Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Misshandlades på jobbet – fick sparken

En chef misshandlades av en medarbetare på jobbet – sedan fick han sparken. Nu stämmer Unionen företaget och kräver närmare 270 000 kronor i skadestånd.
David Österberg Publicerad 8 augusti 2023, kl 12:43
Claudio Bresciani / TT
En chef misshandlades av en medarbetare på jobbet – sedan fick han sparken. Nu stämmer Unionen företaget och kräver närmare 270 000 kronor i skadestånd. Claudio Bresciani / TT

Mannen arbetade som kvalitets- och miljöansvarig på ett livsmedelsföretag. I arbetsuppgifterna ingick att se till att de anställda följde hygienreglerna i packningslokalen.

En av medarbetarna vägrade vid upprepade tillfällen att följa reglerna, enligt den stämningsansökan som Unionen lämnat till Arbetsdomstolen, AD. Han åt exempelvis mat i packningslokalen och använde kläder och skor som varit utomhus.

En dag i december förra året lämnade medarbetaren flera saker efter sig i lokalen och ställde sina arbetsskor på det smutsiga golvet utanför. Chefen samlade då ihop hans saker och la dem vid ingången. Skorna slängde han i en sopsäck.

Blev slagen och biten

När medarbetaren kom tillbaka var han förbannad och gick till omklädningsrummet. Chefen följde efter och de båda hamnade i slagsmål. Enligt stämningsansökan fick chefen ta emot flera slag och sparkar och blev biten av medarbetaren. Polisen kom sedan till företaget och pratade med de inblandade och därefter åkte chefen till sjukhus för behandling av de skador han fått.

Kräver skadestånd

Företagets ledning ansåg dock att chefen bar skulden för det inträffade och avskedade honom. Enligt Unionen är avskedandet felaktigt och förbundet har nu stämt företaget i AD. Unionen kräver att chefen får 150 000 kronor i allmänt skadestånd och 117 000 kronor i ekonomiskt skadestånd för utebliven lön.

 

Arbetsrätt

37 miljoner till Unionens medlemmar

Drygt 37 miljoner kronor betalades ut till Unionens medlemmar 2023 efter rättsprocesser. Det som sticker ut i årets statistik är det ökande antalet konkurser.
Lina Björk Publicerad 1 mars 2024, kl 06:00
En ordförandeklubba ligger på ett bord
En Unionenmedlem som hamnar i tvist med sin arbetsgivare kan få rättslig hjälp att driva sitt ärende av förbundets jurister. Foto: Shutterstock

Under 2023 gick totalt 8 868 företag i konkurs, enligt myndigheten Tillväxtanalys. Alla branscher drabbades även om byggindustrin och finansbranschen var extra utsatta. Antalet är det högsta sedan 1998, vilket också märks i Unionens statistik. 

Malin Wulkan
Foto: Peter Knutsson

–  Vi har haft fler konkurser än vanligt. Det är ett tecken på dåliga tider, säger Unionens chefsjurist Malin Wulkan.

Under fjolåret avslutades 403 arbetsrättsliga ärenden, alltså tvister om exempelvis lön, uppsägningar och avsked, som ledde till att det betalades ut drygt 25 miljoner kronor i ersättning till förbundets medlemmar. Förbundets jurister hjälpte dessutom till i 156 försäkringsrättsärenden under 2023, alltså rättsprocesser om arbetsskador och arbetslöshetsersättning. Här fick medlemmarna 11,5 miljoner kronor i ersättning.

Båda summorna är betydligt lägre än 2022, men det beror på flera saker. Dels kom det in färre ärenden tidigare år och en rättsprocess kan lång tid, vilket skapar en eftersläpning i statistiken. 

Även medlemmar krävs på skadestånd

Varje år företräder Unionen också en handfull medlemmar som blir stämda av sin arbetsgivare och krävda på skadestånd. Ofta handlar det om påstådda brott mot lojalitetsplikten, att en medlem röjt en företagshemlighet eller struntat i en konkurrensklausul i sitt anställningsavtal och startat upp ett konkurrerande företag. Det kan bli dyrköpta erfarenheter. Förra året jämkades krav på cirka 38 miljoner kronor, det vill säga belopp som arbetsgivare framställt krav på men som inte kom att bli fastslagna.  

–  När det gäller företagshemligheter och lojalitetsplikt är summorna ofta höga. Men ofta lyckas vi hjälpa till så att det slutgiltiga beloppet som medlemmen behöver betala även i ärenden där brott bedöms vara begångna blir väsentligt lägre än det krav som arbetsgivare ställt från början. 

Om du som medlem anser att du fått bristfällig hjälp av Unionen, finns möjlighet att ta upp ett klagomål hos förbundsstyrelsen, ett så kallat ”besvärsärende”. Förra året hade 27 medlemmar anspråk på ekonomisk kompensation och 11 av dem fick sammanlagt 121 620 kronor i ersättning, där det bedömdes att förbundet hade brustit i handläggningen.