Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Misshandlades på jobbet – fick sparken

En chef misshandlades av en medarbetare på jobbet – sedan fick han sparken. Nu stämmer Unionen företaget och kräver närmare 270 000 kronor i skadestånd.
David Österberg Publicerad 8 augusti 2023, kl 12:43
Claudio Bresciani / TT
En chef misshandlades av en medarbetare på jobbet – sedan fick han sparken. Nu stämmer Unionen företaget och kräver närmare 270 000 kronor i skadestånd. Claudio Bresciani / TT

Mannen arbetade som kvalitets- och miljöansvarig på ett livsmedelsföretag. I arbetsuppgifterna ingick att se till att de anställda följde hygienreglerna i packningslokalen.

En av medarbetarna vägrade vid upprepade tillfällen att följa reglerna, enligt den stämningsansökan som Unionen lämnat till Arbetsdomstolen, AD. Han åt exempelvis mat i packningslokalen och använde kläder och skor som varit utomhus.

En dag i december förra året lämnade medarbetaren flera saker efter sig i lokalen och ställde sina arbetsskor på det smutsiga golvet utanför. Chefen samlade då ihop hans saker och la dem vid ingången. Skorna slängde han i en sopsäck.

Blev slagen och biten

När medarbetaren kom tillbaka var han förbannad och gick till omklädningsrummet. Chefen följde efter och de båda hamnade i slagsmål. Enligt stämningsansökan fick chefen ta emot flera slag och sparkar och blev biten av medarbetaren. Polisen kom sedan till företaget och pratade med de inblandade och därefter åkte chefen till sjukhus för behandling av de skador han fått.

Kräver skadestånd

Företagets ledning ansåg dock att chefen bar skulden för det inträffade och avskedade honom. Enligt Unionen är avskedandet felaktigt och förbundet har nu stämt företaget i AD. Unionen kräver att chefen får 150 000 kronor i allmänt skadestånd och 117 000 kronor i ekonomiskt skadestånd för utebliven lön.

 

Arbetsrätt

Butikschefer sparkade - Unionen stämmer Telenor

Två butikschefer på Telenor avskedades efter otillåtna säljmetoder. Enligt Unionen har företaget dock inte kunnat visa hur agerande har lett till någon ekonomisk vinning för cheferna och har nu stämt bolaget.
Ola Rennstam Publicerad 27 september 2023, kl 06:30
Rad av mobiltelefoner i en telefonaffär.
Två butikschefer sparkades och Telenor hävdar att butikscheferna använde otillåtna säljmetoder för att få högre provision. Det tillbakavisas av Unionen som stämmer företaget. Foto: Colourbox.

Det var i våras som telefonbolaget Telenor valde att avskeda två butikschefer i Sydsverige. Motiveringen var att cheferna använt en säljmetod kallad "Churn and return" och som inte är tillåten enligt bolagets regelverk. Det handlar om tillfällen när en tjänst sägs upp för en kunds räkning och en ny tecknas. Metoden har tidigare varit tillåten att utföra i butik men efter att det uppdagats felaktigheter vid försäljning av mobilabonnemang beslöt företaget för några år sedan att kunderna istället skulle hänvisas till kundtjänst. Det gällde dock inte för tecknande av bredbandsabonnemang då det kan vara tillåtet under vissa omständigheter.

– Det har gjort att reglerna har upplevts som otydliga bland personalen, säger Lisa Melin, förbundsjurist på Unionen, som företräder de båda butikscheferna.

Telenor hävdar att butikscheferna använde säljmetoden för att få högre provision men det tillbakavisas av Unionen.

– Arbetsgivaren har inte kunnat visa på vilket sätt våra medlemmar gjort en ekonomisk vinning. Dessutom borde företaget ha uppmärksammat dem på att de agerat felaktigt och gett dem möjlighet att ändra sitt arbetssätt, säger Lisa Melin.

Redogör inte grunderna för avsked

För att avskeda en arbetstagare krävs, enligt rättspraxis, att denne gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse. Unionen menar att butikschefernas uppsåt har varit kundernas och företagets bästa.

Att bli avskedad är det mest ingripande du kan råka ut för som anställd. Då måste arbetsgivaren kunna redogöra för det underlag som ligger till grund för avskedet och det har de inte gjort här i avgörande delar. Det är anmärkningsvärt, säger Lisa Melin.

Unionen stämmer därför nu Telenor i Arbetsdomstolen och kräver att avskedandena ogiltigförklaras och att bolaget betalar ett allmänt skadestånd till medlemmarna på sammanlagt 300 000 kronor.

Telenor har en annan bild av vad som hänt. Åsa Lennhoff, head of compliance (ansvarig för ansvarsfulla affärer och regelefterlevnad), på Telenor Sverige svarar via mejl:

”Vi kommenterar inte enskilda ärenden, men generellt ser vi mycket allvarligt på omoraliska och icke tillåtna säljbeteenden som drabbar våra kunder. Churn and return är en otillåten metod som enskilda säljare har använt systematiskt i syfte att manipulera sin försäljningsstatistik för egen vinning. Telenors medarbetare är väl medvetna om att detta är en olovlig metod som leder till konsekvenser. Vi har löpande uppföljning, men det händer att medarbetare kringgår våra affärsregler. Beroende på omständigheter och omfattning kan det vara så allvarligt att det leder till avsked.”