Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Fängelse för den som röjer information om jobbet

I dag kan du tvingas betala dyra skadestånd om du utnyttjar en företagshemlighet från din arbetsplats. Men enligt ett nytt lagförslag ska det också bli straffbart att röja information. Ett förslag som upprör Unionen.
Lina Björk Publicerad 22 september 2017, kl 13:46
Lars Pehrson/SvD/TT
Fängelse för att ha tagit med sig eller fört ut information om sin arbetsgivare? Ja, det kan faktiskt bli verklighet om lagförslaget går igenom. Lars Pehrson/SvD/TT

– Vi är rädda att det här kommer att skapa en stor inlåsningseffekt för våra medlemmar. Man kanske inte vågar byta arbetsgivare eller starta eget för det är oklart vilken kunskap man får ta med sig, säger Lena Isenstam, förbundsjurist på Unionen.

Många av Unionens medlemmar jobbar i branscher där det förekommer företagshemligheter. Nästan alla näringsidkare har saker som behöver skyddas av affärsmässiga skäl. Det kan vara högteknologisk information, ritningar, modeller, eller kundlistor. Arbetsgivarna är också måna om att försvara den här kunskapen, så lagen om företagshemligheter används flitigt i dag.

Läs mer: Allt fler anklagas för illojalitet

– Vi har sett att den är typen av tvister ökar. Redan i dag är skyddet för arbetsgivarna starkt och det är inte ovanligt att vi företräder medlemmar som blir stämda på stora skadeståndsbelopp. Det vanligaste scenariot är en säljare som påstås ha tagit med sig kundregister till en konkurrent, säger Lena Isenstam.

Trots det tillsatte regeringen en utredare för att titta på om lagen om företagshemligheter behöver ändras. Det har sin bakgrund i ett nytt EU-direktiv, vars syfte är att göra skyddet för den här typen av frågor detsamma inom hela EU och förbättra villkoren för innovativ affärsverksamhet. Men i lagförslaget föreslås också, utan bakgrund i direktivet, ett utökat straff för anställda som tar med sig eller för ut information om sin arbetsgivare. Skulle förslaget gå igenom riskerar den anställde fängelse i upp till två år om brottet anses lindrigt. Skulle det vara av allvarligare karaktär kan fängelsestraffet utökas till sex år.

Läs mer: Sade upp sig och startade eget - får betala 4 miljoner

– Vi ser inga positiva effekter av att göra det här agerandet brottsligt. Redan i dag finns det en stor skrämseleffekt i att arbetstagare får betala miljonbelopp om de röjer sin arbetsgivares hemligheter. Din kunskap, färdighet och kompetens måste du få förfoga över. Men blir du osäker på vad du har arbetat upp för kunskap och vad som är knutet till din arbetsgivare, och dessutom blir straffad om du hamnar på fel sida, så är risken stor att du inte vågar utnyttja dina färdigheter när du byter jobb, säger Lena Isenstam.

I det nya lagförslaget föreslås också skadeståndsansvar om du av oaktsamhet råkar röja en hemlighet på ditt företag. Och förutom källkoder, IT-system och andra mer definierbara företagshemligheter ska nu även olika typer av sammanställningar utgöra en företagshemlighet.

Information om missförhållanden, eller brott utgör dock inga hemligheter. Inte heller arbetstagares personliga erfarenheter eller färdigheter, vill utredarna klargöra.