Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

Polisen: Drogerna har kommit till kontoren

Det som tidigare hanterades i mörka källarlokaler har, enligt narkotikapolisen, hittat in till vår mest vardagliga arena: Arbetsplatsen.
Lina Björk Publicerad 7 februari 2023, kl 08:00
hand som håller i pillerburk
Enligt en studie från Karolinska Universitetslaboratoriet har det de senaste 30 åren blivit betydligt vanligare med spår av narkotika i urinprov från arbetsplatser. Foto: Shutterstock

Det kan vara en familjefar, en tjänsteman, en chef eller nyanställd. Lennart Karlsson har jobbat som narkotikapolis i 25 år och har aldrig sett en typisk missbrukare. De finns i varje samhällsskikt, ålder och bransch. Däremot har saker hänt i samhället som påverkat användningen: Tillgången på narkotika har ökat och attityden till att använda droger har blivit mer liberal.

– Tillgången har gjort att fler unga vuxna stöter på droger i dag än tidigare. De som säljer och använder har också letat sig fram på nya vägar, bland annat arbetsplatser, säger han.

Exakt hur vanligt det är att anställda tar droger under arbetstid är det ingen som vet. Men klart är att allt fler arbetar med droger i kroppen.


Allt fler jobbar med droger i kroppen

Enligt en studie från Karolinska Universitetslaboratoriet har det de senaste 30 åren blivit betydligt vanligare med spår av narkotika i urinprov från arbetsplatser. Numera innehåller ungefär var 20:e urinprov, som arbetsgivare beställt, något spår av narkotikaklassade substanser.

Droganvändningen på jobbet har inneburit en ny verklighet för arbetsgivare. Förra hösten uppmärksammades nätmäklaren Avanza Bank för att anställda använt droger på arbetsplatsen. Knarkhundar genomsökte lokalen och drogtester genomfördes på alla medarbetare.

Man startade rehabiliteringsplaner för dem som fastnat i testerna och Avanzas vd samlade till stormöte med andra nätmäklare för att få en bild av hur problemet ser ut i branschen. Ett föredömligt och ganska ovanligt agerande, anser Lennart Karlsson.

– Min erfarenhet är att om det handlar om missbruk som alkohol så är arbetsgivare bra på rehabilitering, men när det gäller droger så är det tack och hej. Om någon drogar så gör man ofta ett internt ärende av det och löser det arbetsrättsligt. Handlar det om försäljning så är arbetsgivare ändå duktiga på att höra av sig till polisen, säger han.

En farhåga som polisen haft de senaste åren är att den organiserade brottsligheten har en förmåga att knyta till sig individer som hamnat i missbruk och som sedan måste betala av sin skuld med hjälp av tjänster.

Branscher som är särskilt utsatta är exempelvis bank och finans, där missbruk kan finansieras med gentjänster som fördelaktiga lån. Att betala för sitt eget missbruk gör också att fler väljer att börja sälja droger på sin arbetsplats.

– Man målsöker missbrukare för att sätta dem i beroendeställning till det kriminella nätverket. Jag har gripit helt vanliga personer som haft både tunga vapen och annat hemma, saker som helt uppenbart tillhört något större och grövre sammanhang, säger Lennart Karlsson.


Inflödet ökar i hela landet

Att sälja, framställa, förvara eller inneha narkotika är brottsligt. Det är även olagligt att förmedla kontakter mellan säljare och köpare och den som utför något av de brotten kan få fängelsestraff på mellan några månader upp till tio år, beroende på om brottet anses ringa eller grovt.

Enligt Lennart Karlsson ser tendensen till ett ökat inflöde av droger likadant ut i hela Sverige. Men även om gränserna mellan landsbygd och storstad har suddats ut så är den sociala kontrollen större på mindre orter, vilket polisen tror kan vara en fördel för att minska och upptäcka droganvändande på arbetsplatserna.

– Vi brukar prata om resurshoppning, alltså att en duktig ingenjör tar droger på en arbetsplats, blir upptäckt och byter jobb. Arbetsgivaren är glad att slippa ta tag i problemet och nästa arbetsgivare har ingen aning om hur den nyanställa mår.

– I små samhällen är nätverkandet mellan arbetsplatser bättre, vilket gör det svårare för en sådan person att gå under radarn.

En levande diskussion om droger och missbruk i arbetslivet är en annan lösning för att minska användandet, tror Lennart Karlsson.

– Arbetsgivaren måste få upp frågan på agendan, för slutstationen för missbruk är alltid ledsam.

* Uppdaterat: Poliskommissarie Lennart Karlsson, som uttalar sig om droger på arbetsplatser är även ordförande för Svenska Narkotikapolisföreningen, vars syfte är förstärka arbetet mot narkotikabrottslighet och där medlemmarna är anställda inom rättsväsendet.

Narkotikabrott

  • Det är olagligt att sälja, framställa, förvara eller inneha narkotika.  Det är även brottsligt att förmedla kontakter mellan säljare och köpare.
  • Om brottet är ringa eller grovt bedöms utifrån om det utövats i organiserad form, storskaligt, har vinstsyfte och om det varit särskilt hänsynslöst.
  • Att ha narkotika i blodet är straffbart, men leder oftast bara till böter då brottet ses som ringa.
  • Ett ringa narkotikabrott innebär som lägst böter eller fängelse i upp till sex månader. Ett grovt narkotikabrott eller smuggling kan leda till fängelse i upp till tio år.
Arbetsmiljö

Stress skördar nästan 800 liv om året

Varje dag dör mellan åtta och nio personer av sitt jobb. Det menar Arbetsmiljöverket som i en ny kunskapsöversikt bland annat visar att 772 personer årligen mister livet i förtid på grund av stress.
Johanna Rovira Publicerad 23 mars 2023, kl 13:51
Stressad man i kontorslandskap, tar sig för huvudet.
Stress på jobbet beräknas leda till nästan 800 fall av arbetsrelaterade dödsfall per år, enligt Arbetsmiljöverket. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Årligen dör mellan 30 och 50 personer i olyckor på svenska arbetsplatser. Men betydligt fler mister livet i så kallade arbetsrelaterade sjukdomar – omkring 3000 personer sammanlagt beräknas dö i förtid på grund av det de exponeras för på ohälsosamma arbetsplatser.

 I dag kommer åtta, nio personer att dö en för tidig död på grund av vad de utsatts för i jobbet. Det är oacceptabelt att folk dör i förtid på grund av arbetet när vi vet att mycket går att förebygga, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Skiftarbete, motoravgaser, asbest och damm är stora arbetsmiljöbovar som påverkar hälsan så pass att man löper stor risk att dö i förtid, visar Bengt Järvholm, forskare vid Umeå universitet, i kunskapsöversikten Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige, som han gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Men stress orsakad av hög arbetsbelastning i kombination med att inte kunna påverka arbetsuppgifterna, är ännu mer fatalt för hälsan  772 personer  uppskattas årligen mista livet på grund av stress. 

Samband mellan självmord och mobbning

Bengt Järvholm fick också uppdraget att titta på sambandet mellan mobbning och självmord och han konstaterar att en av tio utsätts för mobbning i arbetslivet. Enligt ny forskning finns det samband mellan var tjugonde fall av självmord och mobbning på jobbet.

 Det är kanske samma antal som begår självmord på grund av att man kränks eller mobbas på jobbet, som mister livet i dödsolyckor, säger Bengt Järvholm.

Kunskap är a och o när det handlar om att minska och förebygga stressen, enligt Bengt Järvholm, som också anser att god arbetsmiljö skulle kunna vara ett kriterium vid upphandlingar och investeringar.

  God arbetsmiljö är lönsamt, det är forskarna överens om, säger Bengt Järvholm.

Antal arbetsrelaterade dödsfall per år

Olycksfall - 37,0

Stress - 772,4

Skiftarbete  -727,7

Damm (KOL) - 421,4

Asbest ­- 267,5

Kvarts - 125,2

Motoravgaser - 547,4

Passiv rökning - 194,8

Svetsrök - 71,0

Joniserande strålning - 4,8

Osäkrare samband

Buller -777,4

Ihållande tungt fysiskt arbete - 1 548,8