Hoppa till huvudinnehåll
Socialförsäkring

Fler söker bostadsbidrag - svårt att betala hyran

Högre arbetslöshet till följd av coronapandemin har gjort att fler unga vuxna ansöker om bostadsbidrag för att ha råd att betala hyran. Det visar en rapport från Försäkringskassan om hur uttaget av olika socialförsäkringar sett ut under pandemin.
Lina Björk Publicerad 23 juni 2021, kl 14:21
Fredrik Sandberg / TT
Fler unga vuxna sökte bostadsbidrag under 2020 jämfört med tidigare år. Fredrik Sandberg / TT

Coronapandemin har berört hela befolkningen – men på olika sätt. Många har blivit av med sina jobb, varit sjuka eller fått ansöka om smittbärarpenning då barn och vuxna i hushållet fått symptom.

Försäkringskassan har i en ny rapport tittat på hur socialförsäkringen har fungerat under pandemin, vilka ersättningar som gjort att anställda kunnat vara hemma med sjuka barn eller själva kunnat undvika smittspridning.

Svårt för många att betala hyran

En annan del av socialförsäkringen är bostadsbidraget där ansökningarna har minskat flera år i rad, men där det skedde ett trendbrott under 2020.

Bostadsbidraget betalas ut till barnfamiljer och unga vuxna (upp till 29 år) som har det svårt med ekonomin i hushållet. Både den högre arbetslösheten och minskade inkomster har lett till att bostadsbidragen ökade till de unga vuxna under 2020. I den här gruppen är det också färre som är med i fackförbund och a-kassa, vilket lämnar dem åt statens trygghetsförsäkringar.

Läs mer: Pandemin slår hårt mot ungas jobb

Bland barnfamiljer med bostadsbidrag har Försäkringskassan noterat en minskning i antalet ansökningar sedan flera år tillbaka. Men förra året avstannade den trenden, även det till följd av att familjers ekonomi har påverkats av coronapandemin. 

Så har vi använt socialförsäkringarna under pandemin:

Få i riskgrupp ansökte om ersättning

Försäkringskassan uppskattade att cirka 200 000 personer i riskgrupp skulle ansöka om ersättning för att de inte kunde gå till jobbet, men ett år senare kan man konstatera att endast 2 200 personer ansökte och 500 beviljades pengar. Anledningen tror kassan är att arbetsgivare varit bra på att smittsäkra arbetsplatsen.

Fler stannade hemma från jobbet

Rådet att stanna hemma vid milda förkylningssymptom var det många som lyssnade på. Vabbandet ökade med 90 procent i mars förra året liksom antalet sjukfall som kom upp i nästan samma höga siffra. I december 2020 fick 9 000 personer smittbärarpenning jämfört med 15 personer året innan.

Läs mer: Rekordmånga ansökte om smittbärarpenning

Karensavdraget användes flitigt

För att minska smittspridningen införde regeringen nya regler för att få ersättning för karensdagen. Under perioden april till december använde en fjärdedel av befolkningen i arbetsför ålder den nya ersättningen.

Läs mer: Slopat karensavdrag förlängs

Mer jämlikt vabbande

Antalet dagar föräldrar har vabbat ökade explosionsartat förra året till följd av att skolor och förskolor hade strängare regler för när barnen fick komma tillbaka till verksamheten efter förkylningar. Även om kvinnor fortfarande tar ut majoriteten av vabdagar, så ökade mäns uttag rejält under pandemin.

Läs mer: Vab och vobb ökade förra året

Föräldrar utökade inte sommarsemestern

Många passar på att utöka sommarsemestern med att ta ut föräldrapenning några veckor. Men under pandemin minskade uttaget under sommarmånaderna. En möjlig orsak är att många tjänstemän jobbat hemma och kunnat få ihop livspusslet ändå.

Läs mer: Föräldraledighet och föräldrapenning – så funkar det

Socialförsäkring

Socialförsäkringen omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den administreras av Försäkringskassan som betalar ut ersättningar och bidrag till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning samt av Pensionsmyndigheten som administrerar de delar som betalas ut till pensionärer. 

Varje år betalas ungefär 200 miljarder kronor ut i ersättningar genom bland annat vab, a-kassa, föräldraledighet och sjukpenning. 

Socialförsäkring

Får min chef neka mig föräldraledighet?

Kan din chef eller arbetsgivare neka dig att vara föräldraledig? Svaret är i stort sett nej, men det finns vissa regler du bör förhålla dig.
Oscar Broström Publicerad 4 maj 2022, kl 06:56
Pappa bär barn på sina axlar utomhus.
Kan chefen neka föräldraledighet? I stort sett inte, men det finns saker att hålla koll på. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Rätten att vara ledig med ditt barn är lagstadgad. Alla har rätt att vara föräldralediga, oavsett anställningsform och hur länge du arbetat på din arbetsplats. Hur länge du kan vara föräldraledig och hur föräldrapenningen fungerar kan du läsa om nedan.

Som arbetstagare är du nästintill inte förpliktigad till någonting när det kommer till att vara föräldraledig. Lagen står för det mesta på din sida, gentemot arbetsgivaren, om det skulle uppstå frågetecken eller konflikt.

 Arbetsgivaren kan i princip inte neka föräldraledighet, säger Cecilia Arklid, förbundsjurist på Unionen.

Det enda du som förälder – eller blivande förälder – behöver göra är egentligen att meddela din arbetsgivare i någorlunda god tid att du ämnar vara ledig.

Samråd med chefen

Enligt lagen ska din ansökan och din planering av föräldraledighet ske i samråd med din arbetsgivare. Det innebär i praktiken att ni ska ha en dialog om när den ska börja och ungefär när den lär sluta.

Arbetsgivaren har dock väldigt lite att säga till om. Enligt lagen får inte en flytt av föräldraledigheten innebära något besvär för dig som anställd.

– Om det inte blir någon olägenhet för arbetstagaren kan man flytta föräldraledigheten, men om du har ett barn att ta hand om innebär det ju ofta en olägenhet om föräldraledigheten skulle flyttas. Så det är ett väldigt litet utrymme för arbetsgivaren, säger Cecilia Arklid.

Två månader innan

I föräldraledighetslagen står det att du ska ansöka om föräldraledighet senast två månader innan du tänker påbörja den, och om så inte kan ske ska du be om ledighet så snart som möjligt (enligt lagen). Det sistnämnda betyder i praktiken att arbetsgivaren inte kan neka dig föräldraledighet om du och din partner av något skäl som inte kunde förutses behöver byta vem som är hemma med barnet. Ett annat skäl till att man inte anmält föräldraledigheten innan kan vara att barnet föds för tidigt.

Mammaledighet

Mammaledighet är en särskild form av föräldraledighet, som gäller sju veckor innan och sju veckor efter förlossningen. I paragrafen om mammaledighet framgår att vid ledighet för att amma barnet behöver en arbetstagare inte i förväg anmäla föräldraledigheten.

Om ni är oense

Om din arbetsgivare nekar dig föräldraledighet står rätten, i de flesta fall, på din sida. De allra flesta vill såklart undvika konflikt, men om ni inte kan komma överens är ett första steg att kontakta ditt fackförbund för stöd och rådgivning. 

Din arbetsgivare kan bryta mot lagen om den försöker neka dig föräldraledighet, vilket kan innebära den blir skadeståndsskyldig. Som arbetstagare krävs det dock att du medvetet och med illvilja anmält föräldraledigheten för sent, för att störa arbetsgivarens verksamhet, för att du ska anses bryta mot anställningsavtalet och i förlängningen riskera din anställning.