Hoppa till huvudinnehåll
Kompetensutveckling

Miljonregn över anställda på Scania när facket avstår arvode

De anställda på Scania har helt oväntat blivit nära tre miljoner kronor rikare. Det sedan de fackliga företrädarna avstått från ett styrelsearvode, till förmån för Scanias personalstiftelse. En inrättning som länge varit vilande, men som nu får nytt liv.
Anita Täpp Publicerad 2 oktober 2020, kl 12:27
Christine Olsson / TT
Från och med nästa år kan anställda på Scania söka stipendier från personalstiftelsen. Christine Olsson / TT

Pengarna, som snart överförs till Scanias personalstiftelse, kommer från det tyska bolaget Traton, som sedan 2019 är dotterbolag till Scanias ägare Volkswagen.

För uppdraget som arbetstagarrepresentant i Tratons styrelse erbjöds de fyra fackliga förtroendevalda på Scania, däribland Mari Carlquist som är ordförande för Unionenklubben i Södertälje, tillsammans 275 000 Euro per år. I dagsläget motsvarande nära 2,9 miljoner kronor.

– Det är ju ett jättestort arvode. Men i Tyskland är det brukligt att alla i styrelsen får samma arvode, säger Mari Carlquist.

Sedan hon och de övriga förtroendevalda snabbt beslutade avstå från hela arvodet skrevs ett avtal så att Traton nu i stället årligen ska skänka en motsvarande summa pengar till Scanias personalstiftelse. På så vis kan nu stiftelsen, som länge varit overksam på grund av penningbrist, få nytt liv.

– Personalstiftelsen startades på 1990-talet då företagsledningen anslog tio miljoner kronor i en grundplåt till stiftelsen för att främja Scanias personal, säger Jan Gustavsson, som är ledamot i stiftelsens styrelse.

Enligt stadgarna skulle pengarna placeras i säkra papper, vars avkastning sedan skulle delas ut i form av stipendier till friskvård, kompetenshöjande utbildningar och studiebesök. Det till sådant som Scania normalt inte står för, men som ändå skulle kunna vara bra både för individen och företaget.

Och så fungerade det också länge.

Men under de senaste åren har man på grund av det låga ränteläget fått låg avkastning på kapitalet och därför inte heller kunnat dela ut några stipendier.

Tack vare det stora penningtillskottet från Traton kan nu personalstiftelsen snart ta upp sin stipendieverksamhet igen. Efter årsskiftet räknar man med att de som har minst tre års anställning bland Scanias runt 18 000 anställda i Sverige ska kunna börja söka stipendier igen.

Nu har styrelsen också ändrat i placeringsreglerna så att man även kan investera i aktiefonder framöver.

– Men då får det bara vara hållbara aktiefonder, säger Jan Gustavsson.

Mari Carlquist är väldigt nöjd med arrangemanget.

– Vi hade aldrig någon tanke på att behålla dessa pengar. Och det är trevligt att vi inte bara avstår dem utan också att de går till någonting bra, säger hon.