Hoppa till huvudinnehåll
Jämställdhet

Män anställer helst män

Män kallar helst andra män på intervju. I alla fall om de arbetar i yrken med jämn könsfördelning. Det visar en ny studie som delvis motsäger tidigare forskning.
David Österberg Publicerad 28 oktober 2019, kl 15:58
Colourbox
En man kallar hellre en annan man till intervju, i alla fall om han har ett yrke där könsfördelningen är jämn. Colourbox

En manlig arbetsgivare väljer i högre utsträckning en annan man när han kallar kandidater till en första jobbintervju – i alla fall ibland. Det skeva urvalet visar sig nämligen bara om mannen jobbar i ett yrke med lika många män som kvinnor, enligt forskning från Stockholms universitet. 

Studien är gjord av Anni Erlandsson, doktorand i sociologi. Något entydigt svar på varför män hellre väljer män – och bara i könsbalanserade yrken – har hon inte. Men en förklaring kan vara att män gillar att jobba med andra av samma kön. En annan att männen antar att kvinnorna har små barn eller snart kommer att skaffa barn och att det i sin tur påverkar deras arbetsinsatser på ett negativt sätt. Kvinnliga rekryterare ägnade sig inte åt könsdiskriminering.

Studien gjordes genom att skicka fiktiva arbetsansökningar till 1 643 verkliga jobbannonser. I ansökningarna var samtliga kandidater 31 år och hade likvärdig kompetens och utbildning.

Anni Erlandsson genomförde en liknande studie för två år sedan, tillsammans med två forskarkollegor. Den visade att män och kvinnor kallades lika ofta till jobbintervjuer och att ojämlikheten på arbetsmarknaden därmed hade en annan förklaring än diskriminering vid rekrytering.

– Sannolikt beror den på att kvinnor gör andra val i livet, vabbar mer och tar ut längre föräldraledighet. Det kan också finnas förklaringar på yrkesnivå och i olika arbetskulturer  vilket vore intressant att studera närmare för att få mer kunskap om vad som ligger bakom kvinnors sämre löne- och karriärutveckling, sa Anni Erlandsson till Kollega.

David Österberg
David Österberg
[email protected]