Hoppa till huvudinnehåll
Söka jobb

Intervjurobot ska testas av psykolog

Rekryteringsfirman TNG har utvecklat en robot som kan sköta anställningsintervjuer. Nu ska robotens förmågor testas av en psykolog.
David Österberg Publicerad 23 augusti 2019, kl 12:49
TNG
Tengai kan både le och nicka mot den hon intervjuar. TNG

Den som anställer vill såklart hitta den person som är bäst lämpad för jobbet. Men risken finns att rekryteringsprocessen påverkas av fördomar och att kandidater väljs bort på grund av kön och etnicitet - eller på grund av hur de beter sig på intervjun.

Flera företag använder sig därför av olika metoder för att minska risken för att fördomar styr rekryteringen. Det kan till exempel handla om att be om cv:n utan namn och ålder eller att ställa exakt samma frågor till alla kandidater.

Ytterligare ett sätt kan vara att låta en robot sköta intervjuerna. Rekryteringsfirman TNG har, tillsammans med Furhat robotics, utvecklat roboten Tengai. En intervju med Tengai tar mellan 15 och 18 minuter och alla kandidater får samma frågor. Roboten har ett människoliknande ansikte och kan le, nicka, luta på huvudet och humma.

Tengai spelar in intervjuerna och skriver ut dem och kan också hjälpa till med att värdera kandidaternas svar. Enligt TNG innebär robotintervjuerna att rekryteringen blir mindre fördomsfull. Tengai bryr sig till exempel inte om hur någon hälsar, pratar eller ser ut.  

Roboten är fortfarande under utveckling och under hösten ska den testas av psykologen och forskaren Anders Sjöberg. Han ska bland annat undersöka Tengais intervjumetodik och intervjuresultat.

Enligt ett pressmeddelande är han skeptisk till AI-försök som syftar till att återskapa mänskliga förmågor.

– Men Tengai är det första seriösa försöket jag stött på där projektgruppen är öppen för att vetenskapligt granska både validitet och användbarhet i urvalsprocessen, säger han.

Hur väl Tengai lyckas återstår att se. Intresset bland chefer och HR-specialister att använda sig av robotar i rekryteringen tycks i alla fall vara stort – åtminstone på sikt. 43 procent kan tänka sig att använda en robot inom två år, 19 procent inom ett år och 11 procent inom sex månader.

David Österberg
David Österberg
[email protected]