket innebär att du får behålla den även om du får ett nytt jobb.

– Har du ett nytt jobb att gå till kan utköpet vara en lottovinst, säger Magnus Holt.

Avgångsvederlag ligger utanför anställning

Du kan också få förlängd uppsägningstid eller en klumpsumma utöver, som plåster på såren. Under uppsägningstiden tjänar du in semester och finns kollektivavtal omfattas du dessutom av försäkringar och får pensionsavsättningar. Avgångsvederlag ligger däremot utanför din anställning, och du får varken semester eller pension.

Det är bra att ha i åtanke att om uppsägningstiden är längre än sex månader har arbetsgivaren rätt att lägga ut semester, om man inte avtalar om annat.

– Det är viktigt att vara överens om hur semestern ska hanteras innan du skriver på. Det finns flera fällor med utköp och frivillighetslösningar, så en generell uppmaning till alla medlemmar är att man alltid ska vända sig till facket och helst till a-kassan och Försäkringskassan också innan man skriver under en överenskommelse.

Man har numera ett frikort från avstängning från a-kassan

En fälla som är tämligen okänd för såväl arbetsgivare som anställda är att om du har pension enligt ITP2 och får ett nytt jobb där ITP2 tillämpas, så blir det en krock i systemet och du tappar pensionsavsättningar.

För att undvika att förlora pengar måste du därför se till att din förra arbetsgivare meddelar försäkringsbolaget Collectum om att pensionsavsättningarna ska fortlöpa.

Är du sjukskriven när du träffar en överenskommelse med din arbetsgivare så kolla med Försäkringskassan vad som gäller. Inget hindrar dig från att friskförklara dig för att få ut uppsägningslön, men vad händer om du inte klarar att stå till arbetsmarknadens förfogande den dag du blir arbetslös?

Får du avgångsvederlag i stället för eller utöver arbetsfri uppsägningstid, så kom ihåg att du måste vända dig till arbetsförmedlingen så fort du lämnat jobbet, för att behålla din sjukpenninggrundade inkomst, SGI. Du måste också aktivt söka jobb så att inte SGI nollställs.

Så slipper du högre skatt

Om du får en klumpsumma kan det vara lukrativt att söka jämkning för att slippa högre skatt. En annan lösning är att summan delas upp och att arbetsgivaren betalar ut pengarna före och efter årsskiftet.

Du får så klart ingen ersättning från a-kassan så länge du har uppsägningslön eller avgångsvederlag (som räknas som inkomst). Men numera riskerar du inte att stängas av från a-kassan i 45 dagar för att du slutat frivilligt.

– Tack vare trygghetsöverenskommelsen som tecknades 2022 har man numera ett frikort från avstängning från a-kassan om arbetet upphört genom en överenskommelse på arbetsgivarens initiativ, säger Magnus Holt.

Olika slags överenskommelser

Utköp: Individuell lösning

Frivillighetserbjudande: Kollektivt eller riktade lösningar

Avgångsvederlag: Klumpsumma utanför anställningen

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Ekonomi

Stålbad på studieförbunden efter sparkrav

De svenska studieförbunden ska skära ner med en tredjedel till år 2026. Redan nu märks de minskade anslagen genom att personal sägs upp runtom i landet.
– Det drabbar tjänstemän, säger David Samuelsson, generalsekreterare på organisationen Studieförbunden.
Elisabeth Brising Publicerad 11 april 2024, kl 06:01
Studieförbunden
Studieförbunden ska spara in. Upp till en tredjedel av personalstyrkan kan hotas de närmaste åren enligt Studieförbundens generalsekreterare. Foto: Maja Suslin TT/Anders Wiklund TT

Unionen organiserar tjänstemän på många av studieförbunden. Just nu tvingas de spara efter att regeringen dragit ner på statsbidraget. Intresseorganisationen Studieförbunden i samverkan har gett ut en rapport som visar att kultur och glesbygd drabbats mest hittills. 

David Samuelsson
David Samuelsson. Foto: Studieförbunden

– Att ha studiecirklar i glesbygd innebär högre kostnad för varje utförd verksamhet. Vi ser musikhus med replokaler som säljs, kontor som stängs och verksamhet som lämnar ett område, säger David Samuelsson.

I budgeten för 2024 skar regeringen ned anslagen till studieförbunden med 250 miljoner. De närmaste tre åren ska studieförbunden få totalt 500 miljoner kronor mindre i statsbidrag. Det innebär att år 2026 ska en tredjedel av det årliga statsbidraget ha skurits bort. 

Studieförbund har lagt ner

Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet la ner vid årsskiftet. Det bestod av sex rikskulturorganisationer som Kammarmusikförbundet Svensk Jazz, Svenska Folkdansringen och Sveriges Körförbund. 

Även Studieförbundet Vuxenskolan har sagt upp personal i Örebro och lämnat sitt musikhus i Gävle. ABF stänger ett musikhus i Luleå och Studiefrämjandets musikhus i Falun slår också igen. 

– Det görs uppsägningar och jag får frågor varje dag om förhandlingar, omorganisationer och sammanslagningar, säger David Samuelsson på Studieförbunden.

Hur många anställda påverkas?

– Det är för tidigt att säga. Vi har kommit en liten bit på den treåriga planen, men vi ser den utveckling vi befarade. Nu läggs verksamheter ner och ställs in. Det här har bara börjat. Det kan hota en tredjedel av personalen, varnar han. 

Finns inga andra inkomstkällor än statsbidrag?

– Deltagaravgifterna kommer gå upp. Kommuner och regioner ger vissa bidrag, även om de också har minskat och i grunden är lägre än de statliga. 

Studieförbunden kan också bedriva YH-utbildning, friskolor, konstnärlig utbildning eller ha kommunala uppdrag som ger intäkter.

Uppsägningar på Folkuniversitetet väst

På Folkuniversitetet väst har redan 6 av 21 anställda fått sluta inom folkbildningsdelen i Göteborg, en nästan 30 procentig minskning. 

Sebastian Broström Folkuniversitetet
Sebastian Broström. Foto: Folkuniversitetet.

Sebastian Broström är lokalsamordnare och ordförande i den lokala Unionenklubben: 

– Det finns en stor osäkerhet när man både förlorar kollegor och arbetsuppgifter ändras och man ändå förväntas göra lika mycket eller mer. Det är ingen vidare stämning och väldigt oklart när det gäller framtiden, säger han. 

100 kan få gå på Studieförbundet Vuxenskolan

anna-karin-cederstrand-karlsson
Anna-Karin Cederstrand Karlsson. Foto: Sandra Andersson.

Anna-Karin Cederstrand Karlsson är verksamhetsutvecklare och Unionens riksklubbordförande i Studieförbundet Vuxenskolan. Även här har ett tiotal medarbetare fått sluta sedan i höstas – det handlar om assistenter, administratörer och verksamhetsutvecklare. 

Nyligen fick facket veta att arbetsgivaren räknar med att risken är att omkring hundra personer kan förlora sina jobb under år 2024. 

– Folk vet inte om det än. Inga varsel är lagda, säger Anna-Karin Cederstrand Karlsson som tror förhandlingar kommer i höst. 

Hon ser också en risk för stress i arbetsmiljön för de som är kvar. 

– Vi ska göra mer med mindre personal och det nya bidragssystemet kräver ett annat arbetssätt. 

Hon är rädd att människor vänder ut och in på sig för att rädda verksamheten med deltagarna.

– Det är synd att politiken inte ser hur viktig folkbildningen är, nyttan i mötet mellan människor för att upprätthålla ett starkt och inkluderande samhälle. 

Visstidsanställda får sluta först

Cristina De Amaral.
Cristina De Amaral. Foto: Studieförbundet Vuxenskolan

På Studieförbundet Vuxenskolan i Östergötland kommer projekt- och visstidsanställda att få sluta när projektpengarna tar slut. 

Unionenklubbens lokala ordförande Cristina De Amaral, verksamhetsansvarig om läget: 

– Vi behåller vår fasta personalstyrka, men självklart har vi mindre pengar. Man har gjort om hela systemet. Vi behöver spara 1,2 miljoner till nästa år och då kan jag inte svara på hur det kommer påverka oss, säger hon. 

Hur har ert arbete förändrats?

– Tidigare har vi haft verksamhet som vi fått pengar för i efterskott. Nu får vi en budget för tre år framåt. Vi måste se över vad vi ska satsa på och hur det ska gå ihop med våra målgrupper.

Stålbad och ökade krav

Folkbildningen har haft flera kännbara förändringar senaste åren enligt generalsekreteraren på Studieförbunden. Som att studieförbunden inte fått någon procentuell uppräkning för prisökningar år 2016–2023. 

Det har också införts ett nytt statsbidragssystem och ökade krav på dokumentation och kontroll, som kräver mer administrativ personal. 

– Det har varit nödvändigt, eftersom vi råkat ut för fel och bedrägerier, säger David Samuelsson.

Nu dras budgeten ner. Kommer studieförbunden att överleva?

– Ja det kommer de. Vi har en över 100 år lång historia. Men vi står i ett stålbad och det kommer märkas väldigt tydligt.  

Studieförbunden i Sverige - 10 har blivit 9

Studieförbunden är studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Organisationen bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. 

Det finns efter nedläggningen av Kulturens bildningsverksamhet nio studieförbund i Sverige: ABF, Studieförbundet Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan.