Hoppa till huvudinnehåll
Ekonomi

Amorteringsfrihet – kan du få det vid föräldraledighet?

Att be banken om en paus på amorteringen kan hjälpa hushåll att klara månadsekonomin. Men långt ifrån alla kan få amorteringsfrihet – och olika banker kan fatta olika beslut.
Oscar Broström Publicerad 5 december 2022, kl 07:19
Pappa går med barnvagn vid lekpark.
Under föräldraledighet påverkas hushållens ekonomi drastiskt och vissa söker undantag från amortering. Huruvida man får det beviljat kan dock skilja sig från bank till bank. Foto: Isabell Höjman/TT

Många hushåll tampas med ekonomin i nuläget. Inför valet, när räntor, inflation och elpriser var på väg upp, lovade det nuvarande regeringsunderlaget att besluta om att alla bolånetagare skulle få möjligheten att pausa kravet på amortering.

Så har det inte blivit, efter fingerhöjningar från Riksbanken och Finansinspektionen, FI. Åtminstone inte ännu.

I stället får hushåll som behöver vända på slantarna vända sig till den ventil som redan finns i det nuvarande systemet – att ansöka om undantag från amorteringskravet hos sin bank.

Men vilka kan egentligen nyttja det?

Finansinspektionen är ganska tydliga med att arbetslöshet och långvarig sjukskrivning är skäl till att få amorteringsfrihet. Att kostnader skenar – exempelvis räntorna eller elräkningarna – kan öka din chans att få undantag, men inte nödvändigtvis.

– Du ska få ekonomiska problem. Du kan få det av olika anledningar, till exempel arbetslöshet, men det kan också handla om att du får kraftigt ökade utgifter, säger Viktor Thell på Finansinspektionen.

Föräldraledighet – banker gör olika

Samtidigt är det upp till bankerna att göra bedömningar från fall till fall och pröva låntagares betalningsförmåga när de fattar beslut.

Det här innebär att banker kan tolka FI:s föreskrift olika generöst. Många kunder hör exempelvis av sig till sin bolånegivare vid föräldraledighet – en period när ekonomin kraftigt försämras – och här verkar banker fatta olika beslut.

– Vi är medvetna om att vissa bolånegivare ger undantag av det skälet. Vi har inte kommunicerat om det skulle vara okej eller inte okej, säger Viktor Thell.

Américo Fernández, privatekonom på SEB, ser det som ett problem att banker kan fatta olika beslut, till exempel vid föräldraledighet, och efterlyser tydlighet från Finansinspektionen.

– Finansinspektionen har inte varit tydliga, därför hanterar bankerna den här frågan annorlunda. Vissa beviljar och vissa gör det inte. Det är en stor utmaning och här är ett riktat medskick till Finansinspektionen: Banker ska konkurrera med räntor, service och priser, inte om vem som gör mest generös tolkning av Finansinspektionens rekommendationer, säger han.

”Viktigt att vi för en dialog”

Viktor Thell på Finansinspektionen säger att det är upp till bankerna att göra enskilda prövningar. Hur olika banker agerar i frågan om föräldraledighet vet inte FI.

– Exakt hur det ser ut mellan olika banker vet vi inte. Den kunskapen har vi inte.

Hur viktigt är det att banker gör liknande bedömningar?

– Från vår sida är det bra om det fungerar likvärdigt mellan bankerna, så vi inte hamnar i en situation där bankerna konkurrerar om att vara frikostiga med undantag. Det är något som skulle påverka konsumentskyddet, skuldtillväxt och bostadsmarknad i stort på ett negativt sätt. Där är det viktigt att vi för en dialog med företagen under tillsyn så vi inte hamnar i en situation där det är väldigt stora skillnader och vissa använder det i konkurrenssyfte.

Kollega har varit i kontakt med tre banker; Danske Bank, SEB och Nordea. Av de tre är det endast Nordea som på sin hemsida anger föräldraledighet som ett skäl för amorteringsfrihet.

Ingen av bankerna uppger att föräldraledighet per automatik ger undantag från amorteringen, men i ett mejl skriver Nordea att det ”är ett exempel på vad som kan utgöra särskilt skäl till tillfälligt undantag från amorteringskravet”.

Danske Bank:

– Föräldraledighet är inte i sig en enskilt avgörande faktor för amorteringsfrihet och det är en individuell bedömning av familjens återbetalningsförmåga som gäller. Här tittar vi exempelvis på om det finns andra tillgångar som innebär att återbetalningsförmåga faktiskt finns. Det är i dessa tider med sjunkande fastighetsvärden också en viktig rådgivning att i möjligaste mån fortsätta att amortera för att inte hamna i överbelåning, säger Anneli Adler, chef för privatmarknad i Danske Bank Sverige.

Hur många ansöker om och beviljas undantag från amorteringskravet?

– Det är väldigt få av våra kunder som ansöker om amorteringsfrihet och få som har det.

Amorteringskrav

  • Kravet på att amortera infördes 2016 och skärptes 2018.
  • Syftet är att svenska hushålls bolån inte ska skena för mycket.
  • Hur mycket du måste amortera beror på belåningsgrad och årsinkomst.
  • 2 procent om du lånar över 70 procent av bostadens värde.
  • 1 procent om du lånar 50–70 procent av bostadens värde.
  • Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst ökar amorteringskravet med 1 procent.
  • Hur många som har undantag från amortering vet inte Finansinspektionen. Innan det generella undantaget, som infördes under pandemin, var siffran ungefär 25 000–30 000, men då hade bankerna redan börjat lätta på kriterierna.
Ekonomi

Kan jag ta ett extrajobb?

Skenande matpriser, höjda bolåneräntor och ruggiga elkostnader. Ett extrajobb kan vara lösningen, men se upp för fällorna innan du skriver på för ett nytt jobb.
Johanna Rovira Publicerad 21 april 2023, kl 06:00
Kvinna med tomma fickor och händerna utsträckta.
Det kan stå dig mycket dyrt om du tar extrajobb som anses konkurrera med din nuvarande arbetsgivare – förutom att du riskerar bli av med jobbet kan du råka på skadestånd. Foto: Colourbox.

Konkurrensklausuler

Får du ta ett extrajobb? Det finns inget i lagen som hindrar dig att jobba extra (såvida du inte jobbar statligt), men kolla igenom ditt anställningsavtal och  kollektivavtal så att det inte finns några konkurrensklausuler eller andra skrivelser som förhindrar dig att ta ett extraknäck.

Det kan stå dig mycket dyrt om du tar jobb som anses konkurrera med din nuvarande arbetsgivare – förutom att du riskerar bli av med jobbet kan du råka på skadestånd om du döms för brott mot lojalitetsplikten.

Ett bra tips är att prata med din huvudarbetsgivare om att du ämnar ta extrajobb, för att ha ryggen fri.

Utmattning

Väger en extrainkomst tyngre än risken för en eventuell utmattningsdepression och sjukskrivning? Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland privatanställda tjänstemän och längre sjukfrånvaro beror nästan alltid på stress, utmattning och depression.

Å andra sidan kanske dålig ekonomi är mer stressande för dig. Dessutom är understimulans, boreout, enligt vissa forskare lika skadligt för hälsan som att drunkna i jobb. 15 procent av kontorsarbetare uppskattas lida av boreout. 

Skattesmäll

Får du inkomster från flera håll är det mycket troligt att dina arbetsgivare var för sig betalar in för lite skatt. Så antingen ber du någon av arbetsgivarna att dra mer skatt eller så spar du undan pengar för att betala kvarskatt när dags.

Blir din sammanlagda årsinkomst över 613 900 kronor under 2023 tillkommer statlig inkomstskatt på 20 procent av det du tjänar över.  

 A-kassa

Blir du av med ditt heltidsjobb kan det bli knepigt att få a-kassa om du har ett extrajobb eller bisyssla. För att ändå få a-kassa krävs det att du haft extraknäcket i minst 12 månader och att inkomsten från extrajobbet inte överstiger 3 060 kronor i veckan i snitt. Extraarbetet får så klart inte heller hindra dig från att söka nytt heltidsjobb.

Tjänstepension

Det ska inte hända några konstigheter med tjänstepensionen om du tar ett extrajobb, den rullar på som den ska.  Men Unionens pensionsexperter uppmanar alla att alltid noga kolla vilka försäkringslösningar som finns om man tar jobb på ett företag som saknar kollektivavtal.