Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Företag struntade i turordning

När kontoristen sades upp fanns det en tjänst på lagret som hon hade kunnat omplaceras till. Men arbetsgivaren ändrade beskrivningen av kraven på jobbet och hon fick gå. Nu stäms företaget för turordningsbrott.
Lina Björk Publicerad 19 januari 2022, kl 12:38
Person kör truck på ett lager.
Kvinnan hade tidigare vikarierat som lagerarbetare. Foto: Shutterstock

Kontoristens tjänst upphörde i somras och hon sades upp på grund av arbetsbrist. På lagret fanns en person som anställts senare än hon och som bland annat hade till uppgift att ta emot leveranser, kontrollera gods och stämma av lagret.

Bolaget menar att kontoristen inte hade kunskaper för att klara av jobbet, trots att hon hade vikarierat som lagerarbetare tidigare. Bland annat menar arbetsgivaren att hon saknade truckkörkort och erfarenhet av logistik och arbetsledning.

Brott mot las

Enligt stämningsansökan från Unionen, där kvinnan är medlem, har företaget dock justerat beskrivningen och kraven av tjänsten under tvistens gång för att de ska passa hennes kvalifikationer mindre bra.

– Det krävs inga tekniska förkunskaper för tjänsten och ett truckkörkort tar två dagar att få. Och under alla förhållanden skulle hon kunna lära sig de nytillkomna arbetsuppgifterna efter en skälig upplärningstid, säger David Hellman, förbundsjurist på Unionen som företräder medlemmen i tingsrätten.

Unionen stämmer arbetsgivaren på sammanlagt 80 000 kronor för brott mot turordningsreglerna enligt las, lagen om anställningsskydd.

Vid arbetsbrist  Så funkar turordningen

  • Huvudregel: En person med längre anställningstid har företräde framför en med kortare – enligt principen ”sist in, först ut”.
  • Vid lika anställningstidtid: Blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre.
  • Även kompetens har betydelse. Utifrån anställningstid och kompetens fastställs vilka personer som sägs upp på grund av arbetsbrist.
  • Med kompetens innebär att du har tillräckliga kvalifikationer för arbetet.
  • Arbetstagaren behöver inte fullständigt behärska de nya arbetsuppgifterna från början, utan ha möjlighet att inom rimlig tid lära sig dem.
  • Innan en diskussion om turordning ska arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning. Finns det tjänster där anställda med längre anställningstid har tillräckliga kvalifikationer så ska de erbjudas dem.

Källa: Unionen