Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

Unionens a-kassa tillbaka på normala väntetider

Medlemmar i Unionens a-kassa har fått vänta länge på ersättning det senaste året. Nu har man jobbat ikapp.
Lina Björk Publicerad 20 november 2023, kl 14:15
Till vänster fasadskylt till Unionens a-kassa, till höger en hand som håller i ett stoppur.
Tidigare i år hade Unionens a-kassa längst väntetid av alla a-kassor. Då var väntetiden för att få besked om ersättning 10 veckor - nu är den 5 veckor. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.

Först var det en cyberattack, sedan ett ärendehanteringssystem som krånglade. Efter sommaren låg Unionens a-kassa rejält efter i handläggningstider och utbetalningar, vilket Kollega tidigare rapporterat om

Till slut ryckte a-kassornas tillsynsmyndighet IAF ut och startade ett ärende kring väntetiderna med ultimatumet: få ner handläggningstiderna till fem veckor innan december är slut, annars kan statsbidraget helt eller delvis dras in. Och enligt IAF: s senaste statistik har man lyckats med det. Den genomsnittliga väntetiden för att få besked om ersättning är nu fem veckor, att jämföra med 10 veckors väntetid efter sommaren. 

Samarbete och övertid lösningen

Enligt kassaföreståndaren Harald Peterson handlar resultatet dels om att handläggarna jobbat mer, dels tydliga veckomål och uppföljningar.

Harald Peterson
Harald Peterson Mattias Lindbäck

– Vi har jobbat mer men har också lagt in två återhämtningsveckor. Sedan har vi fått visst stöd från andra a-kassor, vilket har underlättat, säger han. 

Tidigare har medlemmar haft svårt att nå a-kassans handläggare då man endast haft en timmes telefontid per dag. 

Kommer medlemmar att kunna nå sina handläggare nu? 

–  Vi jobbar långsiktigt och bygger nu vidare för att bibehålla ett stabilt arbetsläge och där vi också kan stärka tillgängligheten.

A-kassa

Väntan på a-kassa kostade Mattias jobbet

Mattias Magnusson sökte ett säkerhetsklassat jobb men fick nej. Orsaken: han saknade inkomst sedan maj på grund av att Unionens a-kassa ligger efter med utbetalningar.
Lina Björk Publicerad 25 oktober 2023, kl 06:30
Mattias Magnusson, porträttbild, tittar bort från kameran.
Sedan maj har Mattias Magnusson väntat på ersättning från Unionens a-kassa. Det betyder att hans inkomst de senaste månaderna varit noll. Det gjorde också att han nekades jobb. Foto: Anders G Warne.

För att få ett jobb eller uppdrag som är säkerhetsklassat måste du klara en särskild bedömning av pålitlighet.  I den ingår bland annat en undersökning av privatekonomin en bit tillbaka i tiden för att se om du skulle kunna vara måltavla för påtryckningar, som exempelvis mutor.

I oktober sökte Mattias Magnusson ett jobb med säkerhetsklass 2, kom till intervjuer, erbjöds jobbet men sedan tog det stopp.

Mattias Magnusson. Foto: Anders G Warne.

–  Jag erbjöds jobbet muntligen, blev presenterad för arbetsgruppen och skulle bara ha ett säkerhetssamtal innan jag skrev på. Jag förekommer inte i några straffregister, har inga skulder eller anmärkningar så jobbet var princip i hamn, säger han.

Men så blev det inte. Sedan maj har Mattias Magnusson, liksom många andra unionenmedlemmar väntat på ersättning från Unionens a-kassa, som fortfarande dras med långa handläggningstider. Det betyder att hans inkomst de senaste månaderna varit noll.

– Efter att säkerhetsprövningen genomförts kom de tillbaka med andra besked. Min privatekonomi var ett problem eftersom vi går back varje månad på grund av Unionens a-kassa.

Åtta veckors väntetid i snitt

Enligt IAF:s senaste veckostatistik får den som väntar på pengar från Unionens a-kassa ha tålamod i snitt åtta veckor, men många har väntat betydligt längre än så. I maj ansökte Mattias Magnusson om a-kassa och har ännu inte fått några pengar.

– Först var det kompletteringar och uppgifter som behövde rättas och det var inte a-kassans fel. Men sedan de fått rätt uppgifter har ingenting hänt. Det går inte att få tag på rätt handläggare och får man det kan de inte svara på när pengarna kan tänkas komma, säger han.

Mattias Magnusson har JO anmält Unionens a-kassa men ärendet lades ned då det i första hand är IAF som är tillsynsmyndighet för landets a-kassor, och där finns redan ett tillsynsärende. I det står att kassan har fram till december på sig att förbättra sina handläggningstider, annars kan man helt eller delvis bli av med sitt statsbidrag. Men det tror inte Mattias Magnusson skulle hjälpa Unionens medlemmar.

– Vem hjälper oss? Om det här fortsätter kommer de som väntar på att binda om lån och annat få sämre villkor. Folk har inte buffert för flera månader med noll inkomst. I nuläget måste jag tänka på varje krona. Samtidigt som jag fortsätter betala in fakturor till a-kassan utan att få något tillbaka.

Harald Petersson, kassaföreståndare på Unionens a-kassa svarar: 

Porträttbild på Harald Petersson, grå kavaj, glasögon.
Harald Petersson.

Unionens a-kassa har fortsatt långa handläggningstider. Varför händer ingenting?

– Ärendehanteringssystemet är fortsatt under utveckling. Det görs insatser för att förbättra driftssäkerhet och prestanda. Så det är en fortsatt anledning till de längre väntetiderna. De har dock förbättrats något och vi ser en fortsatt positiv utveckling som ska leda till att vi under december ska ha mer normala och rimliga väntetider och därmed klara de krav som ställts på oss från vår tillsynsmyndighet.

Hur ska medlemmarna nå er?

– Med anledning av de längre väntetiderna så är ju trycket på telefon fortsatt högt. I takt med att vi nu avarbetar i turordning så kommer också telefontillgängligheten succesivt förbättras något.

Personer som väntat på pengar sedan december är desperata, var ska de vända sig?

– Vi arbetar ju utifrån äldsta ärende först så medlemmarna kommer i och med det få en kontakt. Man kan också kontakta oss via Mina sidor.

Kan Unionens a-kassa ge intyg för personer vars ekonomi undersöks för exempelvis säkerhetsklassade jobb? 

– Vi kan inte uttala oss generellt kring det och det går inte heller att ge något förhandsbesked innan vi utrett ett ärende klart. 

Säkerhetsklassade jobb

  • Det finns tre säkerhetsklasser 1, 2 och 3, där 1 är den högsta.
  • Klassificeringarna är rangordnade utifrån hur mycket spridandet av hemlig information skulle kunna skada Sveriges säkerhet.
  • En säkerhetsprövning genomförs både för att skydda verksamhetens känsliga delar och dig som person.
  • I utredningen kontrolleras: betyg, intyg, referenser, ekonomi, bolagsengagemang och en säkerhetsprövningsintervju görs.
  • Därefter görs en registerkontroll från misstanke- och brottsregistret, och uppgifter hämtas från brottsdatalagens och säkerhetspolisen.
A-kassa

Sveriges a-kassor: "Finns brister i systemet"

Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till rekordlånga väntetider för medlemmarna. Serviceorganisationen Sveriges a-kassor, som har samordnat utvecklingen av systemet håller med om att det finns brister.
Lina Björk Publicerad 1 september 2023, kl 06:00
Till vänster Unionens a-kassa, till höger en bunt med internetkablar.
Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till att medlemmar fått vänta extra länge på sina pengar. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.
Johan Ahlgren
Johan Ahlgren

– Under 2023 gör Sveriges a-kassor förbättringar i systemet, vilka installeras löpande i olika leveranser till a-kassorna, säger kommunikationschefen Johan Ahlgren.

Sedan det nya ärendehanteringssystemet för Våra sidor infördes under hösten 2022 har handläggningen för försäkringsutredarna havererat. Systemet som skulle automatisera arbetsuppgifter har i stället lett till ökad manuell hantering och varje enskilt ärende tar längre tid. Först ut att testa var Unionens a-kassa, som var pilot för projektet. Sedan följde resten av landets 24 a-kassor efter. Resultatet blev långa väntetider för medlemmarna och stressade och pressade handläggare.

– Vi kan konstatera att systemet inte motsvarade a-kassornas förväntningar. Det var fler saker att åtgärda än vi bedömde innan installationen inleddes. Detta har lett till längre väntetider hos ett antal a-kassor, säger Johan Ahlgren.

Unionens a-kassa pilot för projektet

Att det nya systemet infördes var en del i ett utvecklingsprojekt för att kunna administrera arbetslöshetsförsäkringen så effektivt som möjligt. Det påbörjades inte i år utan har pågått under en längre tid. Den senaste veckostatistiken visar att Unionens a-kassa nu har en genomsnittlig handläggningstid på cirka nio veckor, men många har väntat betydligt längre än så.

Tror du att förtroendet för a-kassan urholkas när medlemmar inte får sina pengar?

– Det är klart att det uppstår en besvikelse för enskilda medlemmar som får vänta på sin handläggning. Men om det påverkar förtroendet för a-kassan i stort är för tidigt att svara på, säger Johan Ahlgren.

Under året kommer sex nya leveranser att installeras i det nya ärendehanteringssystemet, något Johan Ahlgren tror ska kunna förbättra situationen för a-kassorna.

–  Behovet av förbättringar var större än vi hade räknat med, men vi ser att de nya leveranserna redan har lett till bättre resultat så jag har goda förhoppningar om året

Sveriges a-kassor

Sveriges a-kassor är en service- och intresseorganisation som bland annat stöttar Sveriges 24 a-kassor med IT-utveckling, utbildning och kommunikation/opinionsbildning.