Hoppa till huvudinnehåll
Avtal

Facklig strid mellan Unionen och Elektrikerförbundet

Elektrikerförbundet har satt ett säkerhetsföretag i blockad för att få till kollektivavtal. Men Unionen anser att larminstallatörerna är tjänstemän.
– Vi har rätt att teckna kollektivavtal och den delen behöver Unionen inte lägga sig i, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Mikael Pettersson.
Ola Rennstam Publicerad 8 september 2020, kl 14:23
Fredrik Sandberg / TT
Arbetsuppgifterna handlar om sälj och planering, inte om att montera och installera i någon större utsträckning, säger Jimmi Hall, central ombudsman på Unionen. Fredrik Sandberg / TT

Unionen har – återigen – hamnat i en infekterad strid med Elektrikerförbundet. Bakgrunden är den blockad som LO-förbundet inledde på säkerhetsföretaget Hometec Security Gbg AB den 3 september med syfte att få bolaget att teckna kollektivavtal. Hometec Security har redan kollektivavtal med Unionen och många medarbetare är medlemmar i förbundet. LO-förbundets stridsåtgärder har fått Unionen att reagera.

– Utifrån den information vi har utför våra medlemmar på företaget tjänstemannauppgifter. Det handlar om sälj och planering, inte om att montera och installera i någon större utsträckning. Det är vad vi betraktar ett säljarjobb och då är det vårt avtal som gäller och de ska inte omfattas av något elinstallatörsavtal, säger Jimmi Hall, central ombudsman på Unionen.

Men enligt Elektrikerförbundet är tjänstemannaavtalet inte tillämpligt eftersom man anser att larminstallatörerna är att betrakta som arbetare.

– Vi har organiserat larminstallatörer på en mängd olika företag sedan 1950. Enligt den svenska modellen har vi rätt att teckna kollektivavtal för de här arbetsuppgifterna och den delen tycker vi inte att Unionen behöver lägga sig i, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Mikael Pettersson.

Innan blockaden trädde i kraft var Unionen i kontakt med Elektrikerförbundet för att få möjlighet att reda ut arbetsuppgifterna på det berörda säkerhetsföretaget.

– Vi fick svaret att det inte behövdes och sedan vidtog de sina stridsåtgärder. Vi är fortfarande villiga att sätta oss ner och gå igenom det här ordentligt men de har hittills inte varit intresserade, säger Jimmi Hall.

Företaget vill att larmoperatörerna ska gå på tjänstemännens avtal. Elektrikerförbundets förhandlingschef är kritisk till Unionens agerande.

– Vi tycker att Unionen har företrätt företaget i frågan om kollektivavtalsteckning, vilket är lite märkligt.

Utveckla, hur menar du då?
– Att man i det här läget diskuterar vilket avtal som ska gälla för installatörerna, den diskussionen kommer senare. Om det finns två kollektivavtal på ett företag då kan det vara så att det ena är mer tillämpligt än det andra, säger Mikael Pettersson.

Men det är inte enbart gränsdragningstvisten som har skapat irritation mellan facken. Enligt Elektrikerförbundets regionala ombudsmän har medlemmar känt sig tvingade att söka inträde i Unionen innan varslet trädde i kraft för att slippa repressalier från arbetsgivaren. Bland annat ska man ha blivit kallade till ett obligatoriskt möte där företaget baktalade Elektrikerförbundet. Ett grovt intrång i den fria föreningsrätten, enligt LO-förbundet.

– Det är ytterst osmakligt om Unionen mot all förmodan inte skulle hålla sig neutrala i den här konflikten och bevilja inträde i Unionen för våra medlemmar, säger ombudsmannen Peter Hjortskog till tidningen Elektrikern.

Unionens regionala ombudsman i Göteborg närvarade på mötet och även här har förbundet en annan bild av vad som inträffat.

– Det handlade om ett informationsmöte där arbetsgivaren klargjorde att man har kollektivavtal med Unionen. På det mötet förekom i vart fall inga påtryckningar, men hur Elektrikerna tolkar det är en annan sak, säger Jimmi Hall.

Detta är inte första gången som Unionen och Elektrikerförbundet är i luven på varandra. I december förra året kom en skiljedom angående en konflikt förbunden emellan på säkerhetsbolaget Sector alarm. Den domen klargjorde att Unionenmedlemmarna på företaget till största del utförde uppgifter som var att beteckna som arbetararbetsuppgifter och därmed skulle följa det avtal som tecknades med Elektrikerförbundet.

Läs mer: Unionen förlorade tvist om avtal

LO-förbundet tror att skiljedomen kommer vara applicerbar även när det gäller Hometec Security.

– Håller man på med hemlarm så är det väldigt snarlika arbetsuppgifter. Det behöver man inte vara Einstein för att räkna ut, säger Mikael Pettersson.

(Bild på Mikael Pettersson: Diana Oldenburg)