Hoppa till huvudinnehåll
Söka jobb

Ingen diskriminering av jobbsökande mammor

Är det en nackdel att vara kvinna samt förälder och söka nytt jobb? Nix! Ny svensk forskning visar att vare sig fäder eller mödrar diskrimineras vid rekrytering. Män och kvinnor kallas lika ofta till jobbintervjuer. Och det gäller såväl låg- som högkvalificerade arbeten.
Publicerad 10 juni 2017, kl 06:35
Kvinna med bebis i knät sitter vid dator.
Foto: Colourbox.com

Resultatet av den stora och breda svenska studien motsäger tidigare forskning från USA, som visat att kvinnor som är föräldrar diskrimineras när de söker jobb.

– I vår undersökning hittade vi lite förvånande nog ingen diskriminering från arbetsgivarna, konstaterar Anni Erlandsson, doktorand i sociologi vid Stockholms universitet och en av författarna till studien Do Employers Prefer Fathers? Evidence from a Field Experiment Testing Gender by Parenthood Interaction Effect on Callbacks to Job Applicants.

Tillsammans med professor Magnus Bygren och docent Michael Gähler har Anni Erlandsson undersökt huruvida det är en nackdel att vara förälder och söka jobb i en så kallade experimentstudie. De tre forskarna har med fiktiva mans- och kvinnonamn sökt totalt 2 144 jobb på den svenska arbetsmarknaden, såväl låg- som högkvalificerade. I jobbansökningarna nämndes även om de var föräldrar eller inte. Totalt söktes jobb inom 18 yrken, exempelvis ekonomiassistenter, revisorer, säljare och chefer.

– Vårt resultat visar att det inte var någon skillnad i vilka som kontaktades av arbetsgivaren. Men vi vet inte vad som sedan händer när arbetsgivaren sedan sätter lön eller annat som händer på arbetsplatsen, framhåller Anni Erlandsson.

Underlaget är för litet för att dra några långtgående slutsatser, men siffrorna tyder på att det kan finnas skillnader mellan olika yrken. I studien tycks skillnaderna för revisorer vara försumbara.

Resultaten i studien stöder tesen att Sverige är ett jämlikt land för föräldrar. Anni Erlandsson menar att den ojämlikhet som trots allt finns på arbetsmarknaden har andra förklaringar än diskriminering vid rekrytering.

– Sannolikt beror det på att kvinnor gör andra val i livet, vabbar mer och tar ut längre föräldraledighet. Det kan också finnas förklaringar på yrkesnivå och i olika arbetskulturer vilket vore intressant att studera närmare för att få mer kunskap om vad som ligger bakom kvinnors sämre löne- och karriärutveckling säger Anni Erlandsson.

Gertrud Dahlberg