Hoppa till huvudinnehåll
Socialförsäkring

Sjukas ersättningar halkar efter

Ersättningarna inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen har inte hängt med i löneutvecklingen de senaste 20 åren. Det visar en ny rapport.
Lina Björk Publicerad 14 mars 2014, kl 11:45

Tanken med socialförsäkringar är att de ska trygga din försörjning när du inte kan arbeta, exempelvis vid sjukdom, föräldraledighet eller arbetslöshet. Grunden är att ersättningarna ska stå i proportion till din tidigare inkomst, men så har inte varit fallet de senaste 20 åren visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Socialförsäkringsnivåerna har inte följt pris- eller löneförändringar efter den ekonomiska krisen på 1990-talet, då ersättningarna frös eller sänktes för att åstadkomma besparingar och öka viljan att arbeta. 2010 hade nästan hälften av männen och en fjärdedel av kvinnorna i åldersgruppen 20 till 64 år en inkomst som översteg taket i sjukförsäkringen, alltså som inte skulle blir kompenserade fullt ut. Jämfört med 1992, då 14 procent av männen och två procent av kvinnorna översteg taket.

- Det är framför allt sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen som inte har följt inkomstutvecklingen. I arbetslöshetsförsäkringen är taket numera lägre än den lägsta tiondelens heltidslön, medan den för 20 år sedan var högre än medianlönen, säger Iida Häkkinen Skans, som är författare till rapporten.

Vårdbidraget och barnbidraget har i stort sätt följt pris- och löneutvecklingen. Även bostadsbidraget har höjts ett antal gånger. Däremot har inkomstgränsen för att få ut ett maximalt bostadsbidrag inte ändrats sedan 1996.
-Att tak- och grundbelopp i socialförsäkringen ligger fast under en lång period kan leda till ökade inkomstskillnader och att de personer som har svag förankring till arbetsmarknaden får en låg ekonomisk standard.

De offentliga försäkringarna täcker en allt mindre del av inkomstbortfallet vid sjukdom, arbetsskada eller föräldraledighet. De kompletterande försäkringarna har därför fått en allt större betydelse, men de är inte tillgängliga för alla.

- Utvecklingen de senaste 20 åren visar att det svenska socialförsäkringssystemet glider från en inkomstbortfallsförsäkring mot ett grundtrygghetssystem. I arbetslöshetsförsäkringen, där ersättningarna inte höjts på tio år, har ett sådant system redan etablerats, säger Iida Häkkinen Skans.

Fakta

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom systemtillsyn och granskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.

Socialförsäkring

Får min chef neka mig föräldraledighet?

Kan din chef eller arbetsgivare neka dig att vara föräldraledig? Svaret är i stort sett nej, men det finns vissa regler du bör förhålla dig.
Oscar Broström Publicerad 4 maj 2022, kl 06:56
Pappa bär barn på sina axlar utomhus.
Kan chefen neka föräldraledighet? I stort sett inte, men det finns saker att hålla koll på. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Rätten att vara ledig med ditt barn är lagstadgad. Alla har rätt att vara föräldralediga, oavsett anställningsform och hur länge du arbetat på din arbetsplats. Hur länge du kan vara föräldraledig och hur föräldrapenningen fungerar kan du läsa om nedan.

Som arbetstagare är du nästintill inte förpliktigad till någonting när det kommer till att vara föräldraledig. Lagen står för det mesta på din sida, gentemot arbetsgivaren, om det skulle uppstå frågetecken eller konflikt.

 Arbetsgivaren kan i princip inte neka föräldraledighet, säger Cecilia Arklid, förbundsjurist på Unionen.

Det enda du som förälder – eller blivande förälder – behöver göra är egentligen att meddela din arbetsgivare i någorlunda god tid att du ämnar vara ledig.

Samråd med chefen

Enligt lagen ska din ansökan och din planering av föräldraledighet ske i samråd med din arbetsgivare. Det innebär i praktiken att ni ska ha en dialog om när den ska börja och ungefär när den lär sluta.

Arbetsgivaren har dock väldigt lite att säga till om. Enligt lagen får inte en flytt av föräldraledigheten innebära något besvär för dig som anställd.

– Om det inte blir någon olägenhet för arbetstagaren kan man flytta föräldraledigheten, men om du har ett barn att ta hand om innebär det ju ofta en olägenhet om föräldraledigheten skulle flyttas. Så det är ett väldigt litet utrymme för arbetsgivaren, säger Cecilia Arklid.

Två månader innan

I föräldraledighetslagen står det att du ska ansöka om föräldraledighet senast två månader innan du tänker påbörja den, och om så inte kan ske ska du be om ledighet så snart som möjligt (enligt lagen). Det sistnämnda betyder i praktiken att arbetsgivaren inte kan neka dig föräldraledighet om du och din partner av något skäl som inte kunde förutses behöver byta vem som är hemma med barnet. Ett annat skäl till att man inte anmält föräldraledigheten innan kan vara att barnet föds för tidigt.

Mammaledighet

Mammaledighet är en särskild form av föräldraledighet, som gäller sju veckor innan och sju veckor efter förlossningen. I paragrafen om mammaledighet framgår att vid ledighet för att amma barnet behöver en arbetstagare inte i förväg anmäla föräldraledigheten.

Om ni är oense

Om din arbetsgivare nekar dig föräldraledighet står rätten, i de flesta fall, på din sida. De allra flesta vill såklart undvika konflikt, men om ni inte kan komma överens är ett första steg att kontakta ditt fackförbund för stöd och rådgivning. 

Din arbetsgivare kan bryta mot lagen om den försöker neka dig föräldraledighet, vilket kan innebära den blir skadeståndsskyldig. Som arbetstagare krävs det dock att du medvetet och med illvilja anmält föräldraledigheten för sent, för att störa arbetsgivarens verksamhet, för att du ska anses bryta mot anställningsavtalet och i förlängningen riskera din anställning.