Hoppa till huvudinnehåll
Kompetensutveckling

Miljonregn över anställda på Scania när facket avstår arvode

De anställda på Scania har helt oväntat blivit nära tre miljoner kronor rikare. Det sedan de fackliga företrädarna avstått från ett styrelsearvode, till förmån för Scanias personalstiftelse. En inrättning som länge varit vilande, men som nu får nytt liv.
Anita Täpp Publicerad 2 oktober 2020, kl 12:27
Christine Olsson / TT
Från och med nästa år kan anställda på Scania söka stipendier från personalstiftelsen. Christine Olsson / TT

Pengarna, som snart överförs till Scanias personalstiftelse, kommer från det tyska bolaget Traton, som sedan 2019 är dotterbolag till Scanias ägare Volkswagen.

För uppdraget som arbetstagarrepresentant i Tratons styrelse erbjöds de fyra fackliga förtroendevalda på Scania, däribland Mari Carlquist som är ordförande för Unionenklubben i Södertälje, tillsammans 275 000 Euro per år. I dagsläget motsvarande nära 2,9 miljoner kronor.

– Det är ju ett jättestort arvode. Men i Tyskland är det brukligt att alla i styrelsen får samma arvode, säger Mari Carlquist.

Sedan hon och de övriga förtroendevalda snabbt beslutade avstå från hela arvodet skrevs ett avtal så att Traton nu i stället årligen ska skänka en motsvarande summa pengar till Scanias personalstiftelse. På så vis kan nu stiftelsen, som länge varit overksam på grund av penningbrist, få nytt liv.

– Personalstiftelsen startades på 1990-talet då företagsledningen anslog tio miljoner kronor i en grundplåt till stiftelsen för att främja Scanias personal, säger Jan Gustavsson, som är ledamot i stiftelsens styrelse.

Enligt stadgarna skulle pengarna placeras i säkra papper, vars avkastning sedan skulle delas ut i form av stipendier till friskvård, kompetenshöjande utbildningar och studiebesök. Det till sådant som Scania normalt inte står för, men som ändå skulle kunna vara bra både för individen och företaget.

Och så fungerade det också länge.

Men under de senaste åren har man på grund av det låga ränteläget fått låg avkastning på kapitalet och därför inte heller kunnat dela ut några stipendier.

Tack vare det stora penningtillskottet från Traton kan nu personalstiftelsen snart ta upp sin stipendieverksamhet igen. Efter årsskiftet räknar man med att de som har minst tre års anställning bland Scanias runt 18 000 anställda i Sverige ska kunna börja söka stipendier igen.

Nu har styrelsen också ändrat i placeringsreglerna så att man även kan investera i aktiefonder framöver.

– Men då får det bara vara hållbara aktiefonder, säger Jan Gustavsson.

Mari Carlquist är väldigt nöjd med arrangemanget.

– Vi hade aldrig någon tanke på att behålla dessa pengar. Och det är trevligt att vi inte bara avstår dem utan också att de går till någonting bra, säger hon.

Kompetensutveckling

Inte kört att plugga med lön trots högt söktryck

Möjligheten att plugga med lön lockar många. På tisdagsmorgonen hade 6 000 ansökningar kommit in till CSN som räknat med 5 300. Men loppet är inte kört för studiesugna som ännu inte kommit till skott.
Johanna Rovira Publicerad 4 oktober 2022, kl 12:40
CSN-kuvert till vänster och person som studerar till höger.
CSN har redan fått in 6 000 ansökningar för det nya studieomställningsstödet. Beräkningen för 2022 var 5 300. Foto: Jessica Gow/TT och Isabell Höjman/TT

Från den första oktober finns möjligheten för anställda som vill studera att söka ett nytt studiestöd som ger upp till 80 procent av lönen. Enligt en Sifoundersökning i förra veckan är det dock bara två av tio som känner till omställningsstudiestödet.

Trots detta rasslade det till hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN, redan första dagen det gick att ansöka om bidraget. I morse hade CSN fått in över 6000 ansökningar.

– Betydligt fler har sökt än vad vi trodde. Prognosen var att 5 300 skulle söka under 2022, säger Stefan Tärnhuvud, pressekreterare på CSN.

Alla ansökningar godkänns inte

Den planerade kostnaden för systemet, 1,3 miljarder kronor för nästa år, beräknas räcka till drygt 5000 platser. Myndigheten hanterar ansökningarna i den turordning de kommer in, så det är en fördel att vara tidigt ute. Däremot innebär det inte att pengarna är slut – det är skillnad på ansökningar och beviljade ansökningar, påpekar Stefan Tärnhuvud.

– Alla som ansöker kanske inte uppfyller kriterierna. Sedan handlar det också om folk söker bidrag för heltid eller deltidsstudier – det påverkar också.

Alla studiemotiverade kommer kanske inte heller att komma in på den valda utbildningen eller få studierna godkända av omställningsorganisationen. Studiebidraget gäller bara kurser som stärker ens ställning på arbetsmarknaden och måste godkännas.

I samband med den nya las-uppgörelsen klubbade riksdagen ett nytt omställningsstudiestöd. Stödet betalas ut för heltidsstudier i maximalt 44 veckor. Det är också tillåtet att studera på deltid och sprida ut veckorna. Som lägst 20 procent av en heltid.

Kravet för att beviljas stöd är att du jobbat minst åtta av de senaste 14 åren och dessutom minst ett av de senaste två åren, samt har arbetat minst 16 timmar per vecka.

Den som är under 40 får inte läsa en utbildning som är längre än 80 veckor. För den som är över 40 finns ingen sådan gräns.

Stödet gäller till och med det år man fyller 60. Därefter trappas det ner.

Bidraget är 80 procent av lönen upp till 25 575 kronor (4,5 inkomstbasbelopp), alltså 20 460 kronor.

Det går också att låna drygt 12 000 kronor från CSN. Hur mycket studiestöd man tidigare har använt spelar ingen roll.

För anställda som omfattas av avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK är ersättningen högre. Då är bidraget 80 procent av lönen upp till 31 260 kronor (5,5 inkomstbasbelopp), alltså 25 000 kronor i månaden.

Tjänar man mer än så kan man få 65 procent av lönen upp till 68 200 kronor (12 inkomstbasbelopp), alltså 44 300 kronor.

Stödet beviljas till studier som i dag ger rätt till studiemedel, exempelvis komvux, yrkeshögskola och universitet samt utbildningar som en omställningsorganisation (exempelvis TRR) finansierar.

Utbildningen måste stärka personens ställning på arbetsmarknaden. För personer med kollektivavtal avgör omställningsorganisationerna om en utbildning gör det.