Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

Unionen larmar om arbetsmiljön i Brynäs

Det är stora brister i arbetsmiljön i Brynäs IF. Nu vädjar Unionen till ishockeyföreningens nya styrelse att ta tag i problemen.
– Det är skrämmande hur personalen mår, säger Unionens ombudsman Annelie Giselson.
Oscar Broström Publicerad 22 juni 2021, kl 14:30
Pontus Lundahl/TT, Janerik Henriksson/TT.
Det är problem med arbetsmiljön i ishockeyföreningen Brynäs IF. Pontus Lundahl/TT, Janerik Henriksson/TT.

Unionens medlemmar i Brynäs IF mår dåligt. Det uppenbarade sig tydligt när Annelie Giselson, ombudsman på fackförbundet, beställde en OSA-enkät – som mäter organisatorisk och social arbetsmiljö – från medarbetarna i Brynäs.

I veckan har även SvenskaFans.com rapporterat om att källor inom föreningen vittnar om tystandskultur, bristande kommunikation mellan arbetsgivare och personal och en ansträngd arbetssituation.

– Man pratar om varandra och inte med varandra. De har ingen kommunikation och det är knappt att de anställda får någon information. Ibland får de läsa om den i tidningen, säger Annelie Giselson till Kollega.

Turbulens i Brynäs

Den senaste tiden i Brynäs har varit turbulent. Bland annat har flera styrelsemedlemmar och personer i chefsposition lämnat sina uppdrag, något det skrivits mycket om i både lokaltidning och rikspress. Men den dåliga arbetsmiljön uppstod inte under våren.

– Det kommer från långt tillbaka i tiden. Jag tycker att det är styrelsens ansvar och det står jag för. Jag vill inte lägga ansvaret på varken klubbdirektör, sportchef eller tränare – det är styrelsens ansvar, säger Giselson.

– Jag har frågat styrelsen varför man inte har kontaktat oss tidigare och då har de sagt att de inte vetat att man kan.

Ny styrelse ska utses

Under tisdagskvällen håller Brynäs IF årsmöte. Sedan tidigare står det klart att föreningen kommer att få en ny styrelse. I en tv-debatt med Gefle Dagblad/Arbetarbladet säger de två kandidaterna till ordförandeposten att de bägge vill arbeta för att förbättra arbetsmiljön.

Unionens ombudsman hoppas också att så blir fallet.

– Jag önskar att man får en bra relation och att Unionen och Brynäs styrelse kan jobba sida vid sida med det här. Jag hoppas också att de tar in personalen mer i det här, det är ändå de som gör jobbet.

Unionen har runt 25 medlemmar på ishockeyföreningens kansli, samt ett flertal spelare. Kollega har sökt Brynäs tidigare styrelseordförande för en kommentar.

Arbetsmiljö

Chefers arbetsmiljö under lupp

Arbetsmiljön för chefer i privat sektor är ett bortglömt och outforskat område. Det vill Arbetsmiljöverket råda bot på genom att inspektera 900 arbetsplatser.
Lina Björk Publicerad 9 februari 2023, kl 06:00
kvinna som tar sig på axeln
Arbetsmiljöverket har inlett inspektioner för att titta närmare på chefers arbetsmiljö. Foto: Shutterstock

Som mellanchef är det lätt att känna press både uppifrån och nedifrån i organisationen.

Malin Cato, arbetsmiljöverket
Malin Cato, projektledare på Arbetsmiljöverket.

– Chefer glöms ofta bort i det systematiska arbetsmiljöarbetet, samtidigt som de bär en stor börda. Det är inte ovanligt att chefen får agera terapeut, ekonom, arbetsgivare och coach i samma person – vilket inte är helt lätt, säger Malin Cato på Arbetsmiljöverket, som projektleder inspektionsinsatsen.

Fokus för Arbetsmiljöverkets insatser kommer att vara balansen mellan krav och resurser, tydlighet i arbetsuppgifter, arbetstoppar och hur chefer får möjlighet att prioritera sitt jobb och sin tid.


Chefer osynliga i arbetsmiljöarbetet

Myndigheten kommer även att undersöka om det finns rutiner för kränkande särbehandling för just chefer. Det man hittills har sett under inspektionerna är att chefen ofta hamnar under radarn.

– Chefen är osynlig i arbetsmiljöarbetet. Ofta när företaget gör medarbetarundersökningar särskiljer man inte chefens arbetsmiljörisker och saknar också rutiner för det.

Ett annat problem som chefer ofta utsätts för är bristen på introduktion. Många chefer får lära sig företaget först på plats och får ingen eller för kort presentation av arbetsgivarens mål, syften och värderingar.

– Chefer blir lite self-made på företagen. De skapar sin egen roll, vilket är ett stort ansvar, konstaterar Malin Cato.
 

Inspektioner i hela landet

Sammanlagt kommer cirka 900 inspektioner att genomföras över hela landet, med fokus på första linjens chefer. Ungefär en tredjedel är redan utförda. Bland arbetsplatserna hittas bland annat konsultverksamheter och reklambyråer, samt olika slags huvudkontor inom privat sektor. Branschområden där man sett att det finns förbättringspotential inom arbetsmiljöfrågorna.

– Att det blev just chefer i privat sektor den här gången handlar om att vi behöver föra upp deras frågor på agendan. Det finns ett stort behov av att förbättra arbetsmiljön för just dem, säger Malin Cato.

Inspektionerna ska vara klara i december 2023. Arbetsmiljöverket kommer att skriva en rapport om sina iakttagelser, som också ska lämnas över till arbetsmarknadsdepartementet.

Vad vill förbättra i din arbetsmiljö som chef?

Jacob Edholm
Jacob Edholm

Jacob Edholm, chef Remote Tower Center, Luftfartsverket.

– Tekniken är en del. Chefen är handläggare med många system att administrera där man är sällananvändare och då blir tiden jag har för att utöva mitt chefskap lidande.

– Min arbetstid är en annan viktig sak. En lucka i Outlook betyder inte att jag inte arbetar, utan att jag inte har ett bokat möte. Man bör ha jobbat fram en policy kring det och vilken tillgänglighet arbetsgivare förväntar sig av chefen: ska mobilen vara på, under vilka tider har vi möten på dagarna och så vidare.

 

Erika Andersson
Erika Andersson

Erika Andersson, vd, Novare.

– Som högsta chef skulle jag vilja förbättra min egen förmåga att ta ansvar för min egen kompetensutveckling. Hitta tid för reflektion och sätta upp tydliga mål. Det är något som jag förväntar mig att mina medarbetare gör, men det är lätt att glömma bort sig själv. Som ledare är jag dessutom en förebild för personer i min omgivning.

– I övrigt är jag nöjd med min arbetsmiljö och ser inga direkta hinder om jag vill ändra på något. Min chef (ordförande) ger mig utrymme att styra min egen tid och mina prioriteringar, vilket jag uppskattar mycket.

Olof Alström
Olof Alström

Olof Almström, HR-Manager, Hochtief Infrastructure.

– Tidsbristen gör sig ständigt påmind för mig som chef. Jag vill göra ett bra jobb, se till organisationens förväntningar och målsättningar. Men ofta finns det inte tillräckligt med tid för att nå upp till den ambitionsnivån.

– Jag skulle vilja jobba mer med den organisatoriska arbetsmiljön och utbilda chefer för att på riktigt kunna implementera kunskapen i vardagen. Jag skulle även vilja delegera mer, så att jag skulle kunna fokusera på kärnverksamheten.