Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

Unionens a-kassa har längst väntetid

I april lovade Unionens a-kassa bättring kring beslutstider för ersättning. Men fyra månader senare väntar många medlemmar fortfarande på pengar.
Lina Björk Publicerad 24 augusti 2023, kl 06:00
Till höger en stor klocka, till vänster fasaden till Unionens a-kassa.
Väntetiden hos Unionens a-kassa är längst av alla landets a-kassor. Röster vittnar också om svårighet att ens komma i kontakt med a-kassan. Foto: Colourbox/Mats Thorén.

En cyberattack och ett nytt ärendehanteringssystem gjorde att medlemmar fick vänta extra länge på både beslut och pengar från unionens a-kassa i början av året. Det lovades bot och bättring men den som loggar in på a-kassans medlemssidor nås av informationen att väntetiderna fortfarande är länge än vanligt. En som väntat i nästan fyra månader är Andreas. I början av maj sökte han a-kassa, men har fortfarande inte fått besked.

– Jag skickade intyg och fyllde i alla blanketter men har fortfarande inte fått besked om när eller om jag får ersättning. Det är emotionellt stressigt, jag har två barn att försörja, säger han.

Unionens a-kassa svår att nå

Flera medlemmar har också hört av sig till Kollega och berättat att Unionens a-kassa är svår att nå. Den som har en fråga om sin ersättning kan antingen använda sig av myndighetens chattfunktion eller ringa en handläggare under en timme på förmiddagen.

– Det är omöjligt att komma fram. Antingen så är det upptaget eller så kopplas jag bort. När jag fått tag i en handläggare vet de ingenting om mitt ärende och jag kopplas bort. Det är nästan det värsta, att inte få besked, säger Andreas.

Unionens a-kassa längst väntetid

Enligt inspektionen för arbetslöshetskassorna (IAF) har Unionens arbetslöshetskassa den längsta väntetiden av alla a-kassor, i snitt får den som väntar på pengar ha tålamod i nio veckor.

Enligt Harald Peterson, kassaföreståndare för Unionens a-kassa, har de långa väntetiderna fler orsaker. Dels så är det nya ärendehanteringssystemet inte tillräckligt effektivt, dels har kassan haft större personalomsättning än tidigare i kombination med reducerad bemanning under semesterperioden.

Harald Peterson
Harald Peterson Mattias Lindbäck

– Även om det har gjorts stora förbättringar på it-systemet så tar det längre tid att hantera ett ärende i systemet än i det tidigare. En del av problemet handlar också om hur försäkringen ser ut, att vi exempelvis måste hämta in arbetsgivarintyg från en tredje part i varje ärende säger han.

Många medlemmar haft svårt att nå fram till a-kassan. Känner ni till det?

– Ja, det blir en ond cirkel. Ju fler som får vänta, desto fler ringer och det blir kötider. Vi måste frigöra tid för själva handläggningen och då måste vi begränsa telefontiden till en timme om förmiddagen, för att nå sin utredare, säger Harald Peterson.

Unionens a-kassa har tagit in extern hjälp för att ta emot samtal under hela telefontiden då medlemmar har möjlighet att kontakta kassan. Man har även rekryterat inför hösten.

– Vi har goda förutsättningar att vända på den nedåtgående trenden. Men eftersom vi behandlar de äldsta ärendena först så kommer det vara en eftersläpning i statistiken.

Andreas har dock låga förväntningar på a-kassans förmåga. 
– Samtidigt som jag får vänta utan besked skickar de avier på att jag ska betala min månadsavgift. Det är under all kritik.

Unionens a-kassa har ett tillsynsärende hos IAF på grund av de långa väntetiderna. 

* Andreas heter egentligen något annat och önskar vara anonym

Genomsnittlig väntetid hos a-kassorna

 

Unionen                              9 veckor

Livsmedelsarbetarna          8 veckor

Akademikerna                    7 veckor

Handels                              7 veckor

Lärarnas                              7 veckor

GS                                       6 veckor

Kommunal                          5 veckor

Vision                                 5 veckor

Transport                            5 veckor

ST                                       5 Veckor

Småföretagarna                  5 veckor

Alfakassan                          5 veckor

Källa: IAF:s veckostatistik

A-kassa

Unionens a-kassa ska synas för långa väntetider

Unionens a-kassa är återigen under lupp. Orsaken är de långa handläggningstiderna.
Lina Björk Publicerad 25 mars 2024, kl 15:39
Till vänster fasadskylt till Unionens a-kassa, till höger en hand som håller i ett stoppur.
Unionens a-kassa granskas av IAF med anledning av de långa väntetiderna. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.

Enligt Inspektionen för arbetslöshetsersättning (IAF), som är den tillsynsmyndighet som ska granska Sveriges alla a-kassor, har Unionens a-kassa den längsta väntetiden av alla. Just nu får den som väntar på besked från a-kassan ha tålamod i genomsnitt sju veckor. Men många har väntat betydligt längre än så. 

I september förra året startade IAF ett tillsynsärende mot Unionens a-kassa, med anledning av de långa väntetiderna. Då var den som längst tio veckor. Ultimatumet från myndigheten löd: få ner handläggningstiderna till fem veckor innan årsskiftet annars kan statsbidraget helt eller delvis dras in.

IAF startar tillsynsärende – igen

I december hade man klarat kravet, men nu har väntetiden ökat igen och IAF har återigen beslutat att inleda ett tillsynsärende mot Unionens a-kassa. Syftet är enligt myndigheten själva att ”följa upp arbetslöshetskassans prioriteringar och arbetssätt”