Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

Väntan på a-kassa kostade Mattias jobbet

Mattias Magnusson sökte ett säkerhetsklassat jobb men fick nej. Orsaken: han saknade inkomst sedan maj på grund av att Unionens a-kassa ligger efter med utbetalningar.
Lina Björk Publicerad 25 oktober 2023, kl 06:30
Mattias Magnusson, porträttbild, tittar bort från kameran.
Sedan maj har Mattias Magnusson väntat på ersättning från Unionens a-kassa. Det betyder att hans inkomst de senaste månaderna varit noll. Det gjorde också att han nekades jobb. Foto: Anders G Warne.

För att få ett jobb eller uppdrag som är säkerhetsklassat måste du klara en särskild bedömning av pålitlighet.  I den ingår bland annat en undersökning av privatekonomin en bit tillbaka i tiden för att se om du skulle kunna vara måltavla för påtryckningar, som exempelvis mutor.

I oktober sökte Mattias Magnusson ett jobb med säkerhetsklass 2, kom till intervjuer, erbjöds jobbet men sedan tog det stopp.

Mattias Magnusson. Foto: Anders G Warne.

–  Jag erbjöds jobbet muntligen, blev presenterad för arbetsgruppen och skulle bara ha ett säkerhetssamtal innan jag skrev på. Jag förekommer inte i några straffregister, har inga skulder eller anmärkningar så jobbet var princip i hamn, säger han.

Men så blev det inte. Sedan maj har Mattias Magnusson, liksom många andra unionenmedlemmar väntat på ersättning från Unionens a-kassa, som fortfarande dras med långa handläggningstider. Det betyder att hans inkomst de senaste månaderna varit noll.

– Efter att säkerhetsprövningen genomförts kom de tillbaka med andra besked. Min privatekonomi var ett problem eftersom vi går back varje månad på grund av Unionens a-kassa.

Åtta veckors väntetid i snitt

Enligt IAF:s senaste veckostatistik får den som väntar på pengar från Unionens a-kassa ha tålamod i snitt åtta veckor, men många har väntat betydligt längre än så. I maj ansökte Mattias Magnusson om a-kassa och har ännu inte fått några pengar.

– Först var det kompletteringar och uppgifter som behövde rättas och det var inte a-kassans fel. Men sedan de fått rätt uppgifter har ingenting hänt. Det går inte att få tag på rätt handläggare och får man det kan de inte svara på när pengarna kan tänkas komma, säger han.

Mattias Magnusson har JO anmält Unionens a-kassa men ärendet lades ned då det i första hand är IAF som är tillsynsmyndighet för landets a-kassor, och där finns redan ett tillsynsärende. I det står att kassan har fram till december på sig att förbättra sina handläggningstider, annars kan man helt eller delvis bli av med sitt statsbidrag. Men det tror inte Mattias Magnusson skulle hjälpa Unionens medlemmar.

– Vem hjälper oss? Om det här fortsätter kommer de som väntar på att binda om lån och annat få sämre villkor. Folk har inte buffert för flera månader med noll inkomst. I nuläget måste jag tänka på varje krona. Samtidigt som jag fortsätter betala in fakturor till a-kassan utan att få något tillbaka.

Harald Petersson, kassaföreståndare på Unionens a-kassa svarar: 

Porträttbild på Harald Petersson, grå kavaj, glasögon.
Harald Petersson.

Unionens a-kassa har fortsatt långa handläggningstider. Varför händer ingenting?

– Ärendehanteringssystemet är fortsatt under utveckling. Det görs insatser för att förbättra driftssäkerhet och prestanda. Så det är en fortsatt anledning till de längre väntetiderna. De har dock förbättrats något och vi ser en fortsatt positiv utveckling som ska leda till att vi under december ska ha mer normala och rimliga väntetider och därmed klara de krav som ställts på oss från vår tillsynsmyndighet.

Hur ska medlemmarna nå er?

– Med anledning av de längre väntetiderna så är ju trycket på telefon fortsatt högt. I takt med att vi nu avarbetar i turordning så kommer också telefontillgängligheten succesivt förbättras något.

Personer som väntat på pengar sedan december är desperata, var ska de vända sig?

– Vi arbetar ju utifrån äldsta ärende först så medlemmarna kommer i och med det få en kontakt. Man kan också kontakta oss via Mina sidor.

Kan Unionens a-kassa ge intyg för personer vars ekonomi undersöks för exempelvis säkerhetsklassade jobb? 

– Vi kan inte uttala oss generellt kring det och det går inte heller att ge något förhandsbesked innan vi utrett ett ärende klart. 

Säkerhetsklassade jobb

  • Det finns tre säkerhetsklasser 1, 2 och 3, där 1 är den högsta.
  • Klassificeringarna är rangordnade utifrån hur mycket spridandet av hemlig information skulle kunna skada Sveriges säkerhet.
  • En säkerhetsprövning genomförs både för att skydda verksamhetens känsliga delar och dig som person.
  • I utredningen kontrolleras: betyg, intyg, referenser, ekonomi, bolagsengagemang och en säkerhetsprövningsintervju görs.
  • Därefter görs en registerkontroll från misstanke- och brottsregistret, och uppgifter hämtas från brottsdatalagens och säkerhetspolisen.
A-kassa

Unionens a-kassa ska synas för långa väntetider

Unionens a-kassa är återigen under lupp. Orsaken är de långa handläggningstiderna.
Lina Björk Publicerad 25 mars 2024, kl 15:39
Till vänster fasadskylt till Unionens a-kassa, till höger en hand som håller i ett stoppur.
Unionens a-kassa granskas av IAF med anledning av de långa väntetiderna. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.

Enligt Inspektionen för arbetslöshetsersättning (IAF), som är den tillsynsmyndighet som ska granska Sveriges alla a-kassor, har Unionens a-kassa den längsta väntetiden av alla. Just nu får den som väntar på besked från a-kassan ha tålamod i genomsnitt sju veckor. Men många har väntat betydligt längre än så. 

I september förra året startade IAF ett tillsynsärende mot Unionens a-kassa, med anledning av de långa väntetiderna. Då var den som längst tio veckor. Ultimatumet från myndigheten löd: få ner handläggningstiderna till fem veckor innan årsskiftet annars kan statsbidraget helt eller delvis dras in.

IAF startar tillsynsärende – igen

I december hade man klarat kravet, men nu har väntetiden ökat igen och IAF har återigen beslutat att inleda ett tillsynsärende mot Unionens a-kassa. Syftet är enligt myndigheten själva att ”följa upp arbetslöshetskassans prioriteringar och arbetssätt”